Oslo universitetssykehus har fått tillatelse til å lande de nye redningshelikoptrene Sar Queen ved Rikshospitalet. Dette bildet er tatt ved Ullevål sykehus. Foto: Erik Johansen / NTB
Oslo universitetssykehus har fått tillatelse til å lande de nye redningshelikoptrene Sar Queen ved Rikshospitalet. Dette bildet er tatt ved Ullevål sykehus. Foto: Erik Johansen / NTB

Oslo-sykehus har fått tillatelse for redningshelikoptrene

Oslo kommune har gitt Oslo universitetssykehus tillatelse til å lande de nye redningshelikoptrene Sar Queen ved Rikshospitalet.

Plan- og bygningsetaten (PBE) har gitt midlertidig tillatelse til den mest skånsomme løsningen, H4, som var ønsket av leger, ansatte og pårørende, skriver Dagsavisen.

I oktober i fjor fikk sykehuset tillatelse til å sette opp en ny plattform for de nye redningshelikoptrene, men da var plattformen plassert rett ved siden av nyfødtintensiven – noe som medførte massive protester.

Protestene ble hørt, og nå har man landet på en ny løsning, et stykke unna nyfødtintensiven. Tiltaket, eller plattformen, er tidsbegrenset og må være fjernet innen utgangen av 2031.

Også på dette tiltaket har det kommet protester, men PBE skriver at de har vurdert fordelene og ulempene opp mot hverandre og mener at det er en klar overvekt av fordeler ved å gi tidsbegrenset dispensasjon.