Oslo får Byarkitekt

Nå vil Byrådet i Oslo vil ha en egen Byarkitekt.

- Interessen for arkitektur og debatten om nybygg er jeg glad for. Det bygges mye i Oslo. Vi trenger vi et høyere fokus på kvalitet, ikke bare i prestisjebygg, men også i hverdagsarkitekturen. Derfor skal vi nå få på plass en egen byarkitekt i Oslo, sier byutviklingsbyråd Rasmus Reinvang (MDG) i en pressemelding.

Oslo følger etter byer som Bergen og København som allerede har en byarkitekt.

Byrådet ønsker å etablere en rådgivende byarkitekt for Oslo. Byarkitekten skal være en synlig person i offentligheten, med en tydelig og relativt fri rolle som pådriver for bedre arkitektur i Oslo. Byrådet ber nå Plan- og bygningsetaten utrede hvordan en slik stilling best kan organiseres og hvilket mandat vedkommende skal ha. Byarkitekten skal knyttes tett opp mot Plan- og bygningsetaten og vil lede Rådet for byarkitektur, står det i meldingen.

- Byarkitekten skal styrke kommunens rådgiving, være tilgjengelig for utbyggere og utviklere, men også for eksempel arrangere møter for lokalbefolkningen og få innspill til hva som fungerer bra. Løfte debatten og sørge for økt medvirkning og samskaping! Jeg opplever at mange utbyggere er innstilt på å gjøre mer for at folk skal få den byen de ønsker seg, om bare de får klare og gode råd. Jeg tror en byarkitekt blir bra for Oslo. Det vi bygger nå bør vi kunne være stolte av om 100 år. Byarkitekten skal bidra til at vi får tatt det løftet, sier Reinvang.