Fellesområdene i AMFI Drøbak City er oppgradert med ny LED-belysning fra Glamox LUXO Lighting. Foto: Ahlsell

Oppgraderer til LED-belysning i 70 Thon-kjøpesentre

Ahlsell Facility Management, Glamox Luxo Lighting, GK Elektro og Ahlsell Partner har sammen fått storjobben med å oppgradere fellesbelysningen i 70 Thon-/Amfi-kjøpesentre over hele landet.

Olav Thon Gruppen har besluttet å modernisere belysningen i 70 kjøpesentre over hele landet. Oppgraderingen innebærer en overgang til energiøkonomisk LED-belysning. Olav Thon Gruppen begynte å se på mulighet for bruk av LED-belysning for flere år siden, først og fremst fordi konvensjonell belysning også genererer et stort energiforbruk knyttet til kjøling. I 2015 anså Olav Thon Gruppen at LED-teknologien var blitt så god at det var på tide å ta den i bruk for fullt, og lyste ut en konkurranse for levering av LED-belysning.

- Fordelene er åpenbare, ikke bare kutter vi kostnader, men den nye belysningen har kvaliteter som på mange områder langt overgår konvensjonell belysning. Det er heller ikke lenger tvil om hvilken vei markedet går, nå har selv de største lysprodusentene dreiet sin produksjon over til LED, sier Ole-Martin Moe, avdelingsleder for energi og tekniske anlegg i Thon i en pressemelding.

Enova-støtte

For samtlige sentre er det gitt tilsagn om Enova-støtte. Enova stiller krav til måloppnåelse, dvs. at en gitt mengde av arealet må få LED-belysning for at støtten kan utbetales. Støtten omfatter både leietakerbelysning og fellesbelysning. Olav Thon Gruppen har oppfordret alle leietakere til å skifte sin belysning, og tilbyr samme innkjøpsavtale med Ahlsell. Olav Thon Gruppen går foran med et godt eksempel, og har besluttet at belysningen i alle fellesarealer skal oppgraderes.

- Leietakere som skifter ut belysningen er svært godt fornøyd, sier Moe som håper at flest mulig benytter anledningen til å skifte til mer energieffektiv og miljøvennlig belysning mens det fortsatt er mulig å få offentlig støtte.

- En av butikkenes største driftskostnad er nemlig energi, og en stor del av energiforbruket er knyttet til lys og kjøling, forteller han.

I gang

Det er Glamox Luxo Lighting som skal levere belysning til fellesarealene. Det omfatter alt fra inngangspartier, korridorer og trapper til kontorer og parkeringshus.

- Vi er i full gang med arbeidet med sentre på Otta, Moss, Ski, Sandnes og i Flekkefjord. I tillegg drar vi på befaring på de andre sentrene. Oppdraget er å bytte ut den eksisterende belysningen uten at det kommer følgekostnader, forteller team-leder Martin Rafdal. Partene ønsker ikke å gå ut med en kontraktsverdi, men Rafdal legger ikke skjul på at det er en stor og viktig kontrakt.

Tilbyr totalpakke

Oppdraget er tildelt i flere runder. I første runde gikk det ut en tilbudskonkurranse på ti kjøpesentre. Ahlsell og Glamox Luxo Lighting bestemte seg for å gå sammen med et tilbud og fikk med seg GK Elektro og Ahlsell Partner på installatørsiden. Det skulle vise seg å være et heldig valg. Kvartetten ble først tildelt fem av de ti sentrene. De fem andre sentrene gikk til en konkurrent. Da konkurrenten senere måtte kaste kortene, overtok samarbeidspartnerne også disse sentrene. Senere ble det bestemt at ytterligere 43 sentre skulle oppgraderes i løpet av 2017. I tillegg kommer en kontrakt på 18 sentre som skal ferdigstilles i løpet av 2019.

- Jeg tror at noe av suksessfaktoren er at vi sammen kan tilby en totalpakke. Vi har også en relasjon til Thon fra før, forteller segmentsjef for facility management i Ahlsell, Cato Myrvold. Totalpakken består av kvalitetsprodukter fra Glamox Luxo Lighting, rapportering og prosjektledelse fra Ahlsell, mens GK Elektro står for installasjon av produktene. Ifølge Myrvold er oppgraderingen til LED en investering som raskt vil lønne seg.

- Vi ser at for de sentrene som får ENOVA-støtte og der vi ikke må inn med flere armaturer enn det som var der opprinnelig, kan investeringen være nedbetalt på to år, forklarer han.