Ordfører i Vardø, Ørjan Jensen (MDG) er positiv til kjernekraftverk. Foto: Vidar Ruud / NTB

Ordfører i Vardø, Ørjan Jensen (MDG) er positiv til kjernekraftverk. Foto: Vidar Ruud / NTB

Ordfører positiv til kjernekraftverk i Vardø

Under torsdagens bystyremøte i Vardø i Finnmark skal det diskuteres om det vil være aktuelt med kjernekraftverk i Norges østligste kommune

– Det vi vil er å være positiv til at kjernekraften kan være en del av energimiksen, sier ordfører Ørjan Jensen (MDG) til iFinnmark.

Han understreker at det er lenge til det vil bli tatt en beslutning om bygging, og at blant annet en konsesjon må være på plass.

– Vi vil gi et signal til de kommersielle interessene, Stortinget og regjeringen om at dette kan være en vei å gå i framtiden. Vi vet jo at planer om vindkraft til vanns eller til havs, møter motstand og det er store konflikter. Det er jo ingen av disse inngrepene som er uten konsekvenser for økosystemene og for næringslivet. Så da tenker vi at kjernekraft kan være en del av den norske energimiksen, sier Jensen til avisen.

Et eventuelt kjernekraftverk vil bli liggende på fastlandssiden av Vardø, cirka halvannen kilometer fra byen.

– Så er det også sånn at solkraft og vindkraft også trenger balansekraft. Det er dager det ikke er vind, og det er dager det ikke er sol. Da produseres det mindre, og da kan vi balansere med kjernekraft. Vi har jo ikke fått etablere vindkraft i denne kommunen, og vi tenker at også vi skal være med i det grønne skiftet. Vi trenger mer elektrisitet, og på en eller annen måte må den lages. Så vi er i hvert fall positivt innstilt til kjernekraft, sier Jensen videre.