Øvre Vollgate 13

Betonmastlogo

Betonmastlogo

SeimHultgren

SeimHultgren

Treprosjekt

Treprosjekt

Ellingard

Ellingard

Parkettgruppen

Parkettgruppen

Anthon Eiendom og Betonmast Oslo har total-rehabilitert Øvre Vollgate 13. Den gamle trykkeri-bygningen fra 1939 er transformert til et moderne kontorbygg.

Fakta

Sted: Oslo

Prosjekttype: Næringsbygg (rehab og nybygg)

Bruttoareal: 7.300 kvadratmeter

Byggherre: Anthon Eiendom

Totalentreprenør: Betonmast Oslo

Kontraktsum: 200 millioner kroner

Arkitekt: Pushak

Rådgivere: RIB: Seim & Hultgreen l RIBr: Fokus Rådgivning lRIBfy: Norconsult l RIE: Arkel Romerike l RIV: Randem & Hubert, VVS Comfort

Underentreprenører og leverandører: Plassbygde møbler: Treprosjekt l Stål og metallarbeider: EK Mekaniske l Murer: Murmester Rolf Holm l Naturstein: Ellingard Naturstein l Tømrer: Byggmontasjen l Glassfasader: H-Fasader l Elektro: Arkel Romerike l Rørlegger: VVS Comfort l Ventilasjon: Randem & Hubert l Flis: Mur og Flisarbeid l Taktekking: Protan Entreprenør l Blikkenslager: Franke Onsrud Blikkslageri l Maler: Malermester Dema l Møbeltapetserer: ATG l Himlinger og fronter: Arne Himling l Parkett: Parkettgruppen l Sedumtak: Blomstertak l Storkjøkken: Foodtech l Fuging: Fugemesteren l Betongarbeider: Trio Betong

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Næringsbygget i Øvre Vollgate 13 er en tidligere trykkeribygning fra 1939, og står på Byantikvarens gule liste som bevaringsverdig. Fasaden mot Øvre Vollgate er bevart, men innvendig er bygget totalrehabilitert.

Lokalene er strippet ned til betongen, og bygd opp etasje for etasje i moderne stil og med nytt teknisk anlegg. I tillegg har totalentreprenøren Betonmast Oslo bygd på cirka 2.000 kvadratmeter med nybygg.

– Vi har bygd på en etasje i høyden, og tilbygg utover mot bakgården. Tilbygget gjør at bygget nå har fått en hesteskoform. Bygget har også fått ny fasade mot bakgården av marmor. Den er blitt veldig fin, sier anleggsleder Emilie Sofie Lesjø i Betonmast Oslo.

Næringsbygget er på totalt 7.300 kvadratmeter, fordelt på ti etasjer. Det er blant annet resepsjon, kafe og personalrestaurant i første etasje, og kontorer fra 2. til 8. etasje. De øverste etasjene har flere sydvendte terrasser, med utsikt mot både fjorden, rådhuset og store deler sentrum. Flere av etasjene under har også terrasser tilknyttet kontorarealene og store vinduer med god utsikt.

I de to underetasjene er det blant annet møteromsenter, garderober, trimrom og sykkelparkering.

– Overleveringen av bygget ble delt i to. De tre øverste etasjene ble levert 15. februar, og resterende 1. februar. Det er så langt fire ulike virksomheter som leier lokalene, blant annet byggherren selv.

Bevarte gammel trapp

Lesjø forteller at de har bevart flere elementer.

– Fasadeplatene mot Øvre Vollgate er fra byggets opprinnelse. De er tørrisblåst og montert tilbake. I tillegg har vi bevart den ene hovedtrappen. Den har fått tilbake til sitt opprinnelige uttrykk, og trapperommet er malt i samme farger som tidligere. Vi har også bevart rekkverk på terrassene mot Øvre Vollgate, sier hun.

– Ellers er det bare betongstrukturen som er igjen av det opprinnelige bygget. Vi strippet lokalene og rev plass til ny heis, trapp og gjennomføringer for det tekniske anlegget. Videre har vi rehabilitert mye av den gamle betongen, og forsterket med ekstra stål. Vi har også karbonforsterket, brannmalt, sparklet og bygd opp alt igjen, legger Lesjø til.

Hun sier næringsbygget er transformert til et funksjonelt bygg som tilfredsstiller alle nye krav.

– Bygget har også fått moderne lokaler, med mye bruk av eikepanel, spiler og messing på veggene. Heissjakten er i lysegrå naturbetong og spiraltrappen er bygd opp av stablete betongelementer. På gulvet er det brukt både terazzo, industriparkett og flis. Det er brukt himlingsflåter i taket innvendig, og utvendig er det brukt sedum på taket, sier Lesjø.

Bygget skal klassifiseres som BREEAM NOR Very Good og få energiklasse A.

– Det er høye miljøambisjoner i prosjektet, og vi har også vært opptatt av gjenbruk, sier hun.

Gammelt og skjevt bygg

Betonmast Oslo startet byggearbeidene i april 2021, og kontraktsummen var på rundt 200 millioner.

– Vi begynte i bunn av bygget og jobbet oss gradvis oppover. De første milepælene i prosjektet var ferdig råbygg i mai 2022 og tett bygg juni 2022. Deretter har det pågått innvendige arbeider fram til overtagelse, sier Lesjø.

Hun sier byggeprosessen har gått bra, men at det har vært et krevende prosjekt.

– Det er et gammelt og skjevt bygg, så det er mye arbeid. Du må sjekke at den eksisterende strukturen holder det den skal. Bygget er heller ikke er tilpasset standardene vi bygger etter i dag. Det er krevende å få inn alt det tekniske som skal inn i et moderne bygg når det er så trangt og lavt under taket, sier hun.

Quisling-bilder i veggene

Lesjø legger til at de har funnet mye som det ikke sto noe om i de gamle plantegningene fra 30-tallet.

– Rehab av så gamle bygg er spesielt. Du vet aldri hva du møter. Vi har funnet mange skjulte ting, alt fra bilder av Quisling til tangisolasjon og gamle heissjakter. Vi har også funnet fundamenter i grunnen som vi ikke visste var der, og skjulte rør og føringer, forteller hun.

Lesjø legger til at pandemien og krigen i Ukraina førte til leveranseproblemer, og de fant også mye asbest under byggeprosessen.

– Det har vært mye asbestsanering her. Da må du stenge av hele etasjen, og jobbe kun med det. Det har tatt tid, sier hun.

– Hvilke konsekvenser har utfordringene fått? Har det ført til forsinkelser?

– Det har ført til to fristforlengelser. Bygget skulle i utgangspunktet være ferdig i oktober. Deretter ble fristen forlenget til november og så til februar. Vi har møtt stor forståelse hos byggherre for dette, sier hun og påpeker at de har hatt et svært godt samarbeid med både byggherre og underentreprenører.

– Vi har hatt god dialog, og det har vært veldig god stemning på byggeplassen. Selv om vi har møtt på utfordringer, har alle snudd seg rundt og vært fleksible. Det har vært veldig positivt, sier hun.

Ervervet i 2015

Utviklingsdirektør Fredrik William Baumann i Anthon Eiendom kommenterer at de er svært fornøyde med både resultatet og samarbeidet med Betonmast Oslo.

– Det er det fjerde prosjektet vi har sammen. Vi har et gjennomgående svært hyggelig og godt samarbeid med en god balansert forståelse, fokus på løsninger og prosjektets mål, forteller han.

Baumann forteller at eiendommen ble ervervet av Anthon Eiendom i desember 2015.

– Selskapet hadde allerede flere eiendommer i kvartalet, og det har vært en del av vår strategi å ekspandere denne eiendomsmassen, kommenterer han og forteller at den funksjonalistiske bygningen Øvre Vollgate 13 ble tegnet av Odd Nansen.

– Eiendommen fremsto som slitt og utidsmessig, og strategien var en full utvikling av eiendommen etter utløp av eksisterende leiekontrakter. Anthon Eiendom utførte i perioden frem til byggestart i april 2021 ulike mulighetsstudier, vurderte verneverdier, avholdt invitert arkitektkonkurranse - som ble vunnet av Pushak arkitekter -, og utarbeidet et forprosjekt. Etter dette ble det avhold en invitert tilbudskonkurranse i entreprenørmarkedet, og Betonmast vant oppdraget, forklarer han.


Flere prosjekter