Det er nå klart at den tradisjonsrike entreprenøren Oppland Entreprenør forlater Bybrua. Entreprenøren skal i framtiden ha fellesfunksjoner som verksted og lager på Lilllehammer (foto: Jørn Hindklev).

Oppland Entreprenør flytter fellesfunksjoner til Lillehammer

Gjøvik-entreprenøren Oppland Entreprenør, som er en del av Tronrud Gruppen, flytter alle fellesfunksjoner til Lillehammer og Tronrud Mjøsbygg. Midt i flyttesjauen må selskapene lete etter ny daglig leder.

Ingen av de 38 ansatte i Oppland Entreprenør mister jobben når den tradisjonsrike bedriften Oppland Entreprenør nå samlokaliserer alle fellesfunksjoner som lager og verksted ved Tronrud Mjøsbyggs lokaliteter på Lillehammer, melderoa.no.

Tommy Helgerud fungerer for tiden som daglig leder for begge selskapene etter at Jostein Fuglerud i forrige uke leverte sin oppsigelse.

Svakere utvikling enn forventet

Helgerud presiserer til Byggeindustrien at flyttingen av fellesfunksjonene til Lillehammer ikke får noen praktiske konsekvenser for Oppland Entreprenør. Oppland Entreprenør har hatt en leieavtale med de tidligere eierne av selskapet om lokalene ved Bybrua. Denne leieavtalen går ut ved årsskiftet.

─ Det var derfor naturlig å foreta en evaluering. Utviklingen i Oppland Entreprenør har ikke vært slik vi hadde ønsket oss etter at Tronrud Gruppen kjøpte selskapet i 2013. Derfor kan vi ikke finne det regningssvarende å ha to tunge fellesfunksjoner for selskaper som ligger så tett på hverandre, sier han.

Strategien for Mjøsregionen gjelder fortsatt

Helgerud er klar på at strategien om et betydelig sterkere grep om markedet i Mjøsregionen for Tronrud Gruppen fortsatt gjelder. Oppland Entreprenør vil beholde et kontor i Gjøvik som skal opprettholde driften for prosjektene i Gjøvik og Vest-Oppland.

─ Har det vært en mangel på store prosjekter for Oppland Entreprenør?

─ Selskapet har hatt en lavere ordreinngang enn vi har forventet. Vi jobber hele tiden etter en strategi der vi til enhver tid vil vurdere tiltak som bidrar til at selskapene blir enda mer konkurransedyktige uten å miste grepet på markedet. Dette mener vi er et grep i den retningen, sier han.

Begge merkevarene Oppland Entreprenør og Tronrud Mjøsbygg skal bestå selv om de nå blir enda tettere sammenknyttet.

─ Det er allerede en stor grad av utveksling av ressurser mellom selskapene. Slik det er i dag er det flere ansatte i Oppland Entreprenør som jobber på prosjekter i regi av Tronrud Mjøsbygg. Det vi gjør nå er at vi operasjonaliserer i et større omfang det vi har gjennomført i praksis tidligere. Prosjektene er der de er. Dette blir uproblematisk for de ansatte, sier han.

Leter etter ny daglig leder

Midt i prosessen leverte Jostein Fuglerud i forrige uke sin oppsigelse.

─ Når disse tiltakene ble planlagt hadde vi en prosess der Fuglerud var medvirkende og vi var enige om at det var en riktig strategi for å trygge virksomheten og gjøre enda enda spissere. Av årsaker han selv har vurdert, har han valgt å si opp. Det har ikke vært en diskusjon om det var et riktig veivalg eller ikke, kommenterer Helgerud.

Byggeindustrien har forsøkt å få en kommentar fra Jostein Fuglerud, men har ikke oppnådd kontakt med ham.