Byrådet i Oslo ønsker å gjøre deler av byen til nullutslippssoner. Et steg på veien kan være egne avgifter for bensin- og dieselbiler i enkelte områder. Foto: Javad Parsa / NTB
Byrådet i Oslo ønsker å gjøre deler av byen til nullutslippssoner. Et steg på veien kan være egne avgifter for bensin- og dieselbiler i enkelte områder. Foto: Javad Parsa / NTB

Oslo utreder egen avgift for bensin- og dieselbiler

Byrådet i Oslo har satt i gang utredning av en ny avgift for bensin- og dieselbiler som kjører inn i deler av Oslo – i tillegg til bompenger.

NRK skriver at avgiften utredes som et alternativ til forslaget om å opprette en sone fri for fossilbiler i Oslo sentrum.

I Oslo var byrådets mål et forbud mot fossilbiler innenfor Ring 1 allerede i år og innenfor Ring 2 i 2026. Men Statens vegvesen slo i fjor høst fast at et slikt forbud ikke er mulig innenfor dagens lovverk. Etter flere runder med staten har byrådet nå bedt Bymiljøetaten om å utrede en avgift som en plan B.

– Dette endrer ikke at det primære målet skal være nullutslippssone, men åpner for at en betalingsløsning kan være et skritt på veien dersom dette kan gi raskere innføring eller andre relevante fordeler, heter det i oppdragsbrevet fra byrådsavdeling for miljø og samferdsel.