Othilies Hage

Prosjektleder Stein Fredheim.

Fortetting og nybygging i etablerte boligstrøk kan være krevende. Men når man ser resultatet av et prosjekt Norgeshus-forhandler Fredheim & Paulsby Bygg AS har gjennomført så å si inne på området til Othilienborg borettslag i Trondheim, kan man slå fast at dette er et eksempel på et vellykket prosjekt på området.

Fakta

Sted: Trondheim

Prosjekttype: Boligblokk

Byggherre: Alfred Trønsdals veg 2 AS

Hovedentreprenør: Fredheim & Paulsby Bygg

Prosjektkostnad: 65 millioner kroner (eks. mva.)

Arkitekt: Norgeshus

Byggeledelse: Fredheim & Paulsby Bygg

Rådgivere: RIB: Norgeshus l RIBr, RIByFy: Erichsen & Horgen l RIE: ECT l RIG, RIA: Multiconsult l RIVA: Rambøll l RIV: GK Inneklima / GK Rør

Underentreprenører og leverandører: Rørlegger: GK Rør l Ventilasjon: GK Inneklima l Elektro: GK Elektro l Tekking/membran: Mestertak l Branntetting: Firesafe l Grunn- og utomhusarbeid: HAW Anlegg l Betongarbeider: Tekton l Flisarbeider: SKS Mur & Flisservice l Maler: Maleteknikk l Byggevarer: Optimera l Lås /beslag: DormaKaba l Rekkverk: Ferrozink l Heis: ThyssenKrupp l Kjøkken, byggevarer: Aubo Kjøkken, Optimera l Stillas, byggestrøm: Ramirent l Betongsaging: JV Demolering l Betong: Unicon

Prosjektleder Stein Fredheim kan også fortelle om nesten utelukkende positive tilbakemeldinger. Planprosessen, regulerings-planen, og hele bygge-perioden har så å si gått på skinner, og når salget av de 31 leilighetene i den nye blokka som er kommet opp også gikk uten problemer, er det grunn til å være fornøyd.

Ledig tomt

Othilienborg borettslag skriver seg helt tilbake til midten av 1960-tallet - de første innflyttingene skjedde i 1967, og boretts-laget er i dag veldrevet og ligger i et attraktivt område.

Nærmest inne på borettslagets område var det imidlertid også et mindre areal som ikke var eid av borettslaget, og som tidligere ble brukt til næringsvirksomhet. Opprinnelig lå der en daglig-varebutikk, Vikingsenteret, og etter at denne tapte i konkurransen mot de større sentrene ble bygningen overtatt av et rørlegger-firma, som heller ikke eksisterer lengre.

– Noen vil kanskje huske at da det het Vikingsenteret, sto det en stor vikingfigur på bygget. Vi tenkte først på å bruke den på ny-bygget, men i stedet ga vi det til borettslaget som nå bruker den i sitt flotte forsamlingslokale inne på området, forteller Fredheim.

Godt mottatt

Kort fortalt endte det med at Fredheim & Paulsby Bygg kom inn i bildet, og fikk sette i gang bygging av en helt ny boligblokk på fem etasjer, og med 31 leiligheter.

– Også i dette prosjektet har vi sett fordelen av å tilhøre en gruppering som Norgeshus. Der er det store ressurser vi kan trekke på. Vi har brukt planleggere i forbindelse med reguler-ingen, arkitekt derfra sammen med andre nødvendige tekniske ressurser som rådgivende ingeniører. I tillegg er prosessen hel-digitalisert, det vil si papirløs byggeplass, forteller han.

Bygget ligger mellom de øvrige delene av borettslaget og en trafikkert vei, og danner på en måte en fin avskjerming også mot den sterkt trafikkerte Omkjøringsveien som slynger seg opp Moholtlia noen hundre meter unna.

– Nettopp beliggenheten har vist seg å være et godt argument i salgsarbeidet. Flere av kjøperne har hatt et viktig moment i at det er bussholdeplass med direkte forbindelse til sentrum bare noen meter unna inngangen. I området er det også barne- og ungdoms-skoler innen gangavstand, det er omkring 800 meter til kjøpe-sentre i begge retninger fra bygget, og det ligger også tett opp til et flott turterreng i Strindmarka, forteller han. Da vi besøkte bygget var det bare noen få ledige leiligheter igjen.

Gode løsninger

Men nybygging inne i et boligområde gir også utfordringer for eksempel når det gjelder rigging, parkering og adkomst i bygge-perioden.

– Det løste vi ved at vi kunne bruke områder som tilhørte tomten sammen med noe plass vi leide av borettslaget. Dette har vært innegjerdet og her har det vært god nok parkeringsplass for de som har jobbet med bygget. Dermed har vi sluppet at parkering omkring i borettslaget skulle skape irritasjon, og også transport til og fra har gått uten større problemer. Området som har vært brukt til rigg, parkering og så videre skal for øvrig gjøres om til en liten park når alt er klart, og også det vil ganske sikkert være en fin tilvekst, sier han.

Selve bygget

Når det gjelder det bygningstekniske, har man kunne bruke både arkitekt og det meste av rådgivende ingeniører fra Norgeshus.

For øvrig er alt bygd på plassen. I bunnen er en parkeringskjeller med plass til 37 biler samt en boligblokk på fem etasjer. Dekke og vegger er levert av Spenncon, betongarbeider av Tekton og Fredheim & Paulsby Bygg selv har stått for tømrerarbeidet. Også bad- og toalettrommene er bygget på stedet.

– For øvrig er vi opptatt av kvalitet, og at det skal være skikke-lige forhold på en byggeplass. Hos oss har alle de omkring 25 ansatte fag, svennebrev eller mesterbrev, og vi har alltid lær-linger, sier han og legger til at i de omkring 20 årene selskapet har vært i virksomhet har man aldri hatt permitteringer. Alle byggeledere, prosjektledere er rekruttert internt fra bedriften og alle har tatt etterutdanning. Det betyr at vi får en viktig erfarings-overføring mellom yngre og eldre arbeidstakere og mulighet til utvikling av ansatte i bedriften, sier han.

Fredheim er også tydelig på at man stiller krav til de underlev-erandører og underentreprenører man bruker.

– Helt bevisst bruker vi alltid lokale fra nærområdet vårt, og vi har også et krav til dem at de skal ha lærlinger, i tillegg til at de som jobber her også skal være faglærte. Dette dreier seg både om kvalitet, og også om å sikre fremtiden både for oss selv og i bransjen gjennom å ha læringer som får fagmessig opplæring og trygge arbeidsforhold, sier han.

Flere spennende prosjekter
Når dette prosjektet, som for øvrig har fått det klingende navnet Othilies hage snart står ferdig, betyr det ikke at Fredheim & Paulsby Bygg står uten beskjeftigelse. Flere prosjekter er både under planlegging og allerede under arbeid.