Fornebubanen. Foto: Terje Pedersen / NTB

Fornebubanen. Foto: Terje Pedersen / NTB

Oslo Ap stiller en rekke krav til byggingen av Fornebubanen

Arbeiderpartiet i Oslo kommer med seks krav for å kunne gi grønt lys til å fortsette å bygge Fornebubanen. Uaktuelt å reforhandle Oslopakke 3, svarer Viken.

– Problemet med situasjonen vi befinner oss i, handler om at vi blir bedt om å bruke svært mye av fellesskapets penger på kun ett prosjekt. Det er krevende for Arbeiderpartiet i Oslo, sa byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

– Derfor kan vi ikke støtte byggingen av Fornebubanen uten at en rekke krav innfris, understrekte han.

Mandag kveld møtte han og gruppeleder Andreas Halse (Ap) pressen i Oslo rådhus etter et ekstraordinært møte i partiet om den mye omtalte Fornebubanen, den planlagte T-banelinjen mellom Majorstuen og Fornebu.

Prosjektet skal etter planen stå ferdig i 2029, men en økt prislapp har ført til diskusjoner om hele prosjektet burde skrinlegges.

Stiller seks krav
Fornebubanen er isolert sett et godt kollektivprosjekt og bør bygges, mener Johansen. Men kun dersom følgende krav innfris:

* I dag står Oslo for 53 prosent av kostnadene. Det mener Arbeiderpartiet må reduseres, og at en mindre andel av bompengene fra Oslo brukes på dette prosjektet.

* Utbyggere må bidra mer. Det er store grunneiere og utbyggere som tjener mye, og kan bidra med mer, mener Ap.

* Fordelingen av utbyggerinntektene må komme både Oslo og Viken til gode.

* Viken må ta et klart større ansvar for fremtidige kostnadsøkninger, utover den prisen som nå er kjent. Risikoen for prisøkninger kan ikke legges på Oslo øst og sør.

* Oslo og Bærum må organisere byutviklingen på en måte som sørger for at grunneierbidrag kommer inn og passasjergrunnlaget blir tilstrekkelig.

* Økt kapasitet på Grorudbanen, gjennom ombyggingen av Majorstua-stasjon, må realiseres innenfor Oslopakke 3-budsjettet.

– Dette er Oslo Aps krav. Mitt klare inntrykk er at alle byrådspartiene vil være opptatt av at fordelingen blir enda bedre. Vi starter nå den forhandlingen med sikte på å få det til, sier Johansen.

Vil ikke forhandle
– Det er vanskelig å forholde seg til at det fremmes nye krav en måned etter at Oslopakke 3-forhandlingene ble avsluttet, sier fylkesråd Edvin Søvik (Ap) for finans og administrasjon i en uttalelse sammen med fylkesråd Olav Skinnes (Sp) for distrikt og vei i Viken fylkeskommune.

De ønsker å komme fram til en løsning, men sier det er uaktuelt å reforhandle hovedlinjene i Oslopakke 3.

– Vi trenger litt tid til å vurdere og se nærmere på hva som faktisk er foreslått, før vi bestemmer oss for hva vi gjør videre, heter det i uttalelsen.

Høy prislapp gir kalde føtter
Prislappen var først beregnet til 16,2 milliarder kroner. I januar kom anslag om at prisen kunne stige til 21,5 milliarder kroner før anslagene ble justert opp til 23,3 milliarder i april.

Samtidig er byggingen i full gang. Flere steder i og rundt Oslo pågår nå byggingen av tunneler og graving av svære groper som skal huse den nye T-banestrekningen.

Høyre, Venstre, KrF og MDG i Oslo ønsker å fortsette å bygge banen. Sp og Frp har gått inn for å skrote prosjektet. Mandag ble det klart at også Rødt sier nei til banen. Dermed er Ap og SV tungen på vektskålen for å avgjøre Fornebubanens fremtid.

SV vil forhandle
Mandag kveld hadde også SVs bystyregruppe møte om Fornebubanen, et møte som konkluderte med at også de ønsker å forhandle fram en bedre avtale før byggingen fortsetter.

– SVs bystyregruppe vil at Oslo skal forhandle med Viken på nytt med mål om en bedre avtale med Viken enn den fra 29. april. Målet må være større trygghet for at Oslos prioriteringer blir ivaretatt, og en mer rettferdig byrdefordeling mellom Oslo og Viken, samtidig som Fornebubanen kan gjennomføres, skriver Oslo SV i en pressemelding.