Østbanehallen

Foto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonProsjektlederne Nils Ørnes i AF Bygg Oslo (t.v.) og Jostein Ådalen i Aase Byggeadministrasjon har full kontroll på fremdriften 48 timer før gjenåpningen av Østbanehallen. Foto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonØstbanehallen i Oslo, 5. februar 2015. En totalrehabilitering med AF Bygg Oslo, Byggherre: ROM Eiendom AS, Arkitekt: Mellbye Arkitektur Interiør, Prosjekt- og byggeledelse: Aase Byggeadministrasjon Foto: Trond JoelsonØstbanehallen i Oslo, 5. februar 2015. En totalrehabilitering med AF Bygg Oslo, Byggherre: ROM Eiendom AS, Arkitekt: Mellbye Arkitektur Interiør, Prosjekt- og byggeledelse: Aase Byggeadministrasjon Foto: Trond JoelsonØstbanehallen i Oslo, 5. februar 2015. En totalrehabilitering med AF Bygg Oslo, Byggherre: ROM Eiendom AS, Arkitekt: Mellbye Arkitektur Interiør, Prosjekt- og byggeledelse: Aase Byggeadministrasjon Foto: Trond JoelsonØstbanehallen i Oslo, 5. februar 2015. En totalrehabilitering med AF Bygg Oslo, Byggherre: ROM Eiendom AS, Arkitekt: Mellbye Arkitektur Interiør, Prosjekt- og byggeledelse: Aase Byggeadministrasjon Foto: Trond JoelsonØstbanehallen i Oslo, 5. februar 2015. En totalrehabilitering med AF Bygg Oslo, Byggherre: ROM Eiendom AS, Arkitekt: Mellbye Arkitektur Interiør, Prosjekt- og byggeledelse: Aase Byggeadministrasjon Foto: Trond JoelsonFoto: Trond Joelson

Etter 15 måneder, og med ca. 250.000 nedlagte arbeidstimer, er totalrehabiliteringen av den nye Østbanehallen fullført. ROM Eiendom har fått tilpasset moderne teknikk og løsninger, men har samtidig hatt andaktsfølelse når nasjonalklenodiet har fått tilbakeført flere av de historiske og opprinnelige detaljene.

Fakta

Sted: Oslo

Prosjekttype:
Rehabilitering og ombygging av toghall

BTA: Ca. 7.500 kvm

Byggherre: Rom Eiendom

Hovedentreprenør bygnings-
messige arbeider:
AF Bygg Oslo

Prosjektkostnad eks mva:
Ca. 300 millioner kroner

Prosjekt- og byggeledelse:
Aase Byggeadministrasjon

Arkitekt: Mellbye Arkitektur Interiør

Rådgivere: RIV, RIE og lysdesign: ÅF Norge l RIA: Brekke & Strand Akustikk l RIBR og RIG: Norconsult l RIB og antikvarisk rådgiver: Høyer Finseth

Byggherrestyrte sideentrepriser og underleverandører: Riveentreprise: RivTec l Elektro: Lys & Varme l Rør: Pronova l Ventilasjon: GK Norge l Grunnarbeid: Kaare Mortensen l Peling og spunting: Entreprenør-
service l Betongarbeider: Stenseth og RS l Prefab: Loe Betong l Fliser i hall; Respo l Innvendige dører: Nordic l Blikkenslager: Franke Onsrud Blikkslageri l Glass og ståldører: Sagstuen l Antikvariske arbeider (mur og dører): Alliero l Maler: Criab l Gulvbelegg: OTG l Lås og beslag: Dorma l Himlingsarbeider: AIAS l Epoxy og sliping: Norsk Epoxy l Corian: Corinor l Stål og metall: EMV l Parkett: Parkett Partner l Branntetting: Firesafe l Keramikk: Natursteinsmontering l Vannspeil: BWT l Automatisering av lys og energi: SRO l Gass: Propanservice l Heiser og rulletrapper: Kone l Løftebord: Access l Lysvegg: Kreativ Plast

Den første toghallen sto ferdig i 1854, men deler av denne måtte vike plass da en ny og større hall ble tatt i bruk i 1882. Fra da av og i noen mannsaldre fremover var Østbanehallen Norges desiderte viktigste trafikknutepunkt. Det var med tog man reiste, og dens betydning da kan uten tvil sammenliknes med hovedflyplassen på Gardermoens betydning nå. Så er også hele bygningen et viktig tidsvitne, med fredete utvendige fasader, en innervegg, og tak og søyler.

– Vi har som eier av et fredet bygg et stort ansvar. Det beste vernet er gjennom et aktivt bruk, det er bedre enn et musealt vern. Alt vi har foretatt med bygget er i et tett samarbeid med både Riksantikvar og Byantikvar. Innholdet er ikke fredet, kun hallen og volumet. Vårt mål var å ivareta og rendyrke bygningskroppen, sier prosjektdirektør Trond Rusten i ROM Eiendom.

Fra nå av Ø
Det er ikke bare innmaten som er ny og har nye funksjoner. Det tradisjonsrike navnet Østbanehallen skal fases ut. Det nye offisielle navnet er Ø, altså den særpregende tjueåttende bokstaven i det dansk-norske alfabetet.

Restauranter og handel
Det startet egentlig på vårparten i 2012 da en del av Østbanehallen var ferdig rehabilitert og ombygget til Comfort Hotel Grand Central. ROM Eiendom skulle helst ha satt i gang rehabiliteringen av selve hallen samtidig, men ventet ett år til alle kontraktene med leietakerne var utløpt. Arkitekter for hotellet var Mellbye Arkitektur Interiør, som også har hatt utformingen av resten av hallen nå.

– Et kontorbygg er stengt store deler av døgnet. Derfor ville vi at hovedgrepet skulle være restauranter og noe handel. Området har stor tetthet på hotellsenger, men det har manglet gode restauranter. Ved at det vil være åpent fra tidlig morgen til sent på kvelden, vil denne miksen skape mye mer liv, forklarer Rusten.

– Den enorme hallen er skapt av ingeniører og arkitekter som skulle gi de reisende ly for elementene og samtidig sørge for at rommet var så stort at lokomotivenes røyk og damp ikke kvalte dem, forteller Ajas Mellbye i Mellbye Arkitektur Interiør.

– Under glasshvelvet ville vi skape et landskap i grenselandet mellom interiør- og eksteriørarkitektur. Et rom som riktignok er innebygget og under tak, men som samtidig har slike dimensjoner at det oppleves som et univers. Nå er det ikke lenger en avgangshall, men et sted for opplevelser i skjæringspunktet mellom ute og inne, fortsetter han.

Sot og lysdesign
I den gamle hallen var taket svart av sot, og gulvet var lyst grått med tørr asfalt eller betong. Veggene hadde etter hvert fått et gulgrått stenk. Siste gang hallen ble modernisert kom det på hvite akustikkplater i taket. Arkitektene vill ha tilbake den gamle fargepaletten ved å la taket igjen være svart, og bruke lys terrazzo med marmorinnslag på gulvet.

Catwalk
Det var et ønske om å gjenskape fornemmelsen av et klassisk torg med tre store levende trær, og en bru – kalt catwalken – over et vannspeil. Catwalken bærer trappen og rulletrappene, og utgjør et sentralt og markant element i den nye utformingen.

– Forskalingen med søyler og skrå vanger var krevende å få nøyaktig på plass. Hele konstruksjonen er plasstøpt i to operasjoner. Søylene og vangene er gjort i én runde, mens dekket over ble tatt etterpå, forteller anleggsleder Rune Larsen i Stenseth & RS.

– Det måtte gjennomføres en rekke tester og prøver før vi sammen med AFs egne ressurser og betongleverandøren Unicon fant frem til den rette resepten. Catwalken består av hvit selvkomprimerende betong, med tilslag av Aalborg stein, sier Larsen.

– Arkitekturen skal trekke linjer tilbake til jernbanens ungdom i det man aner de gamle vognsettene i salgsbodens lineære plassering. Broen som binder Ø og Sentralbanestasjonen sammen kan oppleves som et catwalk der man både kan se og bli sett. Vannspeilet under catwalken vil bringe en rural ro inn i det urbane, utdyper arkitekt Mellbye.

Kobber er ett av flere klassiske materialer i norsk jernbane-historie, både i stasjonsinteriør og inne i de eldste passasjer-vognene. Derfor var kobber et opplagt materiale i utformingen i den nye Østbanehallen.

– Det gir en varm og lun følelse – en referanse tilbake til gamle dager, påpeker Rusten. Han nevner også de gamle, stolte håndverksteknikkene som var selvskrevne, både når det gjelder mur- og pussarbeider og blikkenslagerarbeider i Østbanehallen.

Murverk og maling
Alliero rehabiliterte samtlige antikvariske fasadearbeider for det nye i hotellet i 2012, og har også hatt en viktig kontrakt for Østbanehallen i denne runden.

– Vi satte enormt pris på å bli valgt og å få være med også i dette prestisjeprosjektet. Med erfaringen vi hadde fra den første delen, er ikke jobben i denne omgang ukjent terreng for oss, sier daglig leder i Alliero, Ole Christian Kirkestuen.

Alliero tilbakeførte alt murverk i den gamle hallen, inkludert buene som går langs ytterveggene på sjøsiden. De har også hatt all tegloppbygging i restauranter, murt og pusset opp lydhimlinger og hatt ansvaret for restaurering av alle dører og vinduer.

– Det har vært en massiv og komplisert konstruksjonsbygging på flere områder, alt er utført med «historiske» materialer som kalkprodukter. Vi stiller strenge og høye krav til våre egne, faste ansatte håndverkere som også var med for tre år siden. Det er de som har gjort dette mulig, påpeker Kirkestuen.

Lysdesign
Når taket igjen er gitt de klassiske bueformede takvinduene, krevde det også et nytt belysningskonsept i hallen. ÅF Lightning har designet lyskulturen ved å ta i bruk det siste innen lysteknologi. Lampene er nærmest blendingsfrie og felt inn i himlingen med skjult armatur. De skal kunne justeres etter døgnets tider og til hva slag miljø man ønsker å skape for brukere og besøkende på hallgulvet – eller torget som det kommer til å bli.

Det store hullhvelvet i øst der togsporene tidligere forsvant ut i verden, er tettet igjen av den langt nyere Oslo S. En lysinstallasjon med 71 store rammer av LED-lys skal illudere dagslyset inn gjennom dette hullet, og vil kunne justeres i temperatur og styrke for å skape akkurat den stemningen som utviklerne ønsker å få frem.

– Det er for så vidt kjent teknologi, men det er aldri tidligere gjort i så stor skala. Det er et stykke pionerarbeid; vi visste ikke helt hva vi gikk til. Men lys er et element som skaper miljøet, og her har det blitt veldig vellykket, forteller Rusten.

Entreprisemodellene som er brukt er byggherrestyrte side-
entrepriser, der AF Bygg Oslo har hovedentreprisen for de bygningsmessige arbeidene. Aase Byggeadministrasjon har vært ROM Eiendoms prosjekt- og byggeleder, med hovedoppgave å holde styr på fremdrift, de ulike kontrakter og koordinere alle involverte i prosjektets ulike oppgaver og faser. Med i oppgaven er prosjekteringsgruppeledelse, og økonomi- og SHA-ansvar og koordineringer av leietakertilpasninger.

– Unikt prosjekt
– Utfordringen var beliggenheten; midt i Oslo sentrum med hotell på tre kanter rundt og med Norges travleste trafikknutepunkt for jernbane på den fjerde siden. Østbanehallen er et fredet bygg som mange har en oppfatning om hvordan skal se ut. Samtidig var vi veldig klare for et slikt spennende prosjekt. Det er unikt, også på grunn av alle utfordringene som vi visste ville komme hele tiden, sier Aase Byggeadministrasjons prosjektleder, Jostein Ådalen.

Tegningsgrunnlaget kunne nok vært bedre. Men de tegningene man fant, kombinert med flere prøvegravinger, ga aktørene allikevel en sterk indikasjon på hvordan Østbanehallen er fundamentert. Hele den enorme konstruksjonen står på datidens friksjonspeler; åtte til ti meter lange granlegger som er slått ned i bakken.

Mye under bakken
Hovedentreprenør for de bygningsmessige arbeider er AF Bygg Oslo. Prosjektleder Nils Ørnes legger ikke skjul på at han nå er stolt av den ferdige hallen.

– Jo, det er mye imponerende i hallen, men det viktigste og mest krevende arbeidet ligger under oss og er ikke synlig. Moderne krav til ventilasjon og tekniske fasiliteter gjorde at vi måtte grave ut et 450 kvm stort teknisk rom i bakken – det var ikke plass noe annet sted. Vi har gravd oss ned ca. fem meter, kjørt ut 3.300 kubikkmeter med masse og satt ned 500 kvm med spunt, sier Ørnes.

Spunten ble slått ned 30 cm. fra stålsøylene som bærer hallen. Spuntnålene var forankret i selve bygget, mens det ble gravd under en teknisk kulvert. I tillegg til strenge HMS-hensyn, måtte de bygningstekniske og geologiske rådgiverne årvåkent være tilstede hele tiden. Ikke minst på det mest kritiske, da det ble gravd under hotellet som var i full drift.

Snudd opp ned
– Taket er fredet. Alle hovedkanalføringer, noen av dem med en diameter på 1.800 millimeter, måtte derfor gå i bakken ut i fra det tekniske rommet og inn til alle deler av bygget. En 1200 millimeter kanalføring måtte blant annet gjennom en granittvegg i kjelleren som viste seg å være 2,7 meter tykk. Det var ren og skjær bergv-erksdrift i en måned. Jeg vil anta at det i tillegg til det tekniske rommet er gravet opp flere kvadratmeter med kanalnett, sier Rusten. Gjennom byggegropa gikk også fjernvarmerørene som forsynte Sørenga med energi.

Det var opprinnelig planer om å få kjørt ut den utgravde massen i containere. Men over en eksisterende varerampe mot sørøst ble det eta-blert en kjørerampe, og det ble laget et hull i en lettvegg. Der ble alt av anleggsutstyr, gravemaskiner, spunt- og pelemaskiner og lastebiler kjørt ut og inn i hele prosjektfasen. I lange tider var Østbanehallens indre som et digert utendørs anleggsområde med maskiner på opptil 30 tonn.

Bevaring
Kystlinjen gikk for noen hundre år siden lenger inn mot land, omtrent der Østbanehallen nå ligger. Under utgravingen av det tekniske rommet fant man rester av avsetninger i den tidligere sjøbunnen. Krittpiper, rester av en gammel brygge, sagflis etter tømmerdrift og en gammel skosåle.

– Samarbeidet med Byantikvar og Riksantikvar har vært meget godt. Deres kompetanse på sitt felt var avgjørende. Arkitektene har sammen med vår antikvariske rådgiver i Høyer Finseth vært mellomledd for prosjektet og de bevarende myndigheter. I møter med Riksantikvaren er det avstemt løsninger som griper inn i fredningen og det fredete arealet. Våre forslag og løsninger ble knadd litt frem og tilbake. Så lenge det ikke var for kontroversielt i forhold til fredningsvedtaket, var det litt gi og ta for begge parter hele veien, forklarer Rusten.

Knutepunkt
Det foregår en storstilt utbygging både langs Schweigaards gate og i Bjørvika, med stor vekst i arbeidsplasser, kulturinstitusjoner og i boliger. Oslo S har 60.000 reisende hver dag, og 150.000 passerer gjennom området. ROM Eiendom ønsket at revitaliseringen også måtte inkludere en «ny» Østbanehall. En av ROM Eiendoms viktigste samfunnsoppgaver er å utvikle knutepunkter rundt jernbanestasjonene. Men forvandlingen og rehabiliteringen av Østbanehallen har vært ressurskrevende.

– Dette prosjektet koster oss litt i overkant av 300 millioner kroner. Legger vi til kostnaden for hotellet fra 2012, har vi investert et sted mellom 600 og 650 millioner kroner. Jo, det er mye penger. Men ser vi på kvadratmeterprisen er det slett ikke avskrekkende for et fredet bygg med så store logistikk-utfordringer. Derfor har vi kommet gjennom med æren i behold, fastslår Rusten.

Endringer?
– Om det har vært endringer, gjentar Rusten og vet ikke om han skal le eller gråte. Men som allikevel bevarer fatningen og opp-
summerer tålmodig.

– Vi rehabiliterer et gammelt bygg som vi ikke ante hvordan så ut. I et bygg med alle mulige typer konstruksjoner, skulle det inn 15 restauranter og butikker som skal tilfredsstille dagens krav til TEK 10. Hver ny dag var aldri lik den forrige, det var flere dager det skjedde noe uforutsett enn ikke. Derfor har vi sammen med Aase Byggeadministrasjon også vært tungt bemannet på byggherre-siden; det ble stadig avdekket fortløpende forhold som måtte avklares og løses, og som dermed fikk ringvirkninger videre inn i andre prosesser, avslutter Rusten.

– Det har vært veldig givende å få være med på et prosjekt der en ambisiøs byggherre vil skape noe ekstra og gjennomfører de mål som er satt. Vi må også nevne gode håndverkere og samarbeids-partnere, i tillegg til at det har vært satt av ressurser til å holde stålkontroll på HMS-arbeidet, understreker Ørnes.

Juvelen skinner igjen
Administrerende direktør i ROM Eiendom, Petter Eiken, liker resultatet av all den møysommelige innsatsen og alle anstrengelser som er nedlagt de siste årene.

– Vi har hatt med oss gode innholdsleverandører, og det ligger store kvaliteter i det arbeidet som er utført her. Østbanehallen er det eldste fungerende bygget i samlingen vår, og er omgjort fra å huse damplokomotiver til å bli en kulinarisk katedral. Nå er hallen igjen en juvel som skinner,

understreker Eiken.


Flere prosjekter