Fv: Johanna Göranson (GG), Kari Bergo(ØB), Ann Kristin Viken Almås(ØB), Heidi Borgersen(GG) og Marit Reisegg Myklestad(ØB). Foto: Privat
Fv: Johanna Göranson (GG), Kari Bergo(ØB), Ann Kristin Viken Almås(ØB), Heidi Borgersen(GG) og Marit Reisegg Myklestad(ØB). Foto: Privat

Østengen & Bergo og Gullik Gulliksen slår seg sammen

De to landskapsarkitektene Østengen & Bergo og Gullik Gulliksen slår seg sammen og blir ett firma fra 1. januar 2022.

– Målet er å styrke markedsposisjonen og bygge en mer robust enhet, sier Kari Bergo og Heidi Borgersen, som i dag er daglig leder i henholdsvis Østengen & Bergo AS og Gullik Gulliksen AS.

Ifølge en pressemelding er det den siste tiden blitt ført samtaler mellom de to selskapene, og nå er det inngått avtale om å starte et felles foretak fra nyttår.

– Vi skal fokusere på det vi kan best, nemlig landskapsarkitektur, og forene kreftene i de to firmaene. På den måten kan vi fremstå mer enda mer solide, med bredere kompetanse og større erfaringsgrunnlag. Da skal vi også kunne påta oss flere og større oppgaver i tiden som kommer, sier Kari Bergo, som blir daglig leder i det nye firmaet.

Hun legger til at høsten skal benyttes til å bygge et felles lag og få på plass en effektiv og solid organisering av virksomheten.