Oppløpet

Prosjektsjef Lars Lund Mathisen i Selvaag Bolig, prosjektleder Odd-Frode Jacobsen i AF Bygg Oslo og sivilarkitekt Inge Ormhaug i Lund + Slaatto Arkitekte.

AF Bygg Oslo har nettopp overlevert 114 leiligheter i Oppløpet til Selvaag Bolig ASA. Oppløpet er ett av ti delfelt i den første utbyggingen i boliggigantens storsatsning Lørenskog Stasjonsby.

Fakta

Sted: Lørenskog
Prosjekttype: Boligblokker
Bruttoareal: 19.600 kvm
Byggherre: Selvaag Bolig Oppløpet
Totalentreprenør: AF Bygg Oslo
Kontraktssum eks. mva.:
240 millioner kroner
Arkitekt: Lund + Slaatto Arkitekter
LARK: Asplan Viak
Rådgivere: RIB: Con-Form Oslo (Pentacon) l RIG: Norconsult l RIA: Brekke & Strand Akustikk l RIBR: Sweco l RIE og utf.: Sæther Elektriske (Sweco) l RIVvent og utf.: Hoist Energy: l RIVrør og utf.: Lørenskog Rørleggerbedrift (UnionConsult)
Underentreprenører/leverandører: Riving: AF Decom l Grunnarbeid: Isachsen l Peling: NFT l Stikking: Solli & Hoff l Prefab råbygg: Con-Form Oslo l Energistyring: Instell/Techem l Heis: Kone l Badekabiner: PB Badrum l Kjøkken/Garderober: HTH l Parkett: Parkettpartner l Tekking: Icopal l Stillas: Christiania Stillas l Mur: Murmester Rolf Holm l Tømrer: Byggtec Bygg / Indian Bygg l Branntetting: Firesafe l Vindu og balkong-dører: Lian Trevarefabrikk l Tredører: Jeld-Wen l Maler: Maler-
mester Buer l Avfallssystem: Strømsberg Plast l Fuging: Øyan & Schie Fuging l Blikkenslager: Franke Onsrud l Rekkverk, trapper og utv. rekkverk: Midthaug l Kjerneboring: Mimax l Ståldører: Lande Mek. Verksted l Alu. dører: EMA Glass l Porter: Hörmann l Nettingboder og sykkelstativ: Ingeniør Larsson l Belegg: Oslo Tapet og Gulvbelegg l Solavskjerming: Solskjermings-
gruppen Lås og beslag: Dorma l Postkasser: Servicegruppen l Tretrapper: Trapperingen l Himling: Isoteks l Utomhusarbeider: Asker og Bærum Grøntmiljø

– Oppløpet er en del av det første feltet, B1, som vil inneholde 550 boliger og noe næringsarealer. Det andre feltet går vi i gang med å regulere rett over sommeren. Der vil det bli et sted mellom 700 og 900 boliger. Per nå er det åtte delfelt som vi enten har overlevert kundene eller i gang med, forteller prosjektsjef Lars Lund Mathisen i Selvaag Bolig. Han representerer Selvaag Bolig Oppkjøpet AS som sammen med Rema Eiendomsutvikling Øst AS, er byggherrer for de vel 19.600 kvadratmeterne som prosjektet omfatter.

Oppløpet ligger på hjørnet av Ødegårdsvei og Haneborgveien, i et svakt hellende terreng mot syd. De tre byggene danner et stort indre gårdsrom, som ligger på en sokkel over en parkeringskjeller og næringsarealer. Det største bygget, Hus A, har en L-form, med en stor portal og trapp opp til gårdsrommet.

Skalert ned
– Bebyggelsen er gitt et urbant uttrykk, og er en introduksjon til hele området. Det har vært en intensjon å skape et skjermet gårdsrom som lukker mot og skjermer for støy fra foranliggende veier og jernbane. De to andre byggene er på fem og fire etasjer og har kontakt med turområdet og gangveien som leder til den kommende parken i utbyggingen. Det vinkelformete bygningsvolumet er utformet med markante åpninger mot de to veiene. I tillegg til å underdele og skalere volumet gir åpningene
utsikt fra bakenforliggende blokker og solinnslipp i gårdsrommet, forteller Inge Ormhaug, som sammen med kollega Karen Lorentz i Lund + Slaatto Arkitekter, har hatt ansvaret for det arkitektoniske uttrykket.

Oppløpet har et stramt arkitektonisk grep, og har enkle distinkte former. De er gjensidig avstemt med konsekvente horisontale og vertikale fasadelinjer. Bebyggelsen har inntrukne balkonger, som vil gi skjermede, private uterom og en karakter som understreker bebyggelsens klare volumoppbygning.

Leilighetene varierer i størrelse fra 40 til rundt 100 kvadratmeter, der snittet ligger på ca. 80 kvadratmeter. Størstedelen av dem er gjennomgående. I de to forsenkede partiene i fasadene er det derimot fire rekkehusleiligheter på 126 kvadratmeter, fordelt på to etasjer. De private takterrassene over tilhører derimot de tilliggende leilighetene på hver side.

– I byen brukes ofte fellesterrasser på taket for å tilfredsstille krav til utomhusarealer. I tillegg til bilfrie arealer i nærområdet, er det her generøs plass i gårdsrommet. Det var derfor ikke noe behov for å bruke takflatene, sier Ormhaug.

Tett akseavstand
– Oppløpet har en akseavstand på 5,40 meter. Det gir vesentlig flere vegger som må på plass kontra den mer tradisjonelle 7,20 meter avstanden. Det var en nokså intens periode i oppstarten, med en stram fremdrift og med spørsmål vedrørende utsparinger som måtte avklares. Det styrte oss mot en Con-Form-løsning, fremfor en plassbygget konstruksjon, forteller AF Bygg Oslos prosjektleder, Odd-Frode Jacobsen.

– Dersom vi skulle ha råbygg- og montasjetiden under kontroll, var det veggantallet som tvang frem en prefabløsning. Bæresystemet med prefabrikkerte betongelementer måtte derfor raskt ut i produksjon, påpeker han.

Reguleringsplanen ga muligheter for næring i sokkelen, her ligger både en REMA-butikk og et serveringssted. Jacobsen nevner også visse statiske utfordringer i L-byggets hjørne mot sørvest. Over hjørnet er det en utkraget del med et fire meter fritt utkraget dekke med påhengt hjørnebalkong med 2,5 meter utstikk som er åpen i hjørnet.

Selvaag Bolig ga tidlig føringer om at det var ønskelig med et «ordentlig» fasademateriale. Valget falt på Broensgroen, en håndbanket tegl med et tydelig rustikt utseende. Arkitektene la vekt på at fargespillet i denne teglen ville bidra til å løsne litt på det stramme uttrykket.

– Hele Oppløpet gir uttrykk for at det er påkostede løsninger, både når det gjelder materialvalg og ikke minst i arkitektonisk utforming. For en entreprenør er det artig å oppleve at en byggherre i et boligprosjekt velger å legge såpass mye ekstra ressurser i uttrykket, synes Jacobsen.

Lokal forankring
Jacobsen ønsker å trekke frem AF Bygg Oslos samarbeidspartnere.

– Mye av vår strategi i prosjektet var å bruke lokalt forankrede entreprenører, gjerne de vi kjenner fra tidligere prosjekter. Men også de vi vet har et apparat med en nærhet og som derfor kan gi en lokal trygghet til boligkjøperne i ettertid. Kjøperne skal vite at det er noen ikke så langt unna dersom behovet skulle melde seg, sier Jacobsen.

Hele det sørvestvendte tomtestykket ligger kun få minutters gangavstand til Lørenskog Stasjon, som igjen betyr snaue 17 minutters togtid inn til Oslo S. I overkommelig avstand er også tilkomst til og fra E6 og Østre Aker vei.

– Det ble lagt opp til et mangfold av leiligheter, som tilfredsstiller de fleste behov. Boligkjøperne her er både tidligere huseiere lokalt, men også førstegangskjøpere. Vi har vært strålende fornøyd med respons og med salget. Det har gått over all forventning, avslutter Mathisen og legger til at Luhr skole og Framtia barnehage et par hundre meter unna forventes å kunne tas i bruk fra høsten av.


Flere prosjekter