Kyrre Aamdal, seniorøkonom i DNB. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Opptur i norsk økonomi snur til nedtur i 2021, tror DNB Markets

DNB Markets mener oppturen holder fram i norsk økonomi både i år og neste år, men i 2021 vil et tilbakeslag i USA og globalt dra med seg også Norge ned.

Det skriver meglerhuset i årets første utgave av rapporten Økonomiske utsikter, som tar for seg perioden 2019–2022.

De siste par årene har den norske fastlandsøkonomien hatt god fart, og DNB Markets anslår en økonomisk vekst på 2,0 prosent i år og 2,1 neste år. Men de to påfølgende årene blir magrere.

– I 2021 har vi lagt til grunn at norsk økonomi rammes av et tilbakeslag i USA. Det gir lavere vekst og nedgang i styringsrentene, skriver seniorøkonom Kyrre Aamdal i rapporten.

Bra, enn så lenge

Men for inneværende og neste år er tallenes tale klar: Den positive tendensen i norsk økonomi vil forsette. Årsaken er blant annet en markert oppgang i oljeinvesteringene, anslått til 10 prosent i år og 4 prosent neste år, og en mer moderat nedgang i boliginvesteringene enn i fjor.

At farten trolig blir litt lavere i år enn i fjor, skyldes først og fremst de høye strømprisene «som tynger forbruket ved inngangen til året».

Oppgangstidene gir seg utslag på flere måter. Årslønnsveksten tar seg opp til 3,1 prosent i år og 3,2 prosent neste år, anslås det.

– Selv om elektrisitetsprisene kan holde seg høye også i vinter, er det neppe grunn til å vente samme prisvekst som i fjor. Dermed ligger det an til at reallønnsveksten vil ta seg opp, og med den veksten i forbruket, skriver Aamdal.

Samtidig vil arbeidsledigheten fortsette noe videre nedover, målt ved SSBs arbeidskraftundersøkelse (AKU).

Snur i 2021

Selv om meglerhuset ser for seg at bildet snur i 2021, både globalt og for Norges del, viser prognosene et moderat tilbakeslag.

– Vi anslår, som i våre to foregående halvårsrapporter, at neste nedgangskonjunktur kommer i 2021, skriver DNB Markets' seniorøkonom Knut A. Magnussen.

Men banken peker på at ubalansene synes å være vesentlig mindre nå enn før finanskrisen i 2008, både i USA og Europa, spesielt i husholdningssektoren og boligmarkedet. Dessuten er bankene bedre rustet.

Men selv om en nedgang i USA og globalt kan bli moderat, vil den påvirke Norge, ifølge DNB Markets' prognose: AKU-ledigheten vil stige til 4,4 prosent i 2022 og veksten i økonomien vil falle til 1,5 prosent i 2021 og 2022.

Ytterligere innstramminger i USAs rentepolitikk, opptrapping av handelskrigen mellom USA og Kina og en oljepris som øker mer enn ventet og undergraver vekst i oljeimporterende regioner, kan dessuten fremskynde nedturen i tid, påpekes det.

Økte renter

De gode tidene i norsk økonomi er i ferd med å sende styringsrenten i været. I september ble renten hevet fra rekordlave 0,5 prosent til 0,75 prosent, og Norges Bank har varslet en ny renteheving i mars. Rentebanen peker mot ytterligere et rentehopp i 2019.

– Med våre anslag virker det rimelig å forvente en økning også i 2020, før utsiktene ute fjerner forventningene til videre renteoppgang. Med tilbakeslag i 2021 vil styringsrenten på ny bli satt ned, skriver Aamdal.

Men at renten i år og neste år er på vei opp, får betydning for boligprisene.

– Et høyt nivå på antall usolgte boliger, noe høyere ferdigstillelse av nye boliger mot slutten av fjoråret og i år, kombinert med lavere befolkningsvekst, taler for at boligprisene skal noe ned fremover, ifølge Aamdal.

– Renteøkninger fra Norges Bank vil øke utlånsrentene og er ventet å dempe boligprisveksten fremover.