På denne utslippsfrie anleggsplassen på Vålerenga ble det brukt elektrisk lastebil, ladekonteiner og elektriske gravemaskiner. Foto: Klimaetaten i Oslo

På denne utslippsfrie anleggsplassen på Vålerenga ble det brukt elektrisk lastebil, ladekonteiner og elektriske gravemaskiner. Foto: Klimaetaten i Oslo

Oslo: Ingen prosjekter med bare utslippsfrie maskiner i Boligbygg og Oslobygg

Samme år gjennomførte Vann- og avløpsetaten 17 prosjekter med kun utslippsfrie anleggsmaskiner. Oslobygg sier det er en utfordring at de tyngste anleggsmaskinene ikke er godt tilgjengelige på markedet i EL-utgaver.