Ordfører Kjersti Kjenes i Meråker kommune, sto for den offisielle åpningen av Optimera Byggsystemers nye prefab-fabrikk. Dirketør Ståle Sagstuen i Optimera Byggsystemer (t.v.) og Ståle Gagnås, salgssjef proff i Optimera, holder planken.
Ordfører Kjersti Kjenes i Meråker kommune, sto for den offisielle åpningen av Optimera Byggsystemers nye prefab-fabrikk. Dirketør Ståle Sagstuen i Optimera Byggsystemer (t.v.) og Ståle Gagnås, salgssjef proff i Optimera, holder planken.Foto: Optimera

Optimera åpnet prefab-produksjon i Midt-Norge

Torsdag åpnet Optimera Byggsystemer ny prefab-fabrikk i Meråker i Trøndelag. Produksjonen er rettet inn mot byggmestere og entreprenører i Midt-Norge, Sogn og Møre.

Optimera skriver i en pressemelding at de ser samme utvikling for Midt-Norge, Sogn og Møre som i resten av landet hvor tradisjonelt byggevaresalg sakte, men sikkert konverteres til konseptsalg av bygningselementer, takstoler og konstruksjonspakker.

Dette er bakgrunnen for at Optimera Byggsystemer i september 2021 signerte leiekontrakt for fabrikklokaler med Meråker kommune.

– Valget av Meråker som lokasjon har vært gunstig med tanke på kortreist logistikk for råvarer og leveranser. Kommunen kjøpte dessuten bygningsmassen for å leie ut til oss og vi verdsetter samarbeidet høyt, sier Ståle Sagstuen, direktør i Optimera Byggsystemer.

– Vi ønsker Optimera hjertelig velkommen til Meråker. Etablering av den nye fabrikken er resultat av godt samspill mellom private og offentlige aktører, og viser hvordan vi sammen kan skape rom for framtidig vekst og verdiskaping med røtter i lokale ressurser. Optimera går inn i en lang og levende industrihistorie med en stolt kultur. Etablering av fabrikken vil bli verdifull både for Optimera og for oss som er glade i bygda vår, sier ordfører Kjersti Kjenes, som sto for den offisielle åpningen av fabrikken.

– I Meråker har tilgangen vært god på kvalifisert arbeidskraft, sier produksjonsleder Espen Skjæret i Optimera Byggsystemer.

– I Meråker har tilgangen vært god på kvalifisert arbeidskraft, sier produksjonsleder Espen Skjæret i Optimera Byggsystemer.

Foto: Optimera.

Optimera Byggsystemer har gjennom en tiårsperiode etablert et nettverk av fabrikker for prefabrikasjon (prefab) av bygningselementer, konstruksjonspakker/precut og takstoler. Produksjonen i Meråker vil bidra ytterligere til prefab-omsetningen som rundet 550 millioner kroner i 2021, skriver Optimera i meldingen.

– I Meråker har tilgangen vært god på kvalifisert arbeidskraft, tilgang som har kunnet møte kvalitetskravene til Optimera Byggsystemer på kort tid. Dette har vært viktig for at vi på relativt kort tid og moderate investeringer har kunnet gå fra tomt bygg til operativ produksjon, sier produksjonsleder Espen Skjæret.

Etter at kjøpet av Igland Garasjen med virkning fra 2022, har Optimera totalt sju produksjonssteder for prefab inkludert takstoler og garasjer.