Ørland Sparebank Arena

Det er ikke bare ny hovedflystasjon, landets største vindkraftprosjekt pluss nye kraftlinjer, som bygges på Fosenhalvøya i disse dager. I Ørland kommune, lengst sør på halvøya, er BetonmastHæhre Røsand i ferd med å fullføre bygging av en ny idrettshall, Ørland Sparebank Arena til 121 millioner kroner.

Fakta

Sted: Ørland

Prosjekttype: Idrettshall/flerbrukshall

Utbyggingskostnad: 121 millioner kroner (inkl. mva.)

Areal: 7.200 kvadratmeter

Byggherre: Ørland kommune

Totalentreprenør: BetonmastHæhre Røsand

Arkitekt: Kosbergs Arkitektkontor

Rådgivere: RIB og RIG: Olset l RIBFY/RIAKU/RIBR/RIVA: Rambøll l RIV: Multiconsult l RIE: Elpro Installasjon l ITB-koordinator: GK Inneklima l BIM-koordinator: BetonmastHæhre Røsand

Underentreprenører/leverandører:

Rørlegger: Tung Rør l Elektro: Elpro Installasjon l Ventilasjon: Fosen Ventilasjon l Stikking/oppmåling: Nidaros Oppmåling l Grunnarbeid: Eivind Øvergård l Takelementer: Lett-Tak Systemer l Prefab betong: ElementPartner l Montasje stål: Midt-Norsk Bygg og Eiendom l Ytterveggelementer, beslag, dører og vinduer: Kalstad Montering l Sandwichelementer: Paroc Panel Systems l Tømrer: Rædergård Entreprenør l Metallarbeider: Alu-
metall Norge l Sportsgulv: Egas Sport l Heis: Heisplan l Maler og byggtapetsering: Ørland Fargehandel l Brannisolering/-tetting: Firesafe l Himlinger: Modulvegger l Byggvask: ISS Facility Services l Lås og beslag: Bravida

Like ved bygges også en splitter ny barneskole, begge i regi av Ørland kommune, som snart skal slås sammen med nabokommunen Bjugn.

Ny idrettshall
BetonmastHæhre Røsand kan overlevere den flotte idrettshallen til Ørland kommune, bare et snaut år etter at gravearbeidene startet. Sluttprosessen rundt planleggingen og utbyggingen av hallen har gått raskt. Høsten 2016 ble prosjektet sendt ut på anbud der seks entreprenører meldte seg. BetonmastHæhre Røsand var i følge kommunens byggeleder Helge Olden både best og billigst og fikk dermed tilslaget. 16. mai i fjor kunne kontrakten undertegnes, og Ørlandordfører Tom Myrvold (H) kunne sette seg ved spakene i gravemaskinen 26. juni for å ta første «spadestikk» - så å si på dagen ett år senere kan idrettshallen overleveres til byggherren.

«I had a dream»
Ikke det at Ørland kommune med sine vel 5.000 innbyggere manglet idrettshall. I 1977 stod Ørlandshallen ferdig, men 30 år senere fant både kommunens mange idrettslag og kommune- 

politikerne i fellesskap ut at Ørlandshallen var i ferd med å gå ut på dato. Dermed vokste det fram «a dream». I første omgang var det snakk om en idrettshall så stor at den også kunne brukes til å spille fotballkamper. Det fant man fort ut ble vel drøyt for en kommune som med omland har rundt 10.000 innbyggere. Gjennom årene ble prosjektet nedskalert til en mer ordinær hallstørrelse, og i 2010 var man enige om hvor stor hallen skulle være. Likevel tok det seks år før det endelige vedtaket i kommunestyret ble fattet.

121 millioner kroner inklusive merverdiavgift, er mye for en relativt liten kommune, men staten bidrar med 30 millioner i tippemidler. Likevel var det nødvendig å spørre det lokale næringsliv om bidrag. Således kom Ørland Sparebank på banen med et beløp på fem millioner til selve bygget, samtidig som de forplikter seg med et årlig bidrag på 500.000 kroner i ti år fremover. «Premien» banken fikk, ble navnet på hallen, Ørland Sparebank Arena. Men også andre lokale firma stilte opp slik at det lokale bidraget til slutt ble på rundt 20 millioner kroner ifølge byggeleder Olden. Dermed ble sluttsummen for kommunen cirka 50 millioner kroner. Det er en utgift kommunen selv mener de godt kan leve med.

I dag står idrettshallen nesten helt ferdig. Inne i hallen skjer den siste finpussen, mens det gjenstår en god del arbeid med å gjøre ferdig utearealene. Det siste er et prosjekt for seg, og et samarbeid med byggingen av den nye barneskolen som ligger vegg-i-vegg med idrettshallen. Også ute skal alt være nystrøket når skolen starter i august.

Bygget
Idrettshallen dekker et areal på 3.600 kvadratmeter. Et sidebygg på tre etasjer knyttet til selve hallen er akkurat like stort. Selve grunnflaten i hallen er på 75 x 50 meter, og den gir plass til en rekke aktiviteter: Tre håndballbaner med internasjonale mål, seks minihåndballbaner, fire badmintonbaner, samt baner for basketball, innebandy, bueskyting, bordtennis, volleyball og tennis. På den ene langsiden er det anlagt to løpebaner på 60 meter. I sidebygget er det også satt av plass til ulike aktiviteter som en tolv meter høy klatrevegg. Det er også egne rom for spinning, fysioterapi, boksing og fekting. De eneste som ikke får plass i nyhallen, er skytesporten som har stor utbredelse i Ørland, men de har for lengst ordnet seg med sitt eget anlegg.

Mest spesielt er nok det som kalles en «treningsstolpe» som det lokale kraftselskapet Fosen Kraft Energi skal leie slik at deres linjearbeidere skal kunne trene og lære seg å klatre i linjestolper.

Langs den ene langsiden er det tribuneplass til 640 personer. Tribunen er holdt i en blåfarge som står godt til det blå hallgulvet. Her kan lokale firma og enkeltpersoner få navnet eller logoen sin på hvert sitt stolsete i fem år mot å betale 1.000 kroner. På motsatt side av banen er det mulig å sette inn midlertidige tribuneseter som kan bli plass for cirka 2.000 tilskuere. Brukes hallen til konserter, blir det plass til ytterligere ett tusen tilskuere. Ørland Sparebank Arena skal defineres som en flerbrukshall, og ikke bare som en ren idrettshall, selv om sport og idrett blir den dominerende aktiviteten.

Fargevalg
Garderober, golfsimulator, rom for spinningaktiviteter, møterom og kontorer er plassert i et treetasjes sidebygg. Her ligger inngangspartiet til hallen, og her finner vi blant annet 49 dusjer fordelt på 15 garderober. Det som ikke minst kjennetegner denne delen av bygget, er bruken av fargene rødt, blått, grønt og gult fordelt på ulike seksjoner av tilbygget. De samme fargene er også brukt på rammeverk rundt alle dører som hele bygget er utstyrt med, mens fargen på selve hallen med sitt store, buede tak, er holdt i en litt dus gråfarge. Alt sammen initiert av arkitektfirmaet Kosbergs Arkitektkontor i Molde.

Byggansvarlig Helge Olden forteller at anbudsrunden var litt spesiell. Sammen med den lokale fiskeribedriften Grøntvedt Pelagic og Ørland Ballklubb hadde kommunen utarbeidet en ferdig plan for bygget. Ikke minst satte de spesielle krav til utforming.

– Vi ville ikke ha et bygg som så ut som en stor fiskekasse, forklarer Olden.

Investeringene skulle helst ikke overskride 100 millioner kroner. Det ble 121 millioner inklusive mva.

Det lå en fotballbane der den nye hallen skulle bygges. Grunnforholdene bestod for det meste av leire, slik det er svært mange steder i Trøndelag. Den lokale maskinentreprenøren Eivind Øvergård fra Rissa fikk kontrakten på masseflytting. Det var beregnet at det skulle graves ut 12.000 kubikkmeter - resultatet ble det dobbelte. Den utgravde massen ble brukt til utfylling av et kommende industriområde i Brekstadfjæra som ligger like i nærheten.

Byggegropen var på to meter selv om det ikke er noen underetasje.

– Vi ønsket at hallen ikke skulle bli for stor og ruvende. Samtidig var det viktig å få skikkelig fundament for hallen, forklarer Helge Olden.

Byggeprosessen
Siste dag i juli i fjor kunne om sider BetonmastHæhre Røsand starte sin del av arbeidet. Som totalentreprenør hadde de ansvaret for hele byggeprosessen, mens de selv tok seg av alt betongarbeid. Fundamentet er plasstøpt betong, mens råbygget består av prefabrikkerte elementer, dels i betong levert av ElementPartner fra Åndalsnes. Yttervegger og sidebygg består av stål, sandwichelementer, og noen mindre arealer med såkalte TRP-elementer (trapesformede stålplater). Etasjeskillerne er huldekker i plasstøpt betong. Hele taket over hallen består av lettakselementer med stålkonstruksjoner levert av det estiske firmaet Maru fra byen med samme navn, mens Midt Norsk Bygg og Eiendom fra Tustna på Nordmøre har stått for monteringen av stålkonstruksjonene.

Det buede taket på hallen er på hele 5.000 kvadratmeter, og er malt i den samme gråfargen som resten av bygget. Selve taket er bygd av lettakelementer som igjen består av stål, isolasjonsmateriell, finérplater og takfolie. Fasadene består i sin helhet av sandwichelementer med stålplater ytterst, og aluminium innerst, og med isolering mellom de to lagene. Kalstad Montering fra Sykkylven på Sunnmøre har hatt ansvaret for denne delen av jobben. De har også levert alt av beslag samt alle dører og vinduer.

Det har vært en rekke underleverandører i sving. Rædergård Entreprenør fra Ørland har hatt ansvaret for levering og montering av alt utstyr inne i hallen. Det omfattende ventilasjonsanlegget er levert og montert av Fosen Ventilasjon fra nabokommunen Bjugn. Teknisk entreprenør har vært Tung Rør fra Rissa, mens firma Elpro fra Agdenes, nabokommunen på andre siden av Trondheimsfjorden, har hatt ansvaret for det elektriske anlegget. Maleoppdraget har vært utført av Ørland Fargehandel.

En idrettshall setter spesielle krav til gulvbelegg og lydanlegg; det siste er ikke minst viktig når det skal arrangeres konserter i bygget. Olden forteller at det er benyttet det beste som finnes av sportsgulv, såkalt Pulastic Sportsgulv, levert av Egas Sport på Eidsvoll. Svært mange av underentreprisene er med andre satt ut til firma på Fosen og i Møre og Romsdal der BetonmastHæhre Røsand kommer fra.

Varmeenergien som hallen trenger, kommer fra varmepumpeanlegg som drives av Fosen Kraft, og som henter varmen fra 50 meters dyp ute i Trondheimsfjorden. Flere store, kommunale bygg på Brekstad, kommunesentret i Ørland kommune, varmes opp fra det samme anlegget. Det er beregnet at den nye hallen vil få et energibehov på 600.000 kWh i året. En så stor sportshall har også stort behov for god ventilasjon. Tre store ventilasjonsanlegg skal sørge for det. Snittemperaturen i hallen skal være 18 grader gjennom hele året.

På det meste har det vært 60 personer i arbeid på den nye hallen. Totalentreprenøren har utført alt betongarbeid samt veggene i sidebygget som den viktigste fysiske delen av oppdraget. Alt arbeid har skjedd uten større arbeidsuhell. BetonmastHæhres prosjektleder, Svein Arne Strand og kommunens byggeledere er alle godt fornøyd med det arbeidet som er gjort, og framhever overfor Byggeindustrien det gode samarbeidet som har vært mellom alle aktører i hele byggeperioden.


Flere prosjekter