Gummigranulat på avveie er en stor miljøutfordring. Her fra Nordre Åsen i Oslo. Foto: Annika Byrde / NTB
Gummigranulat på avveie er en stor miljøutfordring. Her fra Nordre Åsen i Oslo. Foto: Annika Byrde / NTB

Oslo kommune fikk gummigranulat-refs: – Alvorlig

De svarte gummikulene fra kunstgressbaner er en stor miljøutfordring. Oslo kommune har tatt grep etter gjentatte feil påpekt av Statsforvalteren.

Det er Statsforvalteren i Oslo og Viken som i fjor gjorde en ny inspeksjon av Oslo kommunes kunstgressbaner. Det var en oppfølging av tilsynet i 2022.

Én ting er omstillingen og utfordringen med at gummigranulat blir ulovlig å omsette om sju år. En annen er hvordan man skal unngå spredning av gummigranulat og dermed mikroplast fram til forbudet kommer.

Fire avvik hos Bymiljøetaten i Oslo ble avdekket i rapporten, som NTB har sett:

* Mangelfull informasjon til brukere av kunstgressbanene om spredning av gummigranulat.

* Mangel på en skriftlig risikovurdering for drift av baner med hensyn til miljøet.

* Mangelfulle rutiner for oppfølging av klubbene og drift av kunstgressbaner.

* Mangelfulle tiltak på flere kunstgressbaner som skal hindre spredning av gummigranulat.

– Bymiljøetaten ser alvorlig på alle avvikene som er avdekket av Statsforvalteren, noe som gjenspeiles i tiden og ressursene som er lagt ned for å lukke avvikene og hindre at disse gjentar seg, skriver idrettsforvalter Sigurd Njøs Kurdøl i Bymiljøetaten i en epost til NTB.

Bymiljøetatens tiltak har gjort at Statsforvalteren avsluttet tilsynet 22. januar. En varslet tvangsmulkt på 50.000 kroner ble heller ikke vedtatt.

Ny person ansatt

Statsforvalteren opplyser at det ble sett alvorlig på de to første avvikene fordi de var gjentakende etter tilsynet som ble gjort i 2022.

På NTBs spørsmål om hva som gjør at Bymiljøetaten føler seg trygg på at det ikke skal gjenta seg, svarer Kurdøl:

– Det er ansatt en person med særlig ansvar for kunstgress. Vedkommende har blant annet ansvar for å følge opp tiltakene som er iverksatt for å hindre spredning av gummigranulat, opplyser han.

Nå har Bymiljøetaten blant annet hatt informasjonsmøte med idrettslagene det gjelder, møter med andre parter som jobber på kunstgressbanene og satt opp skilt ved utgangen på alle banene. Det er også laget en risikovurdering for driften av kunstgressbaner og en handlingsplan for å redusere risikoen for spredning av gummigranulat.

Statsforvalteren advarer

– I tillegg har Bymiljøetaten gjennomført en informasjons- og holdningskampanje i sosiale medier som ble publisert i desember 2023, opplyser Kurdøl som en del av tiltakene.

Statsforvalteren kommer med en advarsel om at de samme forholdene kan påpekes igjen ved senere tilsyn:

«I tilfelle et avvik skulle gjenta seg ved neste tilsyn, vil dette bli kategorisert som alvorlig, og Statsforvalteren vil følge opp med nødvendige virkemidler», står det i dokumentet som er underskrevet av seksjonssjef Kari Skogen i Klima- og miljøvernavdelingen og fagleder Kjersti Aastorp Hirth.

Bymiljøetaten forvalter over 100 kunstgressbaner i Oslo.

– Alle tiltakene er løpende og evalueres løpende, og møter med de som utfører driftsoppgaver og bruker Bymiljøetatens kunstgressbaner, gjennomføres kontinuerlig, med særlig fokus på forurensningsforskriften og hvordan unngå spredning av gummigranulat, forsikrer Kurdøl i Bymiljøetaten.

– Et paradigmeskifte

Spredning av gummigranulat i naturen medfører store utslipp av mikroplast. EU har vedtatt at det blir forbudt å omsette gummigranulat fra 2031.

– Både Oslo kommune og andre baneeiere står foran et paradigmeskifte hva gjelder kunstgressbaner, og vi jobber kontinuerlig med å teste ut ulike typer innfyll som ikke inneholder plast, forteller Kurdøl.

Oslo kommune har så langt testet fyll som olivensteinkjerner, kork, kokos, bjørk og furu som en erstatning for gummigranulat.

Norges Fotballforbund har anslått at omstillingen bort fra gummigranulat vil koste 10 milliarder kroner.

En handlingsplan for utfasing av underlaget ble vedtatt i Stortinget i høst.