Selskapet leverer varme til mer enn 200.000 mennesker i Oslo. Gjennom oppkjøpet er finansieringen sikret for prosjektet for karbonfangst (CCS) på Klemetsrud i hovedstaden. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Selskapet leverer varme til mer enn 200.000 mennesker i Oslo. Gjennom oppkjøpet er finansieringen sikret for prosjektet for karbonfangst (CCS) på Klemetsrud i hovedstaden. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Oppkjøpet av Fortum Oslo Varme er gjennomført

Hafslund Eco, Infranode og HitecVision har gjennomført kjøpet av Fortum Oslo Varme. Selskapet vil dermed endre navn til Hafslund Oslo Celsio.

– Hafslund Oslo Celsio vil stå i sentrum for den grønne omstillingen i Oslo, sier visekonsernsjef og konserndirektør for vekst og investeringer Martin S. Lundby i Hafslund Eco i en pressemelding.

Selskapet er Norges største fjernvarmeaktør og leverer varme til mer enn 200.000 mennesker i Oslo. Etter transaksjonen er Hafslund Eco majoritetseier med 60 prosents eierskap, mens Infranode og HitecVision eier betydelige minoritetsposisjoner på 20 prosent hver.

Gjennom avtalen er finansieringen sikret for prosjektet for karbonfangst (CCS) på Klemetsrud. Energigjenvinningsanlegget er Oslos største utslippspunkt og står for rundt 17 prosent av byens samlede utslipp. Realisering av CCS vil være et bidrag til at Oslo kommune når målet om å redusere utslippene med 95 prosent innen 2030.

– Vi har stor tro på at vi sammen klarer å gjennomføre CCS-prosjektet, og dermed redusere utslippet av CO2 med nærmere 400.000 tonn årlig i Oslo, sier Lundby.