Foto: Infra Group
Foto: Infra Group

Over 80 personer med over 20 års fartstid i Infra Group

Det er 85 personer med over 20 års fartstid i Infra Group-konsernet.

20-årsklubben har nå 103 medlemmer hvorav 85 er ansatt, i tillegg til 18 personer som har gått av med pensjon i et av konsernets underliggende selskaper.

– Som en påskjønnelse for lang og tro tjeneste inviteres medlemmene hvert år til en tur med opplevelser både av faglig og sosial art, og i år gikk turen til Storefjell Høyfjellshotell, heter det i en melding fra selskapet. Konsernsjef Albert Hæhre, var tydelig både stolt og rørt av kollegaene sine.

– Det er klart dette er spesielt for meg. Først og fremst er jeg veldig takknemlig for å være en del av denne gjengen. Jeg er også veldig glad for at vi samles på denne måten på tvers av selskapene i konsernet. I dagens arbeidsliv er dette imponerende, og dette underbygger også målet vi har om å legge til rette for en livsløpskarriere i alle selskapene våre, sier Albert Hæhre i meldingen.

En ekstra dimensjon på årets samling var at fire av de ansatte ble hedret for 30 års tjeneste, og mottok medaljen for lang og tro tjeneste fra Det Kongelige Selskap for Norges Vel. Brede Borolien, Tommy Hagen, Trond Kamfjord og Kari Laugerud, hvorav de to førstnevnte var til stede, mottok lovord og gratulasjoner fra daglig leder Gudmund Roen i Hæhre Entreprenør.

– Dette er viktige kulturbærere som alle har hatt stor betydning for Hæhre, både som kollegaer og dyktige fagfolk. Deres bidrag og innsats gjennom mange år verdsetter vi veldig høyt. Jeg er stolt av å være med på overrekkelsen og håper vi har gleden av å ha de med på laget i fortsatt mange år, uttaler Roen.

Brede Borolien og Tommy Hagen kunne motta medaljen for lang og tro tjeneste fra Det Kongelige Selskap for Norges Vel. Foto: Infra Group
Brede Borolien og Tommy Hagen kunne motta medaljen for lang og tro tjeneste fra Det Kongelige Selskap for Norges Vel. Foto: Infra Group