Liv Kari Skudal Hansteen, som er leder for styringsgruppen for samarbeidsinitiativet, ønsket deltakerne velkommen til samlingen torsdag morgen.

Over 80 toppledere samlet for å diskutere klima og miljø

Den siste planlagte samlingen i fellesinitiativet SAMMEN2030 arrangeres torsdag, hvor klima står i fokus, og hvor resultatet av en fersk undersøkelse rundt byggenæringens kunnskap og holdninger til klima og miljø blir presentert.