Optimera sentrallager

Optimera i Vestby, 25.11.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienOptimera i Vestby, 25.11.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienOptimera i Vestby, 25.11.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienOptimera i Vestby, 25.11.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienOptimera i Vestby, 25.11.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienOptimera i Vestby, 25.11.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienOptimera i Vestby, 25.11.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienOptimera i Vestby, 25.11.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienOptimera i Vestby, 25.11.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienOptimera i Vestby, 25.11.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienOptimera i Vestby, 25.11.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienOptimera i Vestby, 25.11.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienOptimera i Vestby, 25.11.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienOptimera i Vestby, 25.11.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienOptimera i Vestby, 25.11.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienOptimera i Vestby, 25.11.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienOptimera i Vestby, 25.11.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienOptimera i Vestby, 25.11.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienOptimera i Vestby, 25.11.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienOptimera i Vestby, 25.11.2021.
Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien
AnthonEiendom

AnthonEiendom

Veidekkelogo

Veidekkelogo

Straye

Straye

Aquatech

Aquatech

Lintho

Lintho

Optimeralogo

Optimeralogo

På Vestby en halv time sør for Oslo har Veidekke Logistikkbygg bygget det som blir Optimera og Flisekompaniets nye sentrallager for Anthon Eiendom.

Fakta

Sted: Vestby

Prosjekttype: Logistikkbygg

BTA: 23.285 kvadratmeter

Byggherre: Anthon Eiendom

Totalentreprenør: Veidekke Logistikkbygg

Kontraktsum: 214,2 millioner kroner

Arkitekt: Afry

Rådgivere: RIB og RIBr: Afry l Tekniske anlegg: Optimus Prosjekt

Underentreprenører og leverandører: Sandwichelementer og beslag: Straye Stålbygg l Porter, lastehus, hurtigport og branngardiner: BES l Låsesystemer: B-Lås l Utvendige tømrerarbeider og brannisolering: Byggimpuls l Taktekking: ByggPartner l Rørlegger: Bærum Rørleggerbedrift l Ståldører: Firesafe l Kjølerom: Gastrotech l Gulvsparkling: Gulventreprenøren l Ståltrapper, rekkverk: Gustavsen & Slemdal l Gasslokking: Jamo-Tek l Solskjerming, aluminiumsdører og vinduer: Langs-holt Glass Service l Steindekke: Lintho Steinmiljø l Innvendige tømrerarbeider: Moelven Modus l Mur og flis: Murercompaniet l Ventilasjon: Nor-Klima l Rigg og brakker: Ramirent l Stål, takplater, HD- og Xella-elementer: AK Mekaniske l Sprinkleranlegg: Aquatech l Kjøkken: Optimera l Heis: Otis l Trykktesting: Omega Akerholt l Gjerde og porter utendørs: Røa Gjerdefabrikk l Maler: Tapet & Malercompaniet l Gulvstøp: Twintech l Elektriker: Xpert Installasjon

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Vestby er et av områdene rundt Oslo hvor det har poppet opp logistikkbygg de siste årene, og fortsatt er byggeaktiviteten stor i området. I desember overleveres det nyeste tilskuddet, Optimeras nye sentrallager.

- Vestbyhar blitt veldig«hot». Siste åreneer det leidut cirka 250.000kvadratmeter lager- og logistikkarealer herute, sier prosjektdirektør Yngve R. Iversen i Anthon Eiendom til Byggeindustrien

- Vi merker jo større og større interesse for området. Vi sitter igjen med hele tomten bak her også, eid sammen med Pareto, som vi samarbeider med her ute. Vi har god tro på snarlig å sette i gang to nye bygg, som blir noe større enn Optimera-bygget. Optimerabygget har jo mulighet for 4.000 kvadratmeter utvidelse i begge ender. Dette bygget ser litt lite ut på den store tomten, men det er en grunn til det.

Sjette prosjekt med samme aktører

Det er Veidekke Logistikkbygg som er totalentreprenør for bygget, og fra samme brakkeriggen styres også et annet prosjekt på det samme industrifeltet. Entreprenør, byggherre og underentreprenører kjenner hverandre med andre ord godt, og det mener de er en klar fordel for alle parter.

- Vi har faktisk bygget det sjette bygget med de samme nøkkelpersonene. Det gjør at vi kan posisjonere oss mye raskere og riktigere når vi utvikler resten av tomten. Vi kan dette ut og inn, sier Iversen.

- Akkurat nå holder vi på med to bygg her ute parallelt. Det andre er NDI-bygget som skal stå ferdig i juni. Det er et bygg som i helhet er eid av Pareto, men vi gjennomfører det for Pareto sammen med de samme nøkkelpersonene i Veidekke Logistikkbygg som vi har på Optimera-bygget. Jeg brenner for å jobbe med de samme nøkkelpersonene, og ser hvor mye enklere det går, legger han til.

- Vi finner løsninger og videreutvikler de litt for hvert bygg, føler jeg, sier prosjektleder Hans-Petter Dalen i Veidekke Logostikkbygg.

- Veldig mange beslutninger er tatt før, og vi kan bruke tiden i prosjektet på å gjøre ting enda bedre. Jo kortere kan vi gjøre byggetiden også, fordi vi bruker de samme løsningene, kontrer Iversen.

Han mener dette også er viktig i et bærekraftperspektiv, og viser til at de finner løsninger som de ser fungerer på de byggene som er i bruk.

- Vi kan se på erfaringer fra bygg som er i full drift. Vi har jo oppfølging i fem år i reklamasjonstiden sammen med den samme entreprenøren. Da ser vi hva som fungerer, og hva som ikke fungerer. For det er ikke tvil om at hvis du skal drive seriøst i dag, så må en logistikkmaskin tåle den bruken det skal tåle, understreker Iversen.

Masser fra Follobanen

Tomten de har bygget på nå var ferdig oppfylt, og huset lenge Aasland pukkverk etter at de måtte flytte for å gjøre plass til Follobanens riggområde litt nærmere Oslo. Men Hæhre, som drev pukkverket og solgte tomten, har brukt mye stein fra TBM-driften mellom Oslo og Ski, samt sprengstein fra nabotomten når de fylte opp området.

Anthon Eiendom forteller at de i mange år har sverget til belegningsstein, og ikke asfalt på dekkene utenfor sine logistikksentre. På dette prosjektet har de for første gang brukt permeabelt dekke av belegningsstein. Det vil si et dekke hvor alt vannet raskt forsvinner fra overflaten.

- I begynnelsen var vi litt bekymret for det permeable dekket i og med at det var brukt tunnelmasser. Vi var litt bekymret for at i og med at det var kjørt så mye på tomten her før vi begynte, at toppdelen av dekket var for tett til å bruke permeable løsninger. Det viste seg at vi skulle ikke ta av veldig mye før vi fant ut at så ikke var tilfellet. Der møtte vi en veldig velvilje hos Hæhre på å være med på å utrede og løse dette, sier Iversen.

Strenge brannkrav

- Dette er et standard bygg for oss. Det er graving for fundamenter og VA, stål reisverk, på med takplater og sandwich på vegg. Så er det å tekke taket, og så støpe gulv. Så er vi nesten ferdige, sier Dalen. Han er prosjektleder for Optimera-bygget, men fungerer også som prosjektsjef for det andre logistikkbygget de setter opp like bortenfor. Dette har de gjort for å sikre kompetanseoverføring mellom de to prosjektene som pågår parallelt.

- Fasaden er en stål sandwichløsning. Brannkrav til fasadene er litt spesielt her. Det var et krav fra Optimera i deres spesifikasjoner at det ikke skal finnes noen brennbare produkter i materialitetene noe steder i dette prosjekt, forklarer anleggsleder Svein Erik Hermansen i Veidekke og Iversen i Anthon Eiendom.

Optimera har stilt strenge krav til brannsikkerheten i bygget. Dette har blant annet resultert i at det er bygget en stor sprinklertank. Det er satt inn over 13.000 sprinklerhoder i de to store lagerautomatene, så dette sier litt om løsningene og volumene i anlegget. En automat tar seg av store paller, og en annen tar seg av mindre kasser med plukkvarer.

Skreddersydd Optimera

For det er liten tvil om at Optimera og Flisekompaniet gleder seg til å få et nytt lager.

– Dagens lager i Kristiansand har allerede for liten kapasitet. På Vestby får vi 23.000 kvadratmeter, og mulighet for utvidelse til totalt 35.000 kvadratmeter ved behov, sier logistikksjef Audun Tharaldsen, i Optimera til Byggeindustrien.

Han forteller at det nye lageret er skreddersydd til Optimera og Flisekompaniets behov. Effektivitetsforbedringen går både på automatisert håndtering, effektiv planløsning og færrest mulig håndteringer av varene fra de kommer inn porten, til de går ut igjen. Hele flyten skal styres og optimaliseres gjennom et nytt IT-basert lagerstyringsverktøy.

–Hva vil det nye lageret bety for kundene?

– Kundene i våre Montér byggevarehus og Optimera Proffsentere vil først og fremst merke at det nye lageret kommer i drift gjennom kortere leveringstid på varer som ikke er lagerført. Internt i Optimera vil man i det daglige få mer rasjonell logistikk. Butikksjefene vil oppleve mindre plukkfeil, og at de på grunn av hyppigere leveranser sjeldnere går tom for varer. De ansatte på sentrallageret får et av landets mest moderne lagerbygg, både med hensyn til komfort og løsninger, svarer Optimeras logistikksjef.

Han benytter også anledningen til å skryte av både entreprenør ogbyggherre. – Begge har vært veldig profesjonelle og prosessen har vært godt ledet, sier Tharaldsen.


Flere prosjekter