Øygarden Lokalmedisinske Senter

På Blombakkane ved Straume i Fjell kommune har Brødrene Ulveseth AS ført opp et helsebygg for Nye Øygarden kommune.

Fakta

Sted: Blombakkane, Fjell kommune/Nye Øygarden kommune

Prosjekttype: Nybygg, helsebygg

Kostnadsramme: 300 millioner kroner

Kontraktssum: 152 millioner uten merverdiavgift

Bruttoareal: 9.200 kvadratmeter

Byggherre: Fjell Kommune

Byggherreombud og ITB-koordinator: WSP

Uavh. kontroll for byggherre: Asplan Viak

Totalentreprenør: Brødrene Ulveseth

Prosjekteringsledelse: Multiconsult

Arkitekt, LARK og IARK: Link Arkitektur

Rådgivere: RIB: H2 Byggeteknikk l RIV, RIE og RIVA: Structor Bergen l RIAku: Sinus l RIBr: Multiconsult

Underentreprenører og leverandører: Oppmåling: Veseth l Anleggsgartner: Anleggsgartnermester Askeland l Betong-, mur- og flisarbeid: Br Ulveseth l Hulldekker: Spenncon l Trappeelementer: Con-Form l Gulvstøp/tynnavretting: Industrigulvspesialisten l Terrassofliser og sliping av betongtrapper: AMT Terrasso Sør l Konstruksjonsstål: Fana Stål l Taktekking: Protan Entreprenør l Glassfasader og aluminiumsdører: Holvik Glass l Fasadefliser: Agrob Buchtal (montert av Br Ulveseth) l Solavskjerming: Solskjermingsgruppen l Ståltrapper: Montal l Glass og metallrekkverk: Format Stål og Glass l Tømrer: Bergen Prosjekt og Sotra entreprenør l Maler og gulvlegger: Lønningen & Nilsen l Parkett: Bergen Parkettservice l VVS, varme, kjøling og medisinsk gass: Sartor VVS l Elektro, brannalarm, og adgangskontroll: Torsvik Elektro l Ventilasjon og blikkenslager: Bergen Air l SD-anlegg: Celsius Teknikk l Reservekraftanlegg: Østerbø Maskin l Heis: Ing. Stein Knutsen l Pasientheiser/ takskinner: ETAC l Brannsikring og etterlysende ledesystem: Damsgård Brannsikring l Sprinkler: Sprinkler Vest l Lås og beslag: Certego l Storkjøkken: Norrøna storkjøkken l Kjøleromsvegger: Huurre Norway l Postkjøkken og garderober: HTH l Avfallssystem: BIR Bedrift

Nye Øygarden kommune vil bestå av de tre kommunene Øygarden, Fjell og Sund helt vest i Hordaland. Fjell kommune har vært tiltakshaver, men bygget er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Fjell, Sund og Øygarden og Helse Bergen.

Ramme på 300 millioner kroner

Brødrene Ulveseth har utført bygge-arbeidene i totalentreprise. LINK Arkitektur har vært både arkitekt, landskapsarkitekt og interiørarkitekt. Brødrene Ulveseths kontraktssum er 152 millioner kroner uten merverdiavgift. Samlet kostnadsramme er 300 millioner kroner.

Bygget har tre og fire etasjer og et areal på 9.200 kvadratmeter. Byggearbeidene startet i september 2016, og bygget ble fullført i november i år og skal tas i bruk neste år.

Godt samarbeid

Prosjektleder Lars Thomassen i Brødrene Ulveseth forteller at den største utfordringen var endringer tett på produksjonen.

– Det har likevel gått bra å føre opp bygget. Vi har hatt et meget godt samarbeid både med byggherren og med Kristian M. Bech i LINK arkitektur, sier Thomassen.

Alle fag er prosjektert i 3D og det ble praktisert en enkel form for lean i fremdriften, der hver etasje var delt inn i tre eller fire soner.

48 sengeplasser

Øygarden Lokalmedisinske Senter skal gi beboere i Nye Øygarden kommune rask medisinsk hjelp og bidra til at blant annet eldre kan bo hjemme så lenge som mulig og slippe opphold i institusjon.

Senteret skal romme legevakt, fastlegekontor, restbehandling etter sykehusopphold, tilbud om øyeblikkelig hjelp, dialyse for nyresyke, tannlegesenter, rehabilitering og forebygging i et frisk-livs- og mestringssenter. Tre sengeposter (intermediær avdeling, rehabilitering og korttids-sykehjem) skal ha til sammen 48 senger.

Egen identitet

Sivilarkitekt Kristian M. Bech i LINK arkitektur forteller at nybygget er del av helseklyngen langs Blombakkane, plassert nord på tomten og danner en tydelig avslutning av bebyggelsen.

– Utformingen tar hensyn til omkringliggende bygg, men har samtidig egen identitet med sine hvite fasader og store glassfelt. Mot Foldnesvegen er fasadeuttrykket enkelt med et høyreist hjørne som er lett å se fra veien. Mot Blombakkane, som er atkomstveien til senteret, er fasadene derimot artikulert og oppdelt. Her er balkonger og terrasser, slik at bygget skal ta imot besøkende på en vennlig og inviterende måte. Det er romslig plass for av- og påstigning, utearealene har gode overflater og ikke minst en i øyenfallende utvendig skulptur, skapt av Turid Uldal. Bygningen har en U-form. Dette gir skjerming mot nord, en fin tundannelse og forbindelse til terapibadet. Fra tunet har man god oversikt over anlegget, og hovedinngangen er fremhevet med fargede glassplater, sier Bech.

Innvendig møter besøkende en vestibyle med ekspedisjon og storstue med kafe. Rommene er luftige, når man kikker inn i kafeen er peisen et blikkfang, og her henger et flott teppe laget av Kari Dyrdal. Gulvene i dette området har lys terrassoflis, og kafeen et pent eikegulv.

Vestibyle og hovedtrapp har et vesentlig innslag av frilagt betong, noe som gir et solid, men også storslått preg på interiøret. Hovedtrappen har utsmykning, maling rett på betong, utført av Line Hvoslef, og i tredje etasje har Trine Hovden satt preg på en betongvegg med keramisk kunst.

– Det er lagt stor vekt på materialvalg og utforming av vegger, gulv og himlinger, noe vi anser som svært viktig for å gi rommene karakter og vennlighet. Fargepaletten som er gjennomført for hele bygget kan utvendig ses i fargelagte glassfelt og hvit, glasert keramisk flis. Denne er presis og har god holdbarhet, den er også benyttet på tekniske rom på taket for å oppnå en harmonisk helhet. Innvendig har paletten et utvalg av grønne og brunrøde fargevariasjoner som er brukt vekselvis for å skape variasjon, intimitet og lune interiører. Gulv og himlinger har et varmt, lyst preg. Det er også et vesentlig innslag av treoverflater, både på vegger og i himlinger. Noen steder er trematerialer brukt til å forme lune og hyggelige sittemøbler, sier Bech.

LINK har fulgt prosjektet fra start til slutt, og har hatt gleden av et godt samarbeid med både byggherre, brukere og med utførende firma.

– Hovedutfordringen har vært å finne en god bygningsmessig struktur og planløsning som gir de ulike brukergruppene gode lokaler, et hyggelig interiør, med den skjerming eller åpenhet som er nødvendig, sier Bech.

Stål og betong

Øygarden Lokalmedisinske Senter ligger nær andre helsebygg, som Øyane DPS, Sotra Terapisenter, Fjell sjukeheim og Straume Bu- og servicesenter på Blombakkane. Thomassen sier at tomten har fjellgrunn og at det er sprengt ut cirka 18.000 kubikkmeter faste masser. Rørledninger for vann, overvann og spillvann, samt høystentkalber, som gikk over tomten er lagt om. Under bygget er det 18 200 meter dype energibrønner.

Bygget har tre etasjer, med noen tekniske rom på plan fire og underliggende parkeringskjeller. Det er gangbru som knytter Øygarden Lokalmedisinske Senter til Straume Terapisenter.

Kjeller har plasstøpte vegger og søyler og prefabrikkerte betongbjelker og hulldekker i taket. Over bakken har bygget bære-konstruksjon av stål og hulldekker. Oppå hulldekkene er det seks cm med fiberarmert betong for å oppfylle krav til lyddemping.

Taket består av hulldekker som er isolerte og tekket med folie. Tekniske bygg på taket har trekonstruksjon med stål forsterkninger og q-dekker. Fasadene har glass og fliser og er lektet ut 16 centimeter for å ha skjult solavskjerming. De fleste gulv har belegg med hulkiler. Det er også noe parkett og terrasso i bygget. I himling er det stålkassetter som kan vippes ned på begge sider. Inne på rommene er det vanlig systemhimling kombinert med eikeplater.

Det er 25 centimeter isolasjon i ytterveggene og i snitt 25 centimeter i taket. Trykktesting viser en luftveksling på 0,89 per time. Det ble praktisert rent tørt bygg under oppføring og innredning. Bygget er fullsprinklet (tørranlegg i parkeringskjeller) og har universell tilgjengelighet. Solavskjerming skjer med utvendige screens.

Lavenergistandard

Bygget tilfredsstiller kravene i Tek10. Oppvarming er basert på varmepumpe mot jordvarme. Bygget holder lavenergistandard og er i energiklasse B. Det har mange avanserte tekniske installasjoner og skal være et testanlegg for ny velferdsteknologi. For å sikre at kritisk digital teknologi alltid virker har bygget dieselaggregat i tilfelle strømbrudd.

Det var ingen fraværsskader under oppføring av Øygarden Lokalmedisinske Senter.


Flere prosjekter