Daglig leder Jomar Sagmo (t.v) og fabrikksjef Svenn Harald Hovd i Overhalla Hus, gleder seg til nye fabrikklokaler og en ny produskjonslinje er på plass. Foto: Overhalla Hus.

Overhalla investerer 50 mill. i ny fabrikk

Overhalla Hus skal investere 50 millioner kroner i nye fabrikklokaler og enda en produkjsonlinje.

For litt over tre år siden investerte Overhalla Hus i en helautomastisk produksjonslinje. Nå kommer byggetrinn to, med nye moderne fabrikklokaler og enda en ny produksjonslinje.

– Overhalla Hus har i mange år drevet med elementproduksjon og har i løpet av de siste årene gjort betydelige investeringer for å holde seg i front på industriell produksjon. Vi har gjort investeringer for om lag 20 millioner – noe som har kommet kundene til gode, sier daglig leder Jomar Sagmo i Overhalla Hus.

– Vår bygningsmasse på Skogmo har imidlertid ikke blitt oppgradert på mange år og det er nå på tide å sørge for at også fabrikkbygningene blir både moderne, mer effektive og et godt arbeidsmiljø for våre produksjonsmedarbeidere, fortsetter han.

Overhalla Hus vektlegger at de i tillegg til moderne utstyr er svært avhengige av gode fagarbeidere som er med i alle ledd av produksjonen.

– Vi har mange gode ansatte som har vært her i mange år og som trives med å jobbe her. Det er på tide at de får moderne fasiliteter og en lettere arbeidshverdag. Med nytt pauserom, lyse og trivelige lokaler bør vi kunne legge ting godt til rette for å få til det, sier fabrikksjef Svenn Harald Hovd.

Fabrikksjefen ser for seg en bemanningsøkning i året som kommer.

– På sikt ser vi for oss at vi trenger 15 flere fagarbeidere i produksjonen. Vi kommer til å bruke tid på dette slik at hver enkelt ansatt får god og riktig opplæring i de nye maskinene som skal brukes. Det er en litt annerledes hverdag enn ute på byggeplass og det må vi ta hensyn til. I tillegg må vi kunne si det er fint å kunne jobbe innendørs i tørre og fine lokaler når Namdalsværet herjer som verst utenfor, smiler han.

Overhalla Hus skal også kjøpe enda en produksjonslinje som skal produsere tak– og bjelkelagselementer. Jomar Sagmo kan fortelle om en bevisst satsing på elementproduksjon i alle faser av produksjonen.

– Ved å produsere mest mulig maskinelt får vi utnyttet logistikken og effektiviteten. Vi bygger ut for å kunne møte konkurransen i markedet både fra utlandet og i Norge. Vi ønsker å satse sterkere på proffmarkedet og være med i konkurransen om å bygge leilighetsbygg og andre større bygningsmasser til entreprenører som ønsker elementer i tre. Dette er noe vi gjør sammen med bedriftene i Overhallagruppen slik at vi kan tilby en kombinasjon med elementer i tre, betong og stål. Med produksjonslinjer for både veggelementer, tak og bjelkelag kan vi doble volumet og levere enda raskere, sier Sagmo.

Etter planen starter utbyggingen i Overhalla høsten 2015 og den første produksjonen i nye lokaler og med nye investeringer vil skje sommeren 2016.