E134 Oslofjordtunnelen byggetrinn 2 skal etter planen i gang om ett til to år. Illustrasjon: Statens vegvesen
E134 Oslofjordtunnelen byggetrinn 2 skal etter planen i gang om ett til to år. Illustrasjon: Statens vegvesen

Oslofjord 2 må oppbemannes igjen

Prosjektleder Anne-Grethe Nordahl i Statens vegvesen sier hun både ble overrasket og glad da nyheten om oppstartbevilgning til Oslofjordforbindelsen ble kjent.

– Vi fikk godkjent reguleringsplan for hele prosjektet alt i 2015. Kommunene og Viken fylke har gitt sin tilslutning til bompengefinansierintakster og bomplassering. Prosjektet har vært til ekstern kvalitetssikring (KS2). Får vi stortingsvedtak om penger om ikke så lenge er vi klare, sier Nordahl til vegvesen.no.

Men først må hun samle gruppen på Nygård i Ås igjen. Etter stoppordren i vinter har de lånt ut nesten hele staben til andre prosjekter, blant annet til E18 Vestkorridoren.

– Det jobbes med å ferdigstille konkurransegrunnlaget for totalentreprise slik at det kan bli sendt ut før sommeren 2024. Deretter gjennomføres selve anskaffelsen med kvalifisering av tilbydere og forhandlinger, skriver etaten.

– Da er vi klare til byggestart så snart det lar seg gjøre, sier prosjektleder Anne-Grethe Nordahl i Statens vegvesen.

Det var samferdselsminister Jon-Ivar Nygård som slapp nyheten på gangbrua over E134 på Måna i Frogn mandag.

Første etappe av E134 Oslofjordforbindelsen mellom Asker og Frogn ble åpnet 29. juni 2000. Nå er det håp om at ny E134 fra Verpen i asker og fram til Vassum og E6 kan stå ferdig i fire felt innen 2030.

Glad gjeng på anleggskontoret på Nygård i Ås, med alkofri skål for oppstartpenger til Oslofjord 2 i 2024. Foto: Vibeke Malvik/Statens vegvesen

Glad gjeng på anleggskontoret på Nygård i Ås, med alkofri skål for oppstartpenger til Oslofjord 2 i 2024. Foto: Vibeke Malvik/Statens vegvesen