Illustrasjonsfoto

Oppdatert veileder om dampsperrer i tak

Takprodusentenes forskningsgruppe (TPF) har nå oppdatert veilederen TPF informerer nr. 7 Dampsperrer i tak.

Med tak menes det her både kompakte og luftede tak, med og uten helning. Revisjonen er utført i et samarbeid mellom TPF og SINTEF Byggforsk.

Hensikten med veilederen har vært å samle tilgjengelig viten om temaet, og utarbeide en anvisning for valg av type og utførelse av dampsperren. Bakgrunnen for dette ønsketvar blant annet fuktskader i tak som nettopp skyldtesgal bruk og utførelse av dampsperrer.

Veilederens første kapitler gir en oversikt over de krav som stilles til dampsperrer, litt om nye typer smarte dampsperrer og annen relevant bakgrunnsinformasjon. Videre vises en enkel metode for "dimensjonering" av dampsperren, samt figurer som illustrer anbefalt utførelse av utvalgte detaljer.

Som et alternativ til detaljerte fukttekniske beregninger kan den skjemabaserte beregningsprosedyren beskrevet i TPF informerer nr. 7 for valg av dampsperreløsning brukes. Metodikken forutsetter normal utførelse og normal bruk av bygget i forhold til aktuell type bygning, for eksempel bolig, kontorbygg eller svømmehall.

Veilederen kan lastes ned her: http://www.tpf-info.org/pdf/TPF_nr7oktober2013.pdf