Over-/senioringeniør elektro/automasjon

Statsbygg er en av Norges største byggherrer og eiendomsforvaltere, og gir råd til staten i bygge- og eiendomssaker. Våre 930 engasjerte og dyktige medarbeidere bygger og drifter bygg med mening i hele Norge og i over femti andre land.

Firma Statsbygg
FylkeOslo
Søknadsfrist12.11.2018

Over-/senioringeniør elektro/automasjon - Statsbygg hovedkontor

Faglig ressurssenter (F) har ca. 100 medarbeider innen prosjekteringsledelse, BIM, GIS, arkitektur, kulturminne, bygningsteknisk, miljø, elektro, VVS, kostnadsestimering og jus. Faglig ressurssenter bistår alle Statsbyggs øvrige avdelinger (Byggherre-, Eiendoms – og Strategi-, rådgivning og tidligfaseavdelingen).
Fagressursene inngår som en del av prosjektorganisasjonen i Statsbyggs mange ulike og unike prosjekter.

Statsbygg skal være best på bygg med mening og være med på å forme morgendagens bygge- og eiendomsnæring. Vi tester og tar i bruk ny teknologi og løsninger og er nå på jakt etter en ny fremoverlent medarbeider som trives med utfordrende arbeidsoppgaver innen elektroteknikk og automasjon.Vi er på utkikk etter en kandidat som brenner for faget, som ønsker å jobbe med innovative løsninger innenfor fornybar energi og smart-styring av bygg. Kandidaten vil være ansvarlig for elektroteknisk rådgivning mot Eiendomsavdelingen, som byr på muligheten til å besøke flere av Statsbygg sine eiendommer og driftspersonell spredt rundt i Norge. Det er ønskelig at kandidaten har erfaring fra eiendomsforvaltning/-drift med hovedvekt på elektro og energibruk i bygg. Stillingene er underlagt Teknisk seksjon (FT) i Faglig ressurssenter (F).

Teknisk seksjonen består av 19 medarbeidere og vi er prosjektledernes fagrådgivere innen tekniske bygningsinstallasjoner. Seksjonen samarbeider tett med de andre fagseksjonene i faglig ressurssenter.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvarlig for elektrofagligrådgivning mot driftspersonell og brukere på Statsbygg sine eiendommer
 • Ansvarlig for elektrofagområdet i Statsbygg sitt FDVU-system (Forvaltning, Drift, Vedlikehold og Utvikling). Dette innebærer blant annet oppfølging av lover og forskrifter ifm rutiner og prosedyrer på eiendommene for drift og vedlikehold.
 • Bistå i utviklingen av smartstyring av bygg, bygningsautomasjonssystemer og digitalisering av eiendomsporteføljen til Statsbygg
 • Bistå med elektrofagligrådgivning i energialternativsanalyser for byggeprosjekter i tidlig fase. Dette innebærer blant annet faglig innspill til beregninger av livssykluskostnader (LCC).
 • Oppfølging av kraftavtaler på Statsbygg sine eiendommer
 • Oppfølging av fornybar energiløsninger på Statsbygg sine eiendommer (primært innenfor elektro-fagfeltet)

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på masternivå innen elektro/energi/automasjon
 • Minimum 3 års relevant erfaring fra BAE-næringen eller tilsvarende.
 • God kjennskap til elektro forskrifter og regelverk
 • Generelt gode IKT-kunnskaper. Erfaringer med FDVU-systemet MainManager anses som en fordel, men ikke obligatorisk.
 • Erfaring fra kraftmarkedet med innkjøp, opprinnelsesgarantier og elsertifikater er en fordel.
 • Du må ha god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Ønskelig med god engelsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper

 • Dyktig i samarbeid og kommunikasjon
 • Engasjert og ansvarsbevisst
 • Selvstendig og initiativrik
 • Serviceinnstilt og kundeorientert
 • Fleksibel og endringsvillig

Språk

 • Norsk

Vi tilbyr

 • Arbeid med noen av de mest spennende eiendommene i Norge
 • Godt arbeidsmiljø med mye tverrfaglig samarbeid
 • Varierende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Store muligheter for utvikling innen eget fag, prosjektarbeid, miljø og teknologi
 • Opplæring via Statsbyggskolen og eksterne kurs
 • Stillingen lønnes i stillingskode 1087overingeniør / 1181 senioringeniør fra 550.000,- til 750.000,-. For spesielt godt kvalifiserte kandidater kan høyere avlønning vurderes.
 • Pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens pensjonskasse.

Kontaktinfo:

Dib Abdul-Hadi, avdelingsdirektør, mob: 934 15 467

Søk stilling

Vis flere stillinger: