Foto: Hans O. Torgersen/Aftenposten (dronefoto)

Oslo får 1,9 millioner i kompensasjon for Bane NORs utbygging av Follobanen - ville ha nærmere 40 millioner

Oslo tingrett gir Oslo kommune rett til 1,9 millioner kroner i kompensasjon for Bane NORs utbygging av Follobanen. Oslo Tingrett la vekt på at jernbaneutbygging tilfører samfunnet verdier.

- Denne avgjørelsen mener vi er riktig, sier Nils Evald Loftesnes, Follobaneprosjektets leder for grunnerverv.

Tingrettens avgjørelse betyr at Bane NOR betaler kommunen kompensasjon for erverv av kommunens grunn. Det opprinnelig kravet var totalt 35-40 millioner.

- Dommen dekker flere forhold. Det ene er prosjektets erverv av grunn og rettigheter på Åsland i utkanten av Oslo, der prosjektet har anleggsområde for produksjon av det som blir Nordens lengste jernbanetunnel. Her var det opprinnelig et pukkverk som ga leieinntekter. På Åsland har Bane NOR også behov for beredskapsplass på det som er kommunens område for deponering av snø. Ved Oslo S krevde kommunen erstatning for tap av leieinntekt mens Bane NOR bygger ut Follobanen. Det gjelder leieinntekter blant annet fra Middelalderfestivalen og Øyafestivalen, og fra utleie av parkeringsplasser og bygninger, heter det i en pressemelding fra Bane NOR.

Bane NOR og Oslo kommune kom ikke frem til hvor stor erstatningen burde være og ble derfor enige om at skjønnsretten (Oslo tingrett) skulle fastsette summen.

- For Bane NOR var det viktig å få frem at utbygging av Follobanen tilfører kommunen og samfunnet verdier ved Oslo sentrum og på Åsland. Ved Oslo S blir nye jernbanespor lagt under den viktige Middelalderparken og dekket av grøntområde. Bane NOR bidrar til fornying av parken. På Åsland tilrettelegger prosjektet for utvikling av en ny bydel, Gjersrud/Stensrud, skriver Bane NOR.

Det er nå klart av kommunen ikke anker dommen fra Oslo tingrett og avgjørelsen er derfor rettskraftig.

- Follobaneprosjektet skal bygges ut med minst mulig ulempe for andre, men omfattende utbyggingsprosjekter vil alltid ha konsekvenser. Samtidig er jernbane samfunnsnyttig, ikke bare for de reisende, men også for andre som har interesser langs de nye sporene, sier Nils Evald Loftesnes.