Illhøllitunnelen åpnet i 2003. Nå skal den oppgraderes etter nye krav til sikkerhet. Foto: Marius Skjerve Staulen/Statens vegvesen

Oppgraderer E6-tunnel i Rana

Illhøllitunnelen skal oppgraderes etter nye krav til sikkerhet.

På E6 nord for Mo i Rana er arbeidene i den 1.260 meter lange tunnelen så vidt i gang. Nå skal den blant annet få flere nødstasjoner med brannslukkere og nødtelefoner, nødpanel for nødetatene, stengebommer, kamera ved tunnelåpningene, rømningslys, samt nye og flere vifter.

- Oppgraderingen består av en rekke tiltak som skal øke sikkerheten for trafikanter og utrykningsetater ved for eksempel kollisjoner og bilbrann, eller hvis et kjøretøy plutselig må stanse, sier byggeleder Rune Karlsen i Statens vegvesen til vegvesen.no.

Det er likevel ikke alt som blir like synlig for trafikantene når alt er ferdig. Når arbeidene starter i tunnelen skal det først sprenges ut en fjellhall for et nytt teknisk bygg.

- Vi står foran omfattende arbeider og ser for oss at dette vil pågå et års tid. Vi er nødt til å begrense trafikken slik at vi kan jobbe trygt og mest mulig effektivt, men også for trafikantenes sikkerhet, sier Karlsen.

På landsbasis skal rundt 200 riksvegtunneler lengre enn 500 meter oppgraderes etter den nye sikkerhetsforskriften. Dette er den siste av tunnelene på Helgeland som skal ha en slik oppgradering.