F.v: Dag Runar Båtvik - Norgeshus, Knud Holm - Optimera, Per Krangnes - Norgeshus, Morten Skarsvåg - Norgeshus, Benn Asgeir Båtvik - Norgeshus, Jan Rostad, Optimera og Marius Hegge - Optimera. Foto: Norgeshus

F.v: Dag Runar Båtvik - Norgeshus, Knud Holm - Optimera, Per Krangnes - Norgeshus, Morten Skarsvåg - Norgeshus, Benn Asgeir Båtvik - Norgeshus, Jan Rostad, Optimera og Marius Hegge - Optimera. Foto: Norgeshus

Optimera og Norgeshus signerer ny femårsavtale

Norgeshus og Optimera signerte 25. januar en ny avtale om levering av byggevarer med varighet ut 2028. Rammen for avtalen har en forventet totalverdi på over fire milliarder kroner i perioden.

– Avtalen er omfattende og inkluderer planer for hvordan partene skal holde seg i front av markedet i årene fremover innenfor viktige områder som pris, logistikk, digitalisering, fotavtrykk, miljø og dokumentasjon, heter det i en pressemelding.

Avtalen omfatter planlagte leveranser fra Optimera sine forsyningsanlegg, leveranser direkte fra produsenter og lokal supplering i byggevarehusene til Montér. Avtalen ble første gang inngått fra 2016 og fornyes nå for andre gang.

– Det har vært viktig for Norgeshus å gi våre forhandlere en avtale som gir oss gode forutsetninger til å lykkes i et utfordrende og urolig marked. Den løpende dialogen med byggherre er på et helt annet nivå i dag enn tidligere, i forhold til fremdrift, endringer og avvik på byggeplass. Alt skjer digitalt. Nye krav i TEK til dokumentasjon og fotavtrykk krever mye av både oss og våre samarbeidspartnere. Dette er viktige områder som vi vet at Optimera er langt fremme i utvikling med. Den nye avtalen sikrer Norgeshus prioritet, utvikling og forutsigbarhet for våre forhandlere,  sier innkjøpssjef i Norgeshus, Per Krangnes i meldingen.

– Gjennom pandemien har vi gjennom både priskarusell, vareknapphet og andre utfordringer, sett hvordan Optimera har sikret oss gode, trygge og planlagte leveranser for å sikre forhandlernes fremdriftsplaner på sine byggeplasser. Riktig prisbilde er naturligvis et viktig element, noe vi vet er på plass etter disse forhandlingene, men det er totalen som er det viktigste. Med 134 forhandlere over hele landet er det også selvfølgelig viktig å ha en samarbeidspartner som har en sikker og god forsyningskjede, med god dekning over hele landet. Som Optimera sin største kunde og samarbeidspartner har den store jobben i denne forhandlingen vært å tenke helhet, nye løsninger og nyvinninger for begge parter. Norgeshus vokser stadig, og skal de neste fem årene fortsette veksten i antall forhandlere og boliger som bygges. Med den nye avtalen med Optimera så føler vi oss trygge på at vi har de beste rammebetingelsene i bransjen, noe som kommer våre forhandlere til gode, sier markedsdirektør i Norgeshus, Benn Asgeir Båtvik.

– Norgeshus er vår største kunde, og vi er godt fornøyde med å få til ytterligere år med samarbeid og utvikling. Norgeshus er som oss offensive, og opptatt av å tenke nyskapende i byggebransjen. Denne gangen ønsker jeg å benytte anledningen til å takke for et veldig godt og konstruktivt samarbeidsklima under forhandlingene. Takk til både Morten, Per, Benn, Dag Runar, Marius og Knud, sier Jan Rostad, salgsdirektør Proff og Montèr i Optimera