Inspeksjon av elektroinstallasjoner i tunnel. Foto: Knut Opeide / Statens vegvesen

Otera Traftec og Mesta lavest på to store elektrokontrakter på riksveinettet

Elektrokontrakter på riksveiene i Trøndelag og Møre og Romsdal har fått god respons i markedet, med fem tilbyder på hver kontrakt. Otera Traftec har det laveste tilbudet i Trøndelag, mens Mesta var lavest i Møre og Romsdal.

Det kommer frem i en pressemelding fra Statens vegvesen denne uken.

Vegvesenet sier seg godt fornøyd med deltagelsen i konkurransen.

Da tilbudsfristen gikk ut 12. april, hadde fem entreprenører sendt inn tilbud på «9451 Elektrokontrakt Trøndelag».

Otera Traftec var lavest med et tilbud på 59.459.435,56 kroner før merverdiavgift. Mer enn 240 millioner kroner skiller Otera Traftecs tilbud fra dyreste tilbud i konkurransen.

Her er samtlige tilbydere i konkurransen:

 • Otera Traftec: 59.459.435,56 kroner før merverdiavgift
 • Mesta: 74.771.963,00 kroner før merverdiavgift
 • BMO Elektro: 86.420.903,00 kroner før merverdiavgift
 • NTE Elektro: 210.033.294,53 kroner før merverdiavgift
 • ON Energi: 300.788.239,00 kroner før merverdiavgift

Mesta var lavest på kontrakten «9452 Elektrokontrakt Møre og Romsdal», med et tilbud på 72.495.459 kroner før merverdiavgift.

Her er samtlige tilbydere i konkurransen:

 • Mesta: 72.495.459 kroner før merverdiavgift
 • Otera Traftec: 75.553.459 kroner før merverdiavgift
 • BMO Elektro: 89.832.542 kroner før merverdiavgift
 • Caverion Norge: 95.936.490 kroner før merverdiavgift
 • Nettpartner: 140.290.245 kroner før merverdiavgift
 • BKK Enotek: 150.242.604 kroner før merverdiavgift
 • Kraftmontasje: 157.230.009 kroner før merverdiavgift

– Vi er svært fornøyde med deltagelsen i konkurransene, og vi merket også under tilbudskonferansene at mange var interessert. Det er stort sprik i tilbudene, og vi er ikke sikre på hva det skyldes. Nå skal vi kontrollregne tilbudene og sjekke at vi har fått all nødvendig dokumentasjon, sier seksjonsleder Svein Ludvik Holme i Statens vegvesen i pressemeldingen.

Elektrokontrakten for riksveiene omfatter drift- og vedlikeholdsoppgaver knyttet til elektriske anlegg på vei.

– Vi eier og forvalter en rekke elektriske anlegg langs veinettet, og disse kontraktene er viktige for å opprettholde og ivareta funksjonaliteten til dette utstyret. I tunneler omfatter dette blant annet risikoavbøtende innretninger som er viktige for overvåkning og styring av trafikk, og ikke minst håndtering av hendelser, sier Holme.

Elektrokontrakten for riksveier i Trøndelag omfatter blant annet elektroannlegg i 20 tunneler og over 7.000 belysningspunkter utenfor tunneler. Kontrakten i Møre og Romsdal omfatter blant annet elektroanlegg i 31 tunneler og over 3.500 lyspunkter utenfor tunnelene, skriver Vegvesenet.

Oppstart for kontraktsperioden for begge elektrokontraktene er første januar 2022, kontraktene varer frem til utgangen av august 2026.