– Vi ønsker størst mulig åpenhet og vil overlevere all informasjon vi har tilgjengelig, sier ordfører Tom Georg Indrevik (H). Foto: Marit Hommedal / NTB
– Vi ønsker størst mulig åpenhet og vil overlevere all informasjon vi har tilgjengelig, sier ordfører Tom Georg Indrevik (H). Foto: Marit Hommedal / NTB

Øygarden kommune risikerer høyere gebyrer i anskaffelses-sak

Øygarden kommune har allerede fått varsel om et overtredelsesgebyr på 8,7 millioner kroner for ulovlige anskaffelser, men gebyret kan bli høyere.

Gebyret på 8,7 millioner, som vil komme fra Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa), baserer seg nemlig på kun to av de åtte påklagede rammeavtalene som ble inngått i daværende Øygarden kommune tilbake til 2015, før Sund, Fjell og Øygarden ble sammenslått til en storkommune.

Det er fortsatt fare for at kommunen kan bli ilagt gebyr for de resterende, skriver Vestnytt og Bergens Tidende. Disse avtalene er ikke undersøkt blant annet fordi kommunen ikke har kunnet komme med informasjon om hvilke beløp som faktisk er betalt på hver rammeavtale

Kofa har bedt kommunen undersøke dette nærmere. Om de finner informasjonen, og denne gjør at Kofa mener lover er brutt, kan det føre til et nytt forhåndsvarsel med økt gebyr.

– Vi ønsker størst mulig åpenhet og vil overlevere all informasjon vi har tilgjengelig, sier ordfører Tom Georg Indrevik (H) til BT.

I de to avtalene som er undersøkt, har Klagenemnda slått fast at det ble gjennomført ulovlig direkte anskaffelse av rammeavtaler innenfor grunnarbeid, veivedlikehold og rørlegging.