Oseana Kunst og kultursenter

Oseana Kunst og kultursenter

Sted: Os

Prosjekttype: Nybygg

Totalkostnad inkl mva:
225 millioner kroner

Bruttoareal: 5.800 kvm

Byggherre: Os kommune

Prosjekt- og byggeledelse: Straume Consult

Arkitekt: Grieg Arkitekter

Rådgivere: RIB og RIBr: Cowi - RIV og RIE: Multiconsult - RIAku: Kilde Akustikk - RIEnergi: Kan Energi/Asplan Viak  - Rådg scene/kino: Kulturhusplan DA - Rådg. kjøkken: Norsk Sjømatsenter

Underentreprenører og leverandører: Betong og bærekonstruksjoner: Stoltz Entreprenør - Tett hus: Vestafjell - Innredning: Walde Entreprenør - Fasader: Sognnes Bygg - Maling, gulvlegging og branntetting: RsV Maling og Gulv - Grunnarbeider: Vassbakk & Stol - VA-arbeider: VA-Teknikk Vest - Rørlegger: VVS Bygg - Elektro: Frøland & Noss - Ventilasjon: Ingeniørfirmaet R Torgersen - SD-anlegg: GK Bergen - Solcelleanlegg: Getek - Sceneteknikk: AVAB CAC - Teleskopamfi: Fora Form - Div innredning: Sias - Lås og beslag: Låsgruppen Wilhelm Nielsen - Storkjøkken: Myhrvold Storkjøkken - Fryse- og kjølerom: Utstyr og Kjøleservice - Heiser: HK Service - Forskaling: Hansmark

Oseana Kunst- og kultursenter ved Mobergsvika nær Os sentrum vil gi innbyggerne i kommunen og i nabokommuner et bredt utvalg av kulturtilbud.

Noen av tilbudene er fast kunstutstilling, kino, konserter, operaforestillinger etc. I tillegg skal kulturskolen i Os og lokale lag og foreninger bruke bygget. Det egner seg også for blant annet konferanser og brylluper.

Regionalt kraftsenter
Ordfører Terje Søviknes var leder i byggekomiteen for Oseana. Han sier at Oseana tar mål av seg til å bli et regionalt kraftsenter for kunst og kultur.

– Her skal amatører møte profesjonelle utøvere, og vi skal i skal skape ”En verden av inspirasjon”. Jeg tror bygget vil få stor betydning for Os som en attraktiv vekstkommune, og vi satser gradvis på å bygge oss opp som en attraktiv arena nasjonalt og internasjonalt.

Hele Oseana-prosjektet har ifølge Søviknes vært en eventyrlig reise fra idéen ble unnfanget for knappe fem år siden og frem til åpning 17. juni.

– Å realisere et slikt bygg, med disse kvalitetene, på så kort tid er det få andre som har gjort. For byggekomiteen har det vært særdeles viktig å ha fokus på kostnader og fremdrift. Skulle vi gjort noe annerledes måtte det vært at forprosjektet ble viet enda litt mer tid og oppmerksomhet. En ekstra kvalitetssikringsrunde i den fasen kunne trolig avdekket noen av utfordringene som nå dukket opp i selve byggefasen.

Et løft
Direktør Kim Kristiansen ved Oseana forteller at bygget betyr et løft for kunst- og kulturlivet i Os kommune.

– I september blir det gjestespill av Bergen Filharmoniske orkester og Nasjonalballetten. Samme måned starter jevnlige kinofremvisninger.

Ingeniør Magnar Eide i Straume Consult har vært bygge- og prosjektleder for Oseana. Han forteller at bygget er på 5.800 kvm og har prosjektkostnad på ca 225 millioner kroner inkl avgifter og tomt. Tiltakshaver er Os kommune. Bygget er tegnet av Grieg Arkitekter og ført opp i delte entrepriser. Stoltz Entreprenør har hatt oppdrag med betongarbeid og bærekonstruksjoner, Vestafjell hadde tett hus og utvendig fasade, mens Walde Entreprenør utførte innredningsarbeidene. Bygge-start var i april 2009. Oseana ble offisielt åpnet 17. juni i år.

Fem hovedrom
Hoveddelene i bygget er en foajé på 400 kvm, en restaurant på 300 kvm, en storsal på 700 kvm, en kunstutstilling på 600 kvm og en øvingssal på 225 kvm.

Foajéen har en takhøyde på 12 meter, et stort skrånende tak, glassvegger i gavlene og skifergulv. Restauranten og kunstutstillingen har parkett på gulvet og lyddempende plater i gulv og himling. Disse enhetene har buet vegg mot sørvest/ nordvest på 180 grader med utsikt over Mobergsvika og Bjørnefjorden.

Storsalen har et fleksibelt rulleamfi med inntil 490 sitteplasser. Uten amfi kan hele salen brukes med flatt gulv. Salen har inngang fra foajéen. Gulvet tilfredsstiller krav til profesjonell dans. Det er panel på veggene. I himlingen er det senkbare, akustiske plater. Øvingssalen kan deles i mindre rom med en mobilvegg. Den har grid i taket for montering av lys og høyttalere. Også gulvet her tilfredsstiller krav til profesjonell dans.

Oseanalauget
Oseana et Offentlig-Privat-Samarbeid med bidrag fra bedrifter, privatpersoner, Os kommune og Hordaland fylkeskommune. Grieg Foundation er største bidragsyter med 65 millioner kroner. Mange gaver er gitt av medlemmene i Oseanalauget. Medlemmene er inndelt i hovedsamarbeidspartnere, partnere, ambassadører og Oseanavenner, etter hvor mye de har bidratt med.

Solcellepaneler
Oseana ligger på et nes ved sjøen, mellom Mobergsvika og Os sentrum. Det er sprengt ut cirka 35.000 kubikkmeter fjellmasser fra tomten. Mye av dette er brukt til å bygge en molo rett utenfor bygget.

Bygget har tilnærmet rektangulær form, med framskutt plan 1. Bærende konstruksjon er i plasstøpt betong med DT-elementer i storsalen. Det er limtredragere i taket i foajéen. Taket har papptekking.

Fasadene har utenpåhengte, mørke skiferplater. Taket på foajéen har 550 kvm med solcellepaneler (Norges største felt).

Hele bygget har universell utforming. Det ble praktisert rent bygg under oppføringen. Konstruksjonen ble tørket ut med rotoravfuktere og byggvarme.

Oppvarming skjer med vannbåren varme basert på sjøvannsvarmepumpe og solcellepanel. Bygget er et forbildeprosjekt hos Enova. Bygget har 35 cm isolasjon i yttervegger og 40 cm i taket. Vinduene har U-verdi på 1,0. ventilasjonsanleggene er balanserte og har varmegjenvinning. Brannsikring er ivaretatt med seksjonering. Solavskjerming i kunstutstillingen og foajéen skjer med gardiner.

Utenfor bygget er det en stor treplatting med panoramautsikt over Bjørnefjorden. Området rommer 200 personer ved uteservering.

Komplekst og unikt bygg
Magnar Eide forteller at Oseana er et meget komplekst bygg, mer komplekst enn sykehusbygg.

– Det har derfor vært viktig å være i forkant under planleggingen. Det har vært viktig å ha fokus på økonomi og fremdrift. De to siste vintrene var kalde og snørike. Da aktiviteten var på topp var 75 håndverkere i arbeid på byggeplassen. Oseana er ført opp uten fraværsskader.

Stoltz Entreprenør har utført betongarbeid og ført opp bærekonstruksjoner. Prosjektleder Arild Nedreaas sier at de største utfordringene var høye vegger og montering av sjøvannsledning. – Arbeidet har gått greit og det har blitt et fint bygg. Prosjektleder Terje Gilje i Vestafjell, som har hatt oppdrag med tett bygg og utvendig fasade, sier at de få rette vinklene gjorde fasadearbeidet krevende. – Den utvendige gangbroen var også krevende. Dette er et prosjekt vi er glade for å ha vært med på.

Walde Entreprenør har utført innredningsarbeider og hatt ansvar for rent bygg. Prosjektleder Trond Lunde sier at utfordringene lå i størrelsen på bygget, de spesielle løsningene og materialvalgene. – Koordinering mot alle tekniske fag og innredningsfag var utfordrende.

God logistikk
Sivilarkitekt Andreas Grieg i Grieg Arkitekter forteller at viktig arkitektonisk grep var å skille klart mellom hovedelementene i bygget.

– Siden bygget er stort og tomten liten prøvde vi å legge det så lavt og diskret som mulig inn under Mobergsvingen. En viktig utfordring var å skape god logistikk i bruken av bygget. Det var også viktig å oppfylle Enova-krav.

Tekst og foto: Ole Harald Dale


Flere prosjekter