Østerveien 2 og 4

Prosjektlederne Cathrine Lossius Sagli fra Kristiansund kommune og Endre Bårsaune fra Betonmast Røsand.
Betonmastlogo

Betonmastlogo

Mekvik

Mekvik

Grandelogo

Grandelogo

Lianlogo

Lianlogo

HTHlogo

HTHlogo

– Det har vært et krevende prosjekt å planlegge. Brukerne har svært forskjellige behov. Noen er utagerende, andre trenger ro og skjerming og andre har store fysiske utfordringer. Men med god involvering fra ansatte, pårørende og ulike organisasjoner har vi fått til et bygg vi er svært godt fornøyde med og som vi tror vil fungere godt.

Fakta

Sted: Sommero, Kristiansund

Prosjekttype: Avlastningsboliger for barn og unge

Bruttoareal: ca. 1.500 kvadratmeter

Byggherre: Kristiansund kommune eiendomsdrift

Totalentreprenør: Betonmast Røsand

Kontraktssum: 68 millioner ekskl. mva.

Arkitekt: Olset

Rådgivere: RIB: COWI l RIBr: Firesafe l RIA: Sweco l RIByfy: Norconsult

Underentreprenører og leverandører: Grunnarbeider: Mek-vik Maskin l Anleggsgartner: Anleggsgartner Ingvar Jonassen l Taktekking: Trondheim Tak l Blikkenslager: Freiblikk l Solskjerming: HD Solskjerming l Maler og byggtapetserer: Bill Mossberg l Kjøkken: HTH l Innredning: Grande Interiør l Lås og beslag: Låssenteret l Himlinger: Modulvegger l Traverser: Guldmann l Ventilasjon og automasjon: GK Inneklima l Rør, brønnpark og sprinkler: Ø. Lystad l Elektro: West Elektro l Betong- og tømrerarbeid: Betonmast Røsand l Byggevarer: Montér Røsand l Ytterdører: Nordic Door l Vinduer: Lian Vinduer l Selvbærende stålplater: Eurotak

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Dette sier Cathrine Lossius Sagli som har vært byggherren, Kristiansund kommune eiendomsdrift, sin prosjektleder for Østerveien 2 og 4 avlastningsboliger for barn og unge.

– Det er et stort spekter brukere av et bygg som dette og brukerne skifter også ofte. Dermed må bygget være svært fleksibelt og ha egenskaper som gjør at det raskt kan tilpasses ulike behov, påpeker Lossius Sagli.

Prosjektet på Sommero ved Dale i Kristiansund består av tre bygg, avlastningsbolig, barnebolig og lagerbygg. Alt er på ett plan med unntak av teknisk rom på 2. plan. Totalt areal er på rundt 1.500 kvadratmeter.

I avlastningsboligen er det fire plasser for barn, fire plasser for ungdom og tre plasser i en akuttenhet eller for dagpasienter. Det er også diverse stuer og sosiale rom, en egen fløy for personalet og teknisk rom på 2. plan. Dører kan låses av og bygget brukes fleksibelt alt etter om en bruker trenger skjerming og være alene eller om det er mer sosiale brukere inne som ønsker å være mye sammen med andre.

Barneboligen har to leiligheter for barn som bor der permanent, og i et eget lagerbygg er det vaktmesterrom, søppelrom og lager.

Tradisjonell byggeteknikk

– Som det meste her i Kristiansund så bygger vi på fjell. Tomta er utsprengt, og det er støpt en betongplate på grunnen. Bæresystemet er tradisjonelt bindingsverk i kombinasjon med limtre mens yttertak er selvbærende plater som er isolert og tekket. Som ytterkledning har vi brukt Cembrit og trekledning mens innvendig kledning er Fermacell og våtromsplater. Himlingene er T-profilhimling eller metallspiler og på gulvene er det brukt vinyl, forklarer prosjektleder for totalentreprenøren Betonmast Røsand, Endre Bårsaune.

Han legger til at under hele den ett år lange byggeperioden har det vært store utfordringer med å få tak i nødvendig byggetilfang, både på grunn av pandemien og på grunn av krigen i Ukraina.

– På bakgrunn av utfordringene vi har hatt er vi godt fornøyde med å overlevere bygget bare to uker etter avtalt tid, sier Bårsaune.

Avanserte sikkerhets-løsninger

Prosjektlederen forteller at et bygg som dette får en forholdsvis høy kvadratmeterpris. Årsaken er en rekke tekniske innretninger og de spesielle kravene som er til fleksibilitet og tilpasning til ulike brukergrupper.

– Sikkerheten for ansatte og brukere må være høy for den bruken byggene skal ha. Vi har et avansert system med adgangskontroll ved hjelp av smarttelefoner og smykker av typen Ascom og alarmer som alle ansatte bærer på seg. Blir en alarm utløst inne eller på uteområdene kan andre ansatte straks se hvor den som har utløst alarmen befinne seg, forklarer Cathrine Lossius Sagli.

En annen teknisk løsning i byggene er at lys- og vanninstallasjoner i mange rom kan stenges av. Noen brukere kan ha tvangshandlinger eller av andre årsaker ønsker om hele tiden slå av og på en vannkrane eller lyset i et rom. Da kan personalet stenge av funksjonen slik at det ikke er mulig.

Fine uteområder

Østerveien 2 og 4 avlastningsboliger har også fått flotte uteområder som skal brukes aktivt. Parkering for personale og besøkende er mot nord, mens det innegjerdede uteområdet er på de tre andre sidene av bygningene. En lekeplass er mot vest, mot sør er det plattinger og uteområder med direkte utgang gjennom store skyvedører fra kjøkken og stuer, og mot vest er det en egen skjermet lekeplass.

– Ute har vi også måttet tenke på sikkerhet og på brukervennlighet for barn og unge i ulik alder og med ulik funksjonsevne. Her er asfalterte plasser og gangveier, plener som har forsterkninger slik at det kan kjøres utpå med rullestol, gummiasfalt rundt lekeapparat og sandkasser som er hevet opp for rullestolbrukere, forteller Lossius Sagli.

Vannbåren varme

Endre Bårsaune fra Betonmast Røsand legger til at hele bygget er oppvarmet ved hjelp av vannbåren varme.

– Det er boret fem brønner i fjell ned til en dybde på 280 meter for å hente opp varme og installert en vann-til-vann varmepumpe med en effekt på 40 kW, forklarer han.

– Vi flytter inn og tar bygget i bruk midt i september når møblene kommer. Det er nok et bygg det vil ta litt tid å lære å bruke, men vi håper og tror at dette vil fungere som et godt hjem for barn og unge med store utfordringer i livet som skal være brukere, mener Cathrine Lossius Sagli i Kristiansund kommune eiendomsdrift.


Flere prosjekter