Øvre Nyhavna

Håvard Ulvan i Heimdal Bolig og Jomar Ofstad i Consto er fornøyd med prosessen på Øvre Nyhavna så langt. Consto skal også bygge fjerde og femte byggetrinn for Heimdal Bolig.Foto: ConstoFoto: ConstoFoto: ConstoFoto: Consto
Constologo

Constologo

PKA

PKA

Rambøllogo

Rambøllogo

Herneslogo

Herneslogo

Rekkverkspesialisten

Rekkverkspesialisten

Buggelogo

Buggelogo

ARW

ARW

Skånøylogo

Skånøylogo

Stologo

Stologo

HTHlogo

HTHlogo

Planene for å omdanne Nyhavna i Trondheim til et sentrumsområde er i startfasen, men de omkringliggende områdene endres i raskt tempo. Storprosjektet Øvre Nyhavna er et skritt nærmere ferdigstillelse.

Fakta

Sted: Lade, Trondheim

Prosjekttype: Boligblokker

Bruttoareal: 10.000 kvadratmeter

Byggherre: Heimdal Bolig

Byggherrerepresentant: Rambøll

Totalentreprenør: Consto Midt-Norge

Kontraktsum: 254,6 millioner kroner inkl. mva.

Arkitekt: PKA

Landskapsarkitekt: Agraff

Rådgivere: RIB: Dr. ing. Steinar Trygstad l RIBr, RIA: Rambøll l RIV: GK, Bravida l RIE: OneCo Elektro l RIG, RIM: Dr. Techn. Olav Olsen l RIVA: Structor Trondheim l RIBfy: Norconsult

Underentreprenører og leverandører: Grunnarbeider: Arne Hernes l Peling: Hercules Fundamentering l Prefab trapper: Contiga l Brannisolering: SEAC l Taktekking: Mestertak l Glassfasader: H-Fasader l Blikkenslager: Olaf Hansen l Porter: PortXpert Midt-Norge l Rekkverk: RekkverkSpesialisten l Stopuss: Ragnar Skånøy l Gulv: Norgesgulv l Flisarbeider: Bugge l Maling: Edvardsson l Himling: Valtec l Badekabiner: Part l Kjøkken: HTH Trondheim l Lås & Beslag: Abra Beslag l Ventilasjon: GK Inneklima l Rør og Sanitær: Bravida l Elektro: OneCo Elektro l Heis: Heis-Gruppen

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

I perioden juni-september i år har de fire byggene i byggetrinn tre i Øvre Nyhavna blitt overlevert. Byggherre er Heimdal Bolig og Consto er totalentreprenør for tredje byggetrinn.

De fire blokkene som nå er ferdige har 117 leiligheter og arealer for næring på gateplan i den høyeste blokka. Høyden er fra fire til åtte etasjer. Bæringen er i betong og stålkonstruksjoner. Dekker og vegger er plasstøpt, mens trapper er prefabrikkert. Baderommene er ferdige kabiner som er løftet på plass. Det er flatt tak med asfaltdekke.

Alle leilighetene har flislagt balkong med rekkverk i aluminium og glass. Fasadene består av stopuss, trepanel og glass. Tre av byggene har felles takterrasse. Parkeringskjelleren har opplegg for lading på alle plasser og det er parkering for to sykler per leilighet. Alle leiligheter har bod i kjelleren.

Søppel i rør

Øvre Nyhavna er koblet til fjernvarmesystemet i Trondheim. Leilighetene har vannbåren gulvvarme. Byggingen har skjedd i tråd med Tek17, og har ingen energiklassifisering. Byggene er brannsikret med sprinkleranlegg i leiligheter og i fellesarealer.

Papir og plastsøppel kastet i beholdere utendørs som er koblet til nedgravde containere. Restavfallet har et separat system og egne beholdere for innkast. Søppelet suges i et rør frem til en sentral som ligger i nabobydelen Lilleby.

Totalt 2,7 milliarder

Hele Øvre Nyhavna er Heimdal Boligs prosjekt. Til sammen bygges det 21 blokker fra fire til åtte etasjers høyde i området mellom Lade allé og gata kalt Ladebekken. Til sammen skal det bygges 610 leiligheter og prosjektet blir etter planen ferdig høsten 2024, knapt fem år etter byggestart. Salgsverdien for Heimdal Bolig er 2,7 milliarder kroner. Ifølge prosjektsjef Håvard Ulvan er alle leiligheter, med unntak av tre stykker, solgt. I tillegg til boliger er det gjort plass til 1.500 kvadratmeter med næringsarealer i første etasje ut mot Ladebekken.

– Tempoet har vært høyt, og salget strålende. Det har vært et populært prosjekt, sier prosjektsjef Håvard Ulvan.

Vanskelige grunnforhold

Grunnforholdene på selve Nyhavna er problematiske. Det hindret ikke den tyske okkupasjonsmakten fra å anlegge et storstilt ubåtverft der. Forsøk på å rive ubåtbunkerne etter krigen ble oppgitt fordi man var redd for å utløse kvikkleireras.

Boligprosjektet Øvre Nyhavna ligger nordøst for selve havna, men grunnforholdene er vanskelige der også. Det peles ned til fjell for alle byggene. I gjennomsnitt er det 30 meter fra overflaten ned til fjellgrunnen. Det har også vært nødvendig å fjerne gamle installasjoner nede i bakken og store mengder forurenset masse fra tidligere industrivirksomhet.

Lean og BIM

Prosjektleder Jomar Ofstad hos Consto forteller at de har jobbet aktivt med Lean-metodikk.

– Vi har prøvd å utvikle metodikken underveis på bakgrunn av Constos egne rutiner, og det ser vi gevinster av. Dette setter både byggherre og underleverandører pris på, sier Ofstad.

Han kaller Øvre Nyhavna et utpreget BIM-prosjekt.

– De fleste aktørene prosjekterer med egne fagmodeller som inkluderes i samlemodellen hvor vi foretar krasjtester. Visualisering av de operative planene i møterommet har vært viktig for å skape eierskap i planverket hos de ulike aktørene, sier Ofstad.

Til tross for koronatiden har det ikke vært forsinkelser i overleveringene. I tillegg til digitale møter, er det holdt fysiske møter med antallsbegrensninger.

Fornøyde parter

Partene later til å være fornøyd med hverandre.

– Samarbeidet om byggetrinn tre har fungert bra. Det har vært lite konflikter, og det ser ut som det fungerer enda bedre på byggetrinn fire og fem, sier Håvard Ulvan i Heimdal Bolig.

– Prosessen har vært preget av godt samarbeid. Heimdal Bolig er veldig tydelig. De vet hva de vil ha. Det minsker usikkerheten for oss, og det er bra, sier prosjektleder Jomar Ofstad hos Consto.

Øvre Nyhavna har tatt utsikten fra naboer som har fritt utsyn sørover i området. For å bøte på problemet er det lagt opp til sikt-
korridorer gjennom bebyggelsen, og det skal også etableres en offentlig park som lager en stor åpning mellom blokkbebyggelsen.


Flere prosjekter