Ill Nordic — Office of ArchitectureIll Nordic — Office of ArchitectureIll Nordic — Office of Architecture

Oslo storbylegevakt gjennomføres med samarbeidsmodell

Omsorgsbygg Oslo KF og ÅF Advansia mener at en samarbeidsmodell med entreprenør kan føre til 100 millioner spart og færre konflikter. 

Om Oslo storbylegevakt

Oppdragsgiver: Omsorgsbygg Oslo KF
Prosjektkostnad: ca 3.200 millioner kroner
Omfang: 26.000 kvm BRA, 4.400 kvm P-hus under bakken
Tidsrom: 2017 - 2023 
Miljø: Passivhus, BREEAM Excellent 
Sted: Aker Sykehus, Oslo

Dagens Legevakt i sentrum har for liten kapasitet, samt at deler av bygningsmassen er i dårlig forfatning. Den skal derfor erstattes av en Storbylegevakt ved Aker sykehus. Byggeplassen skal være tilnærmet utslippsfri, og bygget skal sertifiseres til BREEAM NOR Excellent. Ny storbylegevakt skal settes i drift i 2023. Omsorgsbygg Oslo KF er byggherre, og ÅF Advansia er prosjektstyrer. Skanska er valgt som entreprenør og COWI er med som rådgivende ingeniør.

Med et ønske om å gjøre noe med konfliktnivået i bransjen har Oslo storbylegevakt valgt en samarbeidsmodell for prosjektet i stedet for en ren priskonkurranse.

- I en ordinær anbudskonkurranse priser entreprenørene et prosjekt de ikke kjenner, noe som ikke er et godt grunnlag. Så er det om å gjøre for entreprenøren om å få lavest mulig kostnader, noe som kan gå på bekostning av kvaliteten brukerne og Oslo kommune ønsker, sier Tor I. Hoel, prosjektdirektør i ÅF Advansia, som har prosjektledelsen i prosjektet.

Oslo Storbylegevakt skal bygges ved Aker sykehus og har et kostnadsanslag på 3,2 milliarder.

- Jo mer komplisert et prosjekt er, desto viktigere er samspill med alle leverandørene. Det vi ønsker her, er å få til et samspill mellom leverandørene for å minimalisere risikoen i prosjektet. Dette vil resultere i riktig kvalitet og en lavere pris, sier Tore Fredriksen, konst.adm.dir i Omsorgsbygg Oslo KF, som er byggherre.

Tidlig involvering av entreprenør
I en pressemelding pekes det på at det som skiller dette prosjektet fra andre er at det gjennomføres med en bredt anlagt entreprise med tidlig involvering av entreprenør, uten entreprisekostnad som en del av anskaffelsen. Kontraheringen av entreprenør er gjennomført med vekt på tilbudt team, erfaring og oppgaveforståelse. 

- I samspillsfasen vil prosjektet fokusere på kostnader. I et tett samspill mellom prosjekteier, prosjektledelse, prosjekteringsgruppe og entreprenør ligger det et stort potensial i få finne forenklinger, byggbare løsninger og samtidig sørge for rett kvalitet, heter det i meldingen.

- Det har vært en åpen prosess. Prosjektet har gjennomført en markedsundersøkelse med blant annet direkte samtaler med entreprenørbransjen, samt en prosjektkonferanse i april i fjor. I samspillet benyttes prinsippene med åpen prisbok. Dette gir innsyn og anledning til intern og ekstern kontroll av prisnivå, samt en forutsigbar fortjeneste for entreprenør, forklarer Sepideh Moosavi, prosjektleder i Omsorgsbygg Oslo KF.

- Prosjektet har tydelig fokus på aktørene og menneskene som settes sammen og prosessene som gjennomføres for å utvikle relasjoner og tillit. Det er gjennomført gode og grundige intervjuer av tilbudte team og personer, i tett samarbeid med HR, forklarer Hoel.

Hva skal til for å lykkes?
- Alle parter må tidlig inn i prosjektet. Vi må etablere en åpenhetskultur i prosjektet, samle alle rundt felles målsetninger og bli enige om felles arbeidsmetodikk. I vårt tilfelle har vi konkludert med at vi skal benytte lean metodikk med bakoverplanlegging, samt visuell styring og VDC, forklarer Hoel.

Han peker på dette krever innsats fra alle aktørene, og det investeres tid og ressurser fra oppdragsgiver og aktørene allerede fra oppstarten av prosjektet.

I forrige uke var nærmere 40 nøkkelpersoner fra Omsorgsbygg, ÅF Advansia, Skanska, Nordic og COWI samlet til oppstart. Hensikten var at prosjektet skulle få full fart fra starten mot samme mål. Det ble gjennomført et skreddersydd program for teametablering i tråd med mottoet for prosjektet: «All energi i fartsretningen».

- Vi har lagt hodet på blokken og det vil være et dårlig signal til bransjen å ikke få til dette. Heldigvis er det god energi og stemning i prosjektet ut fra startgropa. Det er satt sammen av en gjeng med løsningsorienterte lagspillere som ønsker å lykkes, avslutter Hoel.