Ole Jakob Nes i Veidekke Entreprenør (fra venstre), Thomas Schøyen og Morten Thue i Optimera, og Steinar Andersen i Veidekke Entreprenør ved boligprosjektet Teieparken i Tønsberg. Foto: OptimeraFoto: OptimeraSteinar Andersen (fra venstre), Morten Thue, Thomas Schøyen og Ole Jakob Nes. Foto: Optimera

Optimera signerte milliardavtale med Veidekke

​Optimera har vært hovedleverandør av trelast og byggevarer til Veidekke siden 2011. Nylig ble avtalen forlenget med to pluss to nye år.

Det skriver Optimera i en pressemelding onsdag.

– Sterkt miljøfokus, smart logistikk og kapasitet var avgjørende etter en lang anbudsprosess, sier innkjøpssjef Ole Jakob Nes i Veidekke om valget å forlenge Optimera-avtalen.

Optimera vil i henhold til avtalen stå for om lag 80 prosent av leveransene til Veidekke i Norge. Kontrakten har en totalverdi på rundt én milliard kroner for to pluss to år, og gjør at Veidekke er byggevarekjedens største entreprenørkunde, heter det i pressemeldingen.

Flere leverandører var med i konkurransen om avtalen, heter det i meldingen. Avtalen mellom Veidekke og Optimera gjelder for Veidekke med datterselskaper i Norge. Avtalen som nå forlenges, startet i 2011. De siste årene har miljøhensyn fått større fokus, og er nå et viktig tildelingskriterium, heter det i meldingen.

– Våre kunder etterspør i stadig større grad bygg og anlegg med høye miljøkvaliteter. Optimeras innsikt i BREEAM-krav, levering av produktdokumentasjon og salg av produkter som støtter opp under disse kravene er avgjørende for oss. At Optimeras sine lastebiler kjører på biodrivstoff og har elektriske kraner er en stor fordel da vi ønsker å tilby fossilfrie bygg- og anleggsprosjekter, sier Ole Jakob Nes i Veidekke.

– Vi har et langt og vellykket samarbeid bak oss, hvor vi har vokst og utviklet oss sammen. Vi har opplevd en revolusjonerende utvikling, med gradvis innføring av strengere bransjekrav som har utfordret både Veidekke og Optimera. Vi satser bevisst på å være ledende byggevareleverandør på miljøkrav, og denne avtalen med en stor aktør som kjenner oss så godt er beviset på at vi gjør ting riktig, sier salgsdirektør i Optimera, Thomas Schøyen.