Ørskog skule

Aina Øyen Henden er rektor på Ørskog skole og hun har vært sentral i utbyggingen. Men senere i høst begynner hun i ny jobb som kommunalsjef i Rauma.Frode Kleiva har vært prosjektleder og Therese Osvik prosjekteringsleder for totalentreprenør Veidekke på Ørskog skule.

To skoler er slått sammen til én når 6.400 kvadratmeter ny bygningsmasse står klar til skolestart i Ørskog kommune på Sunnmøre.

Fakta

Sted: Sjøholt i Ørskog kommune

Prosjekttype: Barne- og ungdomsskole

Byggherre: Ørskog kommune

Byggeledelse og programarkitekt: ART arkitekter og ingeniører

Totalentreprenør: Veidekke Entreprenør

Areal: 6.400 kvadratmeter

Totalkostnad: 205 millioner kroner inkl mva.

Arkitekt: Arkitekt Oddvar Ekroll og Nordplan

Landskapsarkitekt: Nordplan

Interiørarkitekt: Holmøy Design

Rådgivere: RIV: VVS Teknikk Møre l RIE: HM Elektro l RIB: Conplan l RIBr: Rambøll l ITB: Riksheim Consulting l RIGeo: Mulitconsult l RIAku: Cowi

Underentreprenører og leverandører: VVS: VVS Teknikk Møre l Elektro: HM Elektro l Riving: AF Decom l Energibrønner: Norsk Boreteknikk l Anleggsgartner: Ingvar Jonassen l Betongelement: Spenncon l Påstøp betong og sliping: X-betong l Glass og aluminium: Straumsheim l Brannisolering: Firesafe l Maler, gulv og flis: Malermester Uggedal l Himlinger og kontorfronter: Moelven Modus l Parkett: ABS Parkettgruppen l Foldevegger: Saxi l Lås og Beslag: Møre Beslag l Vinduer: Nordvestvinduet l Utvendig solavskjerming: Vental l Taktekking: Vestlandstak l Blikkenslager: Even Helgesen l Fast inventar: Grande Interiør l Metallarbeider: Midthaug l Heis: Lift-Tech l Grunn- og utomhus: Veidekke Entreprenør (tidl. UFO Entreprenør)

Veidekkes distriktskontor i Møre og Romsdal er totalentreprenør for prosjektet med en kostnadsramme på 205 millioner kroner, inklusiv merverdiavgift. Det er skolene Sjøholt og Skarbø som nå er slått sammen til Ørskog skule. Den nye skolen står på tomten der Sjøholt skule stod tidligere. Det blir 1.-10.-skole i bygget, samt voksenopplæring, SFO og kulturskole.

Cirka 4.000 kvadratmeter gammel bygningsmasse er erstattet med 6.400 kvadratmeter ny. Rektor Aina Øyen Henden sier sammenslåingen av de to skolene har vært problemfri - den store debatten i forkant var om man skulle rehabilitere den gamle eller bygge nytt.

– Det var en stor debatt i forkant i det forrige kommunestyret. Debatten startet rundt 2012. Slik vi ser det nye bygget er blitt, mener jeg det var en riktig beslutning å rive det gamle. Bygget er blitt helt fantastisk, og alle gleder seg til å ta det i bruk. Det gir mange muligheter til spennende undervisning. Vi har blant annet masse ny teknologi, det er en helt ny verden, sier Øyen Henden. Hun har hatt en sentralt rolle som skolens leder i planleggingsfasen og byggeperioden. I løpet av høsten går hun over i ny jobb som skolesjef i nabokommunen Rauma.

Hun påpeker at skolen er bygget etter moderne prinsipper. Nå er det integrerte systemer for blant annet lyd og lys, noe som forenkler driften av bygget.

– Vi slet med varme lokaler, det var dårlig luft og trangt. Her blir det godt inneklima med topp moderne ventilasjon styrt av sensorer. Vi får også automatisk solskjerming, sier rektor.

– Jeg må få påpeke at prosessen med entreprenøren har vært knirkefri. Det har vært et behagelig samarbeid. Jeg har vært med i hele prosessen fra arbeid med funksjonsbestemmelser til byggenemd, forteller Øyen Henden.

Skolen blir offisielt åpnet 11. september.

Prosjekteringsleder hos Veidekke, Therese Osvik, sier de aktivt har brukt BIM i prosjektet. De prosjekterende har arbeidet på en felles revitserver, noe som har gjort prosjekteringsarbeidet mer effektivt. I tillegg har det blitt gjennomført kollisjonskontroll i Solibri, med felles gjennomgang i prosjekteringsmøter.

– Ved å bruke BIM i møter, både med byggherre, underentreprenører og leverandører har vi fått gode innspill tidlig. Da kunne vi gjøre justeringer uten at det påvirket kostnaden særlig. Vi er opptatt av å få til et best mulig sluttprodukt og da er vi avhengig av tidlig involvering av sluttbrukeren.

– Vi har fått god tilbakemelding på involverende planlegging (IP) fra våre samarbeidspartnere. Metoden er sentral i hele Veidekke-systemet, dette er noe vi har stor tro på, sier hun.

Etablerte tverrfaglig gruppe

Også prosjektleder Frode Kleiva i Veidekke mener det var en riktig beslutning å rive og bygge nytt.

– Helt soleklart. Det gamle bygget var i dårlig teknisk stand. Moderne ventilasjonsløsninger krever en helt annen plass over himlingen enn det som var mulig å få til i den gamle bygningsmassen. Det var en upraktisk bygningsform som hang dårlig sammen. Vi kunne også skape et mye bedre uteareal når vi startet med blanke ark, sier Kleiva. Dette er den femte skolen han har vært med å bygge i regi av Veidekke.

Veidekkes kontrakt på bygget var på 130 millioner kroner, eksklusive merverdiavgift. Ifølge Kleiva var det fem entreprenører som leverte tilbud i pris-design-konkurransen før jul i 2015. I forkant av anbudet etablerte Veidekke en tverrfaglig gruppe for prosjektet.

– Arkitektene Oddvar Ekroll fra Arkitekt Oddvar Ekroll AS og Silje Skrede fra Nordplan, samt de tekniske totalentreprenørene VVS Teknikk Møre og HM Elektro, var helt sentrale i prosessen. Dette er firma som Veidekke har gode relasjoner til fra tidligere, sier han.

Bygget for befolkningsvekst

I februar 2016 fikk de kontrakten. Første fase var å rive eksisterende bygningsmasse. Byggingen startet i august 2016, og skolen ble overlevert 3. mai i år.

Svømmehallen står igjen. Det er heller ikke bygget gymsal eller idrettshall siden eksisterende Ørskoghallen står like ved. I fortsettelsen av et innholdsrikt lekeområde med blant annet skatepark, er det planlagt 200 meters løpebane.

Det er om lag 300 elever på skolen. Bygningen som er delt inn i fire fløyer, har kapasitet til 450 elever. Skolen er med det rigget for fremtiden. Geografisk ligger kommunesenteret Sjøholt i Ørskog kommune tre mil østover mot Molde fra kjøpesenterområdet Moa i Ålesund. I forbindelse med kommunereformen blir Ørskog en del av en ny storkommune med Ålesund som senter. Det er press på tomteland i det sentrale byområdet, og områdene østover opplever nå vekst.

– Byen vokser denne veien, det har vi planlagt for, sier Øyen Henden.

Prosjektleder for Ørskog kommune på skolen er Morten Sloth-Fjordside. Han har avansert fra avdelingsingeniør til leder for teknisk avdeling i løpet byggeperioden. Sloth-Fjordside har bakgrunn fra Ålesund kommune, der han har vært med på flere liknende skoleutbygginger.

I planprosessen har de hentet inspirasjon fra blant andre Hatlane skole og Spjelkavik ungdomsskole i Ålesund, samt Oslo-skolen Rykkin. De to siste er Veidekke-prosjekt.

– Prosjektet er hovedsakelig styrt fra Sjøholt, men det har vært samarbeid på teknisk område for å sikre at vi fikk med erfaringene fra Ålesund.

Prosjektlederen sier byggherren er fornøyd med bygget.

– Vi er fornøyd med bygget og med samarbeidet med entreprenøren. Vi har fått til mange gode løsninger og samarbeidet har vært preget av gjensidig respekt.

Betong er bærende konstruksjon

Bygningsteknisk er skolen reist med betongelementer. Elementprodusent Spenncon fra Hjørungavåg er en av de største underleverandørene. De har også levert hulldekke til etasjeskiller og tak.

– Byggeprosessen har gått på skinner. Bygget er fløybasert, og vi har bygget fløy for fløy. Når vi ble ferdig med et steg på første fløyen, flyttet vi videre til neste, samtidig som andre fagområder tok over fløyen som ble flyttet fra. På den måten sikret vi god flyt i arbeidet, sier Kleiva.

I byggefasen har elevene holdt til i midlertidige lokaler i en nedlagt videregående skole.

Betongelementene går også igjen som et hovedelement på fasaden. Kleiva forteller at det er malt direkte på betongen uten videre behandling, siden elementene er støpt i stålform og dermed har en helt glatt underside. Andre materialer på fasaden er Vivix fasadeplater og MøreRoyal trekledning. Ellers er det en del glass- og aluminium, produsert av Staumsheim. Vinduer ellers er tre-alu levert av Nordvestvinduet. Vinduene på solutsatt fasade er utstyrt med Zip Screen fra Vental som blir styrt automatisk av sol og vind.

Materialet på det flate taket er Protan takfolie, utført av Vestlandstak.

Betong går også igjen på store gulvflater innendørs, der X-betong har slipt betongen til et pent og slitesterkt gulv.


Flere prosjekter