Seks av ti biler i Oslo-trafikken er fossilbiler. Solid miljørabatt for elbiler i bomringene trengs for å få disse bilistene til å velge elbil neste gang de skal kjøpe bil, mener Bilimportørenes landsforening. Foto: Ørn E. Borgen / NTB
Seks av ti biler i Oslo-trafikken er fossilbiler. Solid miljørabatt for elbiler i bomringene trengs for å få disse bilistene til å velge elbil neste gang de skal kjøpe bil, mener Bilimportørenes landsforening. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

Oslo-bilister sier at bomringrabatt er viktig for elbilvalg

Fire av ti bilister i Oslo-området sier at elbilrabatt i bomringen er viktig for om de velger elbil.

Det viser en undersøkelse Opinion har gjort for Elbilforeningen og Bilimportørenes landsforening. 43 prosent av de spurte sier at elbilrabatt i bomringen i Oslo har stor eller svært stor betydning for om de velger elbil fremfor bensin- eller dieselbil neste gang de skal kjøpe bil.

Elbilforeningen og Bilimportørenes landsforening frykter dårligere miljørabatt for elbiler i bomringen i Oslo, gjør at overgangen til elbi kan bremse opp. Seks av ti biler som er på veiene i Oslo i dag, er fossilbiler, ifølge Harald Jachwitz Andersen i Bilimportørenes landsforening.

– Solid miljørabatt i bomringen er det som trengs hvis vi skal overtale disse til å velge elbil neste gang de skal bytte ut bilen, sier han.

Elbilforeningens generalsekretær Christina Bu viser til Oslos mål om at trafikken i hovedstaden skal være utslippsfri i 2030.

– Miljørabatt for elbil er et avgjørende virkemiddel, sier hun.