F.v.: Kjetil Hustad, Salgssjef i Optimera Prefab og Dag Stenersen, Avdelingsleder i Betonmast Innlandet. Foto: Optimera

Optimera med stor prefab-leveranse til miljøprosjekt i Elverum

I Ydalir er Betonmast Innlandet i full gang med bygging av en splitter ny skole og barnehage som skal være klar neste høst, og entreprenøren forteller at Optimeras elementer er sentralt for å lykkes med kort byggetid.

Skolen og barnehagen er en del av planen om å bygge en miljøvennlig bydel i Elverum kommune og skal stå klart til skolestart 2019. Prosjektet omfatter prosjektering og bygging av skolen på hele 6.500 kvadratmeter, barnehagen på 1.700 kvadratmeter i tillegg til restaurering av uteområdet på 60 mål.

Klimaprosjekt

Ydalir skole er et klimaprosjekt som sikter mot miljøsertifiseringen BREEAM Very Good. Både skolen og barnehagen er bygget i massivtre og skolen er bygget etter passivhusstandard. Uteområdet ved skolen skal også kunne brukes av lokalbefolkningen og blir derfor en krysning mellom skolegård, bypark og naturområde. I tillegg er skolebygget bygd slik at deler av bygget kan leies ut til lokalmiljøer etter skoletid.

Optimera har levert bygningselementer til prosjektet. Salgssjef i Optimera Prefab, Kjetil Hustad, synes det har vært spennende å ta del i et massivtre-prosjekt.

- Vi ser at bruken av massivtre øker og kunnskapen vi har tilegnet oss gjennom dette prosjektet vil komme godt med i fremtiden. Det er flere hensyn som må tas når det brukes massivtre og vi må tilpasse våre elementer til massivtre-veggene, sier han i en pressemelding.

Elementer ble et sentralt valg

Byggingen startet våren 2018. I et så omfattende prosjekt med så kort byggetid ble elementer et sentralt valg for å sikre fremdriften.

- Vi ville aldri klart fremdriften på dette prosjektet med tradisjonell plassbygging. Risikoen for avvik på fremdrift er stor ved plassbygging, men med elementer reduseres byggetiden betraktelig og planleggingen blir enklere, sier avdelingsleder i Betonmast Innlandet, Dag Stenersen.

Optimera har levert alle yttervegger til både skolen og barnehagen. Ytterveggene ble levert med kledning og ferdig monterte vinduer.

- Det er tydelig at Optimera har opparbeidet seg stor kunnskap på elementbygg og det har vi hatt stor nytte av. Vi har hatt god dialog med Optimera i alle fasene i prosjektet og både produksjon og montering av elementene har gått etter planen, sier Stenersen.

Han kan fortelle at et godt samarbeid mellom alle aktører har preget planleggingen av prosjektet og vært viktig for å sikre god logistikk og fremdrift underveis. Han er svært fornøyd med leveransen fra Optimera og ikke minst med de mange fordelene elementbygging gir:

- Man oppnår raskt et tett bygg som minimerer risikoen for fukt. Logistikken på byggeplassen blir enklere og avfallsmengden reduseres kraftig. Samtidig får man en svært rasjonell fremdrift og høy ferdiggrad, forteller Stenersen.

Kjetil Hustad forteller at etterspørsel etter elementer fortsetter å øke, spesielt til offentlige byggeprosjekter. Det er nettopp ønsket om rask ferdigstillelse som ofte er bakgrunnen til at elementer blir et sentralt valg.

- Elementene kan leveres ferdig med isolasjon, kledning og monterte vinduer. Da får du raskt et tett bygg på byggeplass og etterarbeidene blir kraftig redusert. Dette gir en enklere, raskere og mer lønnsom byggeprosess, avslutter han.