Oxer Kapital inn i Husleie.no

Oxer Kapital kjøper seg inn i Husleie.no. Husleie.no er den femte investeringen eiendomskonsernets investeringsselskap gjør i bygg- og eiendomsrelaterte selskaper.

– Husleie.no har hatt en betydelig vekst i Norge det siste året. Selskapet har økt porteføljen av både private kunder og profesjonelle utleieselskaper og rundt 15 prosent av alle nye leieforhold i landet etableres nå gjennom selskapets plattform, skriver Oxer i en pressemelding.

Kapitalen Husleie.no nå får inn skal, sammen med tidligere investert kapital, brukes til å øke veksttakten i Norge og forbedre selskapet for utenlandssatsing.

Oxer-konsernet utvikler og selger boliger, i tillegg til å utvikle og eie næringsbygg. Oxer Kapital har blant annet investeringer i Sfty, Dimension10 og Tewo. Investeringen i Husleie.no skal være både finansiell og strategisk.

– Vi har tilegnet oss god kunnskap om det private utleiemarkedet. Husleie.no har gjort mye riktig de siste årene og endret utleiemarkedet gjennom å digitalisere og automatisere prosesser som var, og for mange utleiere fortsatt er, manuelle. Vi ser et potensial for betydelig vekst i Norge og i andre markeder fremover. I tillegg er det mange paralleller og mye innsikt å hente inn i vår egen hovedvirksomhet som er utleie av næringsbygg. sier daglig leder Per Erik Sandersen i Oxer Kapital.