Ovalen

Illustrasjon: EnsignIllustrasjon: EnsignIllustrasjon: Ensign

I Sandnes sentrum har Skanska Norge ført opp et kombinert bolig- og næringsbygg på 12.000 kvadratmeter og et parkeringsanlegg på 6.000 kvadratmeter.

Fakta

Sted: Sandnes

Prosjekttype: Nybygg, bolig og næring

Entreprisekostnad uten merverdiavgift: 266 millioner kroner

Bruttoareal: 18.000 kvadratmeter

Byggherre: Ineo Eiendom og Base Property

Prosjekt- og byggeledelse: Novaform

Totalentreprenør: Skanska Norge

Arkitekt og landskapsarkitekt: Link Arkitektur

Prosjekteringsledelse: Sweco Norge, PA avd. Stavanger

Rådgivere: RIB: Core Technology l RIV, RIE: Norconsult l RIG: Siv ing Albert Ølnes l HMS: HMS Koordinatoren

Underentreprenører og leverandører: Grunnarbeider: T Stangeland Maskin l Peling og spunting: Seabrokers Fundamentering l Betongarbeid: Skanska Norge l Ferdigbetong: Sola Betong l Armering: Kamstål l Betongelementer: Block Berge Bygg l Spennarmering: Thilt l Montering spennarmering: CCL l Stålarbeid: Stålteknikk l Taktekking: Protan Entreprenør l Alu/glass fasade: Rubicon l Blikkenslager og glassrekkverk: Lie Blikk l Rekkverk: Trappeteknikk l Tømrer: TS Byggtjenester l Maler: T Lund l Gulvlegger og avretting: Vikeså Golv l Parkett: Bo Andrén l Mur og flis: Vest-mur l Heiser: Otis l Branntetting: Lilleland l Lås og beslag: Optimera Sikring og Lås l Kjøkken: HTH Stavanger l Stillas: Stillaspartner

Byggherre er Ineo Eiendom og Base Property, med 50 prosent hver. Bygget er tegnet av LINK arkitektur og ført opp i en totalentreprise. LINK har også vært landskapsarkitekt.

Det er næringslokaler i første, andre og deler av tredje etasje og boliger fra andre og opp til sjuende etasje. Samlet areal medregnet parkeringsareal er 18.000 kvadratmeter. Entreprisekostnaden er på 266 millioner kroner, uten  merverdiavgift. Byggestart var i januar 2018, og leilighetene ble overlevert i januar i år, mens næringslokalene skal være ferdige i tredje kvartal i år.

55 leiligheter

Prosjektsjef Alv Selvik i Skanska Norge forteller at logistikk på tomten har vært den største utfordringen i prosjektet.

– Det har også vært krevende at vi har andre aktører i nærområdet, sier Selvik.

Skanska Norge praktiserte BIM og Lean i prosjektering og oppføring av Ovalen.

Leilighetene er fra 70 til 139 kvadratmeter. Alle leilighetene har balkonger eller terrasser. Fem av leilighetene har hagestuer på 25 kvadratmeter på taket.

Kjøperne hadde en rekke tilvalgsløsninger. Alle leilighetene og fellesareal har universell tilgjengelighet. Fra leilighetene er det utsikt mot Vågen, Gandsfjorden, Hana og Sandnes sentrum. I et underjordisk parkeringsanlegg har alle leilighetene egen oppstillingsplass for bil. Bygget har også et eget rom for sykkelparkering.

To plans takterrasse

Beboerne kan bruke en stor takterrasse som går over to plan. På nederste plan er det beplantning, belysning, sittegrupper, tredørk og lekeapparater. På øverste plan er det minigolfbane, plantekasser, sittegrupper og tredørk. Bevegelseshemmede beboere kan ta heis opp til øverste plan.

Havutsikt

Arkitekt Tove Tjetland i LINK arkitektur forteller at tomtens urbane beliggenhet midt i Sandnes sentrum og med utsikt over Gandsfjorden dannet utgangspunkt for et prosjekt med et stort potensial.

– Vi har derfor utformet vårt prosjekt med fokus på å skape boliger som nyter godt av havutsikten og de gode solforholdene, samtidig som prosjektet har attraktive næringslokaler og publikumsrettede virksomheter som danner et spennende urbant miljø, sier Tjetland.

Et smau på tvers åpner opp for kommunikasjon ned til sjøen gjennom bygget. Smauet har en sirkulær åpning opp til felles uteområde i andre etasje. Uteområdet er felles for leilighetene og ligger vindskjermet mellom de to byggene.

– Fasadene består av lyse fasadeplater i to nyanser, med kontrastfarge i inntrukne partier og vertikale slisser. De vertikale slissene bryter opp fasaden mot øst-nord og gjør at det blir en spennende variasjon i fasaden. Den lavere næringsdelen mot vest har et mer horisontalt preg som skaper en kontrast til boligbyggets vertikale uttrykk, sier Tjetland.

28 kilometer med peler

Ovalen ligger ved Indre Vågen i Sandnes. Tomten er på 6,3 mål, noe som inkluderer parkeringskjeller for neste byggetrinn. Grunnen består av utfylt sjøbunn. Forurensede masser er kjørt til deponi. Bygget står på cirka 800 betongpeler som går 35 meter ned i grunnen. Hele byggegropen ble spuntet og spunten er permanent.

Bygget er tilnærmet ovalt. Parkeringskjelleren er støpt vanntett.

Boligdelen har bærende konstruksjon av plasstøpt betong og oppspente dekker. Det har gått med cirka 8.500 kubikkmeter ferdigbetong i prosjektet. Næringsdelen har hulldekker og stålsøyler. Taket og helningen mellom øvre og nedre takhageplan er kledd med sedumplanter.

Fasadene har klimavegger som er kledd med Vivix fasadeplater, hvite på ytterfasadene og dempet oransje på næringsdelen. Det er parkett og flis på gulvene i leilighetene. Unoform kjøkken er standard.

Fasadene er vedlikeholdsvennlige. Vinduer har beslag av aluminium og en U-verdi på 0,8. Noen av hagestuene og deler av næringslokalene har solavskjerming med utvendige persienner.

Ovalen er prosjektert og ført opp etter Tek10. Oppvarming skjer med vannbåren gulvvarme og er basert på fjernvarme. Leilighetene er i energiklasse B og har balansert ventilasjon med varmegjenvinning.

Da byggeaktiviteten var på topp var 130 personer med.