Vækerø Stasjon. Ill. L2 Arkitekter
Vækerø Stasjon. Ill. L2 Arkitekter

Oslo kommune: Grunneierbidrag sikret til Vækerø stasjon

Jeg er glad for at Vækerø stasjon nå er sikret og at grunneierne er med og bidrar. Fornebubanen er det viktigste kollektivprosjektet i Oslo på veldig mange år. Dette kommer til å gi et løft for innbyggerne, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Oslo kommune skriver i en pressemelding at man nå har mottatt signerte avtaler fra grunneierne på Vækerø som i fjor tok initiativ til å bidra til finansieringen av Vækerø stasjon.

– Avtalene sikrer fremtidig finansieringsbidrag fra grunneierne og Vækerø får dermed en egen stasjon langs Fornebubanen, skriver kommunen.

Oslo kommune peker på at de, ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten, har hatt dialog og forhandlinger med grunneiere langs Fornebubanen.

– Avtalene som grunneierne på Vækerø har signert sikrer et anslått bidrag på mellom 300 og 700 millioner kroner til Vækerø stasjon. Endelig bidrag vil avhenge av hvilken utnyttelse fremtidige reguleringsplaner på Vækerø åpner for. Nå er det opp til Oslo bystyre å vedta de fremforhandlede avtalene på vegne av Oslo kommune, skriver kommunen videre.

– Fornebubanen blir bra for hele Oslo fordi den vil gjør det mulig å øke kapasiteten i hele t-banenettet både i øst og vest. Den vil redusere mye trafikk i Oslo, og erstatte hele 2,3 millioner kilometer bilreiser. Vi fortsetter å legge til rette for at fremtidens Osloborgere kan reise kø- og utslippsfritt, sier byråd for byutvikling Hanna E. Marcussen (MDG) i meldingen.

De seks grunneierne er:
* Løvenskiold Eiendom (gjennom Vækerø Eiendom AS)
* Norsk Hydros Pensjonskasse
* Vedal (gjennom Vækerøveien 3 AS)
* Portal Skøyen
* Selmer Eiendom
* Eiendomsspar (gjennom Drammensveien 200 AS)

– Det er svært positivt at Vækerø stasjon er sikret. T-banestasjonen er fundamentet for videre byutvikling mellom Skøyen og Lysaker. Nå gleder vi oss til å arbeide sammen med Oslo kommune og nabolaget for å åpne denne delen av fjorden. Vi ser fram til å kunne tilby Oslos befolkning nye områder for rekreasjon og aktivt fjordliv, sier Vækerø Grunneierlag i en felles uttalelse.

Eiendoms- og byfornyelsesetaten har også vært i dialog med grunneiere på Skøyen og Lilleaker om sikring av finaniseringsbidrag som grunneierne har signalisert gjennom villighetserklæringer og er fremdeles i forhandlinger med grunneier Mustad på Lilleaker.

– Vi opplever at vi er i en god prosess med grunneier på Lilleaker og det er gode utsikter om ytterlige bidrag til banen, sier Hanna E. Marcussen.

En avtale på Lilleaker krever imidlertid at Kommunal- og distriktsdepartementet samtykker til at kommunen kan inngå avtale.