Edvard Munch videregående skole skal slås sammen med det gamle Kunstindustrimuseet.

Edvard Munch videregående skole skal slås sammen med det gamle Kunstindustrimuseet.

Foto: Oslobygg/Tove Lauluten

Oslobygg og Betonmast signerte skolekontrakt til 500 millioner

Oslobygg KF har signert kontrakt med Betonmast om en betydelig utvidelse av Edvard Munch videregående skole. I alt 11.600 kvadratmeter skal rehabiliteres og ombygges når eksisterende skolearealer skal slås sammen med det gamle Kunstindustrimuseet.

Det er et omfattende, spennende og unikt prosjekt Oslobygg nå skal gjennomføre sammen med Betonmast, skriver Oslobygg i en pressemelding.

Kontrakten, som har en verdi på cirka 500 millioner kroner uten merverdiavgift, gjennomføres som en samspillsentreprise i to faser, hvor andre fase er opsjon, opplyser byggherren.

Prosjektet består av rehabilitering og ombygging av i alt 11.600 kvadratmeter (BTA), hvorav 6.600 kvadratmeter er i museet og cirka 5.000 kvadratmeter i eksisterende Edvard Munch VGS. Den nye skolen er dimensjonert for over 1.200 elever

Stolt entreprenør

Ifølge Oslobygg skal byggingene etter planen starte sommer/tidlig høst i 2023.

– Å slå sammen det gamle Kunstindustrimuseet med en skole i drift er teknisk veldig utfordrende og spennende. For å realisere dette spesielle prosjektet, kreves kompetanse, kvalitet og samspill av beste klasse, og jeg er utrolig stolt av teamet vårt som har vunnet denne prestisjefylte jobben, sier Stine Aa. Pedersen, daglig leder i Betonmast Oslo.

– Dette er et stort og særegent prosjekt som krever kompetanse, kvalitet og samspill av beste klasse. Å ta vare på eksisterende bygg er både bærekraftig og teknisk veldig spennende. Jeg er utrolig stolt av teamet i Betonmast Oslo som har blitt tildelt denne prestisjefylte jobben, sier Peter Sandrup, konsernsjef i Betonmast.

Oslobygg signerte avtale med Betonmast om utvidelse av Edvard Munch VGS inn i Kunstindustrimuseet
Oslobygg signerte avtale med Betonmast om utvidelse av Edvard Munch VGS inn i KunstindustrimuseetFoto: Oslobygg/Tove Lauluten

Viktige for norsk kulturhistorie

Edvard Munch videregående skole flyttet inn i lokalene til den tidligere Statens Håndverks- og kunstindustriskole i 2015, som stod ferdig samtidig med Kunstindustrimuseet i 1903.

Bygningene er viktige for norsk kulturhistorie og var i sin samtid et løft for kunstindustrien og for kunst- og håndverksfagene. På den tiden utgjorde de sammen ett av Oslos største og mest påkostede byggverk, skriver Oslobygg.

– Dette er et prosjekt vi gleder oss til å komme i gang med. Mye av rehabiliteringen dreier seg om tilbakeføring og rekonstruksjon av det originale, slik det var da bygget sto ferdig i 1903. Det krever at utførende har god kunnskap om antikvarisk rehabilitering og rekonstruksjon, og samtidig skal bygget tilrettelegges og fungere best mulig for fremtidige brukere og generasjoner, sier Eli Grimsby, administrerende direktør i Oslobygg.

Fredet bygning

Planløsningen skal underordnes Kunstindustrimuseet rominndeling. Store og arealkrevende funksjoner vil flyttes fra Edvard Munch videregående skole til museets lokaler, og klasserom skal legges til dagens Edvard Munch for å redusere korridorbehovet. Hovedinngang for hele skoleanlegget legges til St Olav gate, står det i meldingen.

Bygningen er fredet, og Oslobyggs prosjektledelse har samarbeidet med Byantikvaren i Oslo. Ifølge Oslobygg har man sammen kommet frem til gode hovedgrep som ivaretar bygningens historikk.

Det skal benyttes originale mur- og malingstyper, samt teknikker slik det ble gjort ved rehabiliteringen av Edvard Munch skole. Alle vinduene skal rehabiliteres. Det kreves kunnskap om blant annet stukkmarmor og terrasso.

Museet inneholder i tillegg dekorasjoner i hoved-trapperommet, samt fresker og brystninger av Gerhard Munthe. Disse skal rehabiliteres og rekonstrueres, opplyser byggherren.

Byggestart er estimert til sommeren 2023 med ferdigstillelse i andre kvartal 2026.