Østfolsykehuset - vinner kåres 2. mai

Resultatet av designkonkurransen for Østfoldsykehuset blir kunngjort 2. mai.

Hele 32 av Skandinavias fremste arkitektfirmaer meldte sin interesse for å delta i konkurransen om utforming av det nye Østfoldsykehuset. Av disse 32 firmaene bli 8 prekvalifisert og invitert til å delta. Fristen for innlevering av modeller og tegningsunderlag var 8. mars 2002. Den nedsatte fagjuryen har siden denne dato arbeidet intenst med analyser, vurderinger og bedømmelse av de innkomne forslag. Arbeidet i forbindelse med konkurransen og juryarbeidet har foregått med assistanse fra Norske Arkitekters Landsforbund.