Øvre Sund Studentboliger

Massivtre og god planløsning preger de nye studentboligene på Øvre Sund i Drammen.

Fakta

Sted: Drammen

Prosjekttype: Studentboliger

Bruttoareal: 5.500 kvadratmeter

Byggherre: Studentsamskipnaden Sørøst-Norge

Byggherrerepresentant: Olaussen Rådgivende Ingeniørkontor

Totalentreprenør: Veidekke Entreprenør

Arkitekt: Code: Arkitekter

Kontraktssum: 119 millioner kroner eks. mva.

Rådgivere: RIB, RIByFy, RIEnergi og RIB Massivtre: WSP Engineering l RiBr: Roar Jørgensen l RiAku: Brekke & Strand Akustikk l RIGeo: Multiconsult l RIVA: VA-Consult l RIE: Forenede Montører Kongsberg l RIV: Moe

Underentreprenører og leverandører: Elektro: Forenede Montører Kongsberg l Ventilasjon: Nor-Klima T. Svendsen l Rør: Assemblin l Grunnarbeider: Isachsen Anlegg l Massivtre: Woodcon l Heis: Kone Heis l Fundamentering: Kynningsrud Fundamentering l Oppmåling: Ingeniørservice l Gulvavretting: BWH Gulvavretting l Gulvbelegg: ATG l Malerarbeider: Buskerud Malerforretning l Solavskjerming: Lunex l Branntetting: Firesafe l Rømningstrapper/håndløpere: Brd. Midthaug l Taktekking: Taktekkermester Bjørn Schramm l Lås og beslag: Focus Security l Plattendekker/prefab betong: Holtet Pukk og Betong l Badekabiner: Norac Badekabiner l Byggevarer: Optimera l Vinduer: Lian Trevarefabrikk l Dører: Jeldwen Swedoor l Malmfurupanel: Hasås l Fasadeplater: Laminathuset Combi Craft

Nylig overleverte Veidekke all bygningsmasse til byggherren Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge, rett før elevene begynte å flytte inn den 11. august.

Prosjektet består av to bygg, hvert av dem på fire etasjer. Til sammen er det 192 hybler og 195 sengeplasser.

Studentboligene er bygget i massivtre, herunder heissjakt og trapperom, mens kjellerne er av betong.

Utfordrende grunnforhold

På bare et drøyt år har Veidekke satt opp studentboligene sentralt i Drammen, og anleggsleder Tor Haugen sier at arbeidet stort sett har gått som planlagt.

– Vi har hatt noen utfordringer med grunnforholdene her, noe som gjorde at vi brukte en måned lenger tid enn forutsett. Det skyldes at det ene bygget er fundamentert på 71 peler, som på det dypeste går 30 meter. Det andre bygget er fundamentert på morenemasser. På grunn av merarbeid med pelingen, fikk vi det litt travelt etter hvert, og fundamenteringen ble noe dyrere enn kalkulert. Men vi kom i mål på avtalt tid, og vi er fornøyd med gjennomføringen av prosjektet, sier Haugen til Byggeindustrien.

Øvre Sund Studentboliger har en tidsriktig design, både utvendig og innvendig. Innvendig er kollektivområdene tverrstilte for å oppnå god gjennomlysing. Solavskjermingen skjer elektrisk.

– Fasadene er en kombinasjon av malmfurupanel og fasadeplater. Malmfurua er ubehandlet, og den er vedlikeholdsfri i flere tiår, sier Haugen.

Massivtre fra Østerrike

– Vi har brukt prefabrikkerte bad, som er løftet underveis med montasjen av massivtre. Når det gjelder betong- og tømrerarbeidet har vi benyttet egne ansatte, mens vi for øvrig har benyttet underentreprenører i prosjektet, sier driftsleder Håvard Kirkebøen.

Alt massivtre er produsert i Østerrike, og transporten til Norge har foregått med tog. Transporten fra godsterminalen i Drammen til byggeplass på Øvre Sund, er gjort av en lokal transportør.

– Per i dag er det ikke produksjonskapasitet nok i Norge til å levere massivtre for det volumet vi trenger, men det er således flott at frakten har vært miljøvennlig og kortreist etter at materialene kom med tog til Drammen, sier anleggslederen.

– Positiv miljøfaktor

Han forklarer at det er flere fordeler med å bruke massivtre som byggemateriale.

– Vi oppnår et tett bygg på kort tid, noe som gir besparelser i riggkostnadene. Massivtre er også en lett konstruksjon, og kan derfor gi besparelser i selve fundamenteringen. Vi slipper også å bore i betong, og vi får en enkel innfesting i treverket. Monteringsarbeidet skaper såpass lite støy, at vi nesten ikke hører arbeidet. Det er klart at dette er en positiv miljøfaktor for de som jobber, men også for eventuelle naboer, sier Haugen.

Innvendig er de to byggene i hovedsak kledd med malte gipsvegger, bortsett fra at hver hybel har en vegg med synlig massivtre.

– Dessuten er det synlig massivtre i korridorer og trapperom. Det er gipshimling i hyblene, og noe synlig massivtrehimling i fellesarealene, sier Haugen.

Gulvene er belagt med vinyl, og inngangspartiene er flislagte. Også badene er flislagte på gulv og vegger. Utvendig er taket kledd med folie.

Fjernvarme

Hver hybel er utstyrt med en panelovn for å håndtere eventuell kaldras, og fellesarealene har oppvarming med radiatorer tilkoblet fjernvarme. Fjernvarmen benyttes også til å forvarme ventilasjonsluften, samt til forbruksvann. I første etasje er det sykkelparkering og vaskeri med glassfasade mot kommunal sykkelvei, som et bidrag til bymiljøet.

– Prosjektet omfatter også utomhus anlegg, kommunal sykkelvei og et garasjeanlegg til tilstøtende leilighetskompleks. Dette har vært et samspillsprosjekt, der de tekniske underentreprenørene har vært med på å utvikle prosjektet selv. Mange av underentreprenørene var også med oss på prosjektet Campus Ringerike i fjor. De kjenner hverandre godt, noe som har vært en fordel under byggingen. Innvendig produksjon har vært utført etter taktprinsippet, etter samme modell som Moholt 50I50 i Trondheim, forteller driftsleder Kirkebøen.


Flere prosjekter