Øverhagaen bo-, helse- og velferdssenter

Illustrasjon: Kvadrat arkitekter– Dette er et stort løft for Røros kommune, sier prosjektleder Mads Tamnes foran hovedinngangen til Øverhagaen bo-, helse- og velferdssenter.
Kvadratarkitekter

Kvadratarkitekter

Rutalogo

Rutalogo

HornebergBygg

HornebergBygg

Christian
Kjellmark

Kjellmark

Kulseth

Kulseth

Protanlogo

Protanlogo

Otretek

Otretek

Modulvegger

Modulvegger

MrFug

MrFug

Nordanlogo

Nordanlogo

– Fantastisk! Slik er nye Øverhagaen bo-, helse- og velferdssenter på Røros blitt, sier prosjektleder Mads Tamnes i Røros kommune.

Fakta

Sted: Røros

Prosjekttype: Bo-, helse- og servicesenter

Areal: Cirka 96.00 kvadratmeter

Byggherre: Røros kommune

Totalentreprise: Ruta Entreprenør

Entreprisekostnad: 250 millioner kroner eks. mva.

Arkitekt: Kvadrat arkitekter og Henning Larsen

Interiørarkitekt: Kvadrat arkitekter

Byggeledelse: Prosjektutvikling

Rådgivere: RIB, RIE, RIBr, RIV: Rambøll l RIA: Brekke & Strand l RIG: Multiconsult l RIB massivtre: Ny Struktur

Underentreprenører og leverandører: Aktiv Stillas l Anleggsgartner Arnesen l Blikkenslager Tønset l Bo Andren l Bravida l Byggentreprenørfirma Ivar Näs l DSL Stål l Energima l Fron Betong l Hedmark Elementmontasje l Heis 1 l Horneberg Bygg l HR Entreprenør l Isoteks Miljø l Johan Kjellmark l Kranproffen l Kulseth Blåseisolering l Modulvegger Trondheim l Mr. Fug l Norax Tynset l Norsafe Brannsikring l Norsk Saneringsservice l NRS Norge l Otretek l Protan Entreprenør l R Daaland l RK Betongpartner l Ramlos l REN Røros El-service l Roger Holm Prosjekt l RS Gulv l Sauter Norge l Splitkon l Titansport l Trøndelag Storkjøkken l Tynset Tre og Betong l Windsor Door

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

På Røros hadde de et gammelt og nedslitt sykehjem, men dette ble revet under bygging av det nye senteret.

– Jeg er stolt over at Røros kommune nå kan tilby et slikt topp, moderne anlegg. Dette er et kjempestort løft av Røros kommune. Vi gir litt tilbake til den eldre generasjonen, sier Tamnes.

Øverhagaen bo-, helse- og velferdssenter er blitt stort med felles areal og syv fløyer som til sammen rommer 22 sykehjemsplasser, 55 HDO-plasser, det vil si heldøgns omsorgsboliger, storsalen, en stor sal til kulturelle formål og mye mer. I tillegg finnes det et dagsenter, en liten kantine, rom for fysioterapi og ergoterapi og et forvaltningskontor for hjemmetjenesten.

Bygget har 4.000 kvadratmeter grunnflate, og består av to etasjer, i tillegg til parkeringskjeller.

Verdensarv

Røros er et verdensarvsted. I gatene i sentrum står flere hundre år gamle trehus, svært godt bevart, tett i tett. Et stort bygg i massivtre står litt i stil med det gamle der det ligger litt utenfor sentrum.

– Øverhagaen bo-, helse- og velferdssenter er blitt et signalbygg. Alt over bakkenivå er i massivtre, kledd med treverk, sier Mads Tamnes. Massivtreet er godt synlig inne i bygget, med søyler og massivtre-overflater på vegger i rommene. Skilleveggene har robuste gipsplater som er malte, det samme gjelder vegger for brannsikring. I mange av de store rommene og gangene er det brukt trespiler på veggene og i himlingen.

Det store byggekomplekset Øverhagaen består av syv fløyer som vender ut fra bygningens hjerte med storsalen i midten. Det er brukt tre farger, det er grønn, gul og rød. Alle disse fargene er nedtonet.

Tamnes sier det har vært interessant å bygge Øverhagaen bo-, helse- og velferdssenter.

– Det har vært noe av det vanskeligste en kan bygge, mens det hele tiden har vært drift her, med pasienter, forskjellige tjenester og besøkende, sier prosjektlederen.

Øverhagaen er bygd i to byggetrinn. Byggingen startet på nyåret 2019. Første byggetrinn stod ferdig sommeren 2020. Deretter ble det gamle sjukehjemmet revet, og på samme sted ble byggetrinn 2 satt opp. Hele Øverhagaen bo-, helse- og velferdssenter stod ferdig tidlig i mars 2022.

Bergvarme

Det er boret 14 brønner som er 250 meter dype, og installert to varmepumper og elkjel. Hele Øverhagaen bo-, helse- og velferdssenter og nabobygget som inneholder omsorgsboliger, varmes opp med energi fra denne energiparken.

Ruta Entreprenør AS har vært totalentreprenør for utbyggingen.

– Vi er veldig godt fornøyde med utbyggerne, både hovedentreprenøren og underentreprenørene, sier Tamnes.

Kontrakten med Ruta var på 250 millioner kroner, eksklusive merverdiavgift. I tillegg kommer utgifter til andre forhold, slik at de totale kostnadene til bygget blir om lag 280 millioner kroner.

– Husbanken har gitt mye økonomisk støtte, med 55 prosent av utgiftene til sykehjem-rommene og 45 prosent til HDO-rommene, sier Tamnes.

Den verste tiden – pandemien

Øverhagaen bo-, helse- og velferdssenter ble bygd midt under koronapandemien.

– Vi fikk problemer med å skaffe riktig bemanning og nok bemanning i perioder på grunn av koronarestriksjoner, sier anleggs-
leder Kristoffer Tamnes i Ruta Entreprenør. Det skyldes restriksjoner på innreise til Norge og at arbeidere ble syke.

Litt forsinkelser på levering av varer ble det også noen ganger på grunn av koronaen.

Forrige vinter var det flere uker med sprengkulde med mellom 20 og 30 kuldegrader, og mer enn det, på Røros. Derfor ble betongarbeidet flere uker forsinket.

– Men vi la om rekkefølgen på hvordan vi bygde, slik at prosjektet i sin helhet ikke ble forsinket. Jeg synes vi som hovedentreprenør og våre underentreprenører var veldig gode til å legge om planene, og løste byggeprosjektet på en god måte, sier Kristoffer Tamnes.

Nå kan Ruta Entreprenør fastslå at de har bygd et signalbygg i massivtre på Røros.

– Massivtrebygget ble kjempefint, sier Tamnes i Ruta Entreprenør.


Flere prosjekter