Oppstartsmøte for prosjektet med (fra høyre) Kjell Nykmark Prosjektleder, Jan Kragerup Prosjekteringleder jernbane, Kirsten Kleveland Miljørådgiver, Ahmed Waqas Ass. Prosjektleder Bane Nor og Matz Lonnedal Risberg Prosjektleder Bane Nor.

Oppstart teknisk hovedplan for hensetting i Kongsvingerområdet

NIRAS vant første avrop på den ferske rammeavtalen for tekniske hovedplaner, og er nå i gang med å planlegge hensettingsløsning i Kongsvingerområdet, for Bane Nor.  

Dette er det første jernbaneprosjektet for NIRAS i Norge. Solid jernbaneerfaring fra Danmark er sentralt i arbeidet, i tillegg til norske NIRAS ressurser på tilstøtende fag. I teamet bidrar også Ing. Rasmussen og Strand, Dr. Tech Olav Olsen, Rytec, Oslo Economics og Saaha arkitektkontor.

Flere reisende med tog og et bedre togtilbud fører til behov for flere hensettingsplasser i Østlandsområdet. I tillegg utløser nye og lengre togsett behov for tiltak der dagens plasser er for korte.

Prosjektet som nå er i gang, skal utarbeide kostnadsestimat og annen dokumentasjon, som tilfredsstiller kravene for et funksjonelt hensettingsanlegg i Kongsvingerområdet. Det foreligger i dag noen mulige alternative plasseringer, og prosjektet skal blant annet skal konkludere den endelige lokaliseringen av hensettingen.

- Våre kjerneressurser på jernbane har lang erfaring fra banebygging i Danmark, i tillegg til å ha jobbet med andre prosjekter i Norge tidligere. Vi har fått med oss solide lokale samarbeidspartnere, som vi også har god erfaring med fra andre store infrastrukturprosjekter, så jeg er trygg på at vi kan gjøre en god jobb, nå når vi har fått muligheten. Det er stort for oss å endelig være i gang med jernbaneprosjekt i Norge, sier Janne Aas-Jakobsen som er direktør i NIRAS, med ansvar for det norske markedet.

Teknisk Hovedplan skal være ferdig innen sommeren 2018.