Oppdal brannstasjon

Steingrim Falksete og Per Olav Lyngstad er stolte av den nye brann-stasjonen.
BogB

BogB

Brannrådgiverne

Brannrådgiverne

Kraftlagetlogo

Kraftlagetlogo

Oppdalmaskinkompani

Oppdalmaskinkompani

OppdalNaturstein

OppdalNaturstein

Brannvesenet i Oppdal flytter fra en kummerlig tilværelse i kjelleren i rådhuset til et nytt og flott anlegg.

Fakta

Sted: Oppdal

Prosjekttype: Brannstasjon

Bruttoareal: 1.300 kvadratmeter

Byggherre: Oppdal kommune

Totalentreprenør: B&B Entreprenør

Kontraktsum: 54,5 millioner eks. mva.

Arkitekt: On arkitekter og ingeniører

Landskapsarkitekt: On arkitekter og ingeniører

Byggherreombud: HRP

Rådgivere: RIB: Byggkonsult l RIBr: Brannrådgiverne l RIE: Kraftlaget Rise Elektro 1 RIV: Urd Klima Oppdal, Comfortbutikken Rørsenteret

Underentreprenører og leverandører: Prefab: Heidelberg Materials l Maling og gulvbelegg: Sverresborg Malerservice l Blikkenslager: Blekkslagarn l Muring, naturstein: Oppdal Naturstein l Tømrer: Olav Solberg l Taktekking: IcopalTak l Grunnarbeid: Oppdal Maskinkompani l Ventilasjon: Urd Klima Oppdal l Elektro: Kraftlaget Rise Elektro 1 l Rørlegger: Comfortbutikken Rørsenteret

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Det hastet med å få ny brannstasjon. Arbeidstilsynets krav om bedre renhet og kontroll på for-urensning hang over brannvesenet. Så mye hastet det at gravingen ble satt i gang i august-september i 2022. Å begynne å grave så sent på året gjør man nødig på Oppdal som har snørike vintre med lave temperaturer. Den korte byggetiden var utslagsgivende da B&B Entreprenør ble valgt som totalentreprenør. Brannstasjonen ble overlevert i månedsskiftet juni-juli 2023.

Lokale krefter

B&B Entreprenør har hovedkontor i Midtre-Gauldal, i samme region som Oppdal. Mange av underentreprenørene er også lokale.

– Min erfaring er at det er en fordel med lokale aktører. Korte avstander gjør alt enklere og mer lettvint, både under byggingen og i ettertid. Det er alltid noe som dukker opp etter at et bygg er overlevert, sier Per Olav Lyngstad, kommunens prosjektleder for ny brannstasjon.

– Vi er godt fornøyde med samarbeidet med entreprenøren og de andre som har bidratt. Det var som forventet, sier Lyngstad.

Prosjektleder Karen Gilberg hos B&B Entreprenør er også fornøyd.

– Etter en kort og hektisk byggeperiode er vi veldig tilfreds med å overlevere et så fint sluttprodukt. Brannstasjonen har forseggjorte detaljer og gode materialer. Jeg synes lokale entreprenører som har vært med oss har utført et svært godt håndverk, sier Gilberg.

Lang vei frem

Planleggingen av ny brannstasjon startet i 2016. For å kunne bygge stasjonen i sentrum, like ved ambulansesentralen, barnehage, skole og et stort idrettsanlegg, ble et stykke friluftsområde ofret. Planene måtte imidlertid legges på is fordi en fersk flomutredning viste at tomta lå i risikosonen for en tusenårsflom, på grunn av ei bru. Først da Trøndelag fylkeskommune lovte at ei ny bru skal bygges, kunne kommunen gå videre. Kravet fra Arbeidstilsynet la tidspress på prosessen.

Prosjektleder Lyngstad mener likevel det ble en god og grundig planlegging og prosjektering, og roser den tverrfaglige brukergruppen der brannvesenets verneombud, tillitsvalgt, distriktsleder og en ekstern brannkonstabel fra nabokommunen deltok sammen med Lyngstad.

Prosjekteringen ble gjenopptatt februar 2022. Anbudskonkurransen ble utlyst i juni, og i august ble entreprenøren valgt.

Bergvarme og solceller

Tomta i sentrum av Oppdal ligger på morenejord og det er syv meter til fjell. Det ble boret fem energibrønner ned til 240 meter for å forsyne bygget med bergvarme. Bygget har gulvvarme fra en væske-til-vann varmepumpe. 77 solcellepaneler er diskré bygd inn i fasaden og forventes å yte 20.000 kWt i året.

Kontor- og mannskapsdelen av brannstasjonen holder passivhusstandard. Stasjonen er utstyrt med et nødstrømanlegg som forsynes av et dieselaggregat.

Streng sonedeling

Lyngstad har lagt vekt på å lære av andre for at brannstasjonen skal være så moderne og rasjonell som mulig. Renhold er ekstremt viktig. Stasjonen har skarpe skiller mellom rene og skitne soner. Når brannfolkene kommer tilbake fra et slokkeoppdrag, kjører de direkte til skitten sone, bare iført superundertøy. Resten av klærne er pakket inn i bager. Biler, utstyr og klær vaskes og tørkes før det kan overføres til ren sone. Selv superundertøyet har sin egen vaskemaskin. Mannskapene må naturligvis også dusje, før de får komme over til ren sone.

Opphold i andre etasje

I andre etasje på stasjonen holder den faste staben til: distriktsleder, to som jobber med forebygging, feier og feierlærling. I denne delen er det også et større rom for debriefing der mannskapene kan slappe av, ta en kaffe og snakke sammen etter oppdrag de har vært på.

– Det er veldig viktig å ha et sånt rom der, sier Lyngstad, som selv har vært mannskap på bergingsbil og vet hvilke situasjoner man kan komme ut for.

I debriefrommet er det store vinduer som gir full oversikt over vognhallen, og kontakt mellom administrasjonen og den operative virksomheten.

Den andre delen av andre etasje er for mannskapene og har treningsrom, noen mindre soverom, garderober og et kjøkken sentralt som utgjør det sosiale rommet.

Ønsker kontakt

– Kontrasten fra den gamle stasjonen i rådhuskjelleren er voldsom, sier distriktsleder Steingrim Falksete. Han har hjørnekontor i andre etasje med utsikt til idrettsbanen og skianlegget i Hovden, den mest rasutsatte delen av alpin-anleggene i Oppdal.

– Bygget er helt i front når det gjelder brann og redning, og åpner for muligheter vi ikke har hatt. Vi satser på forbyggende arbeid og ligger midt i løypa for den lokale skolen og barnehagen. Når barna kommer hjem etter et besøk hos oss blir de supre påvirkningsagenter. Vi ønsker at stasjonen skal bli tilgjengelig for publikum, sier Falksete.

Med nye lokaler, sosiale rom og treningsrom regner distriktslederen med at mannskapene vil bruke stasjonen enda mer som et samlingspunkt.

Interkommunal drift

Brannvesenet i Oppdal er del av det interkommunale selskapet Trøndelag brann- og redningstjeneste (TBRT), der Trondheim og fire andre kommuner er med. Den nye brannstasjonen eies av Oppdal kommune, mens TBRT leier lokalene og står for driften.

Mannskapene består av 20 personer på deltid. Disse har andre jobber, men har beredskapsvakt hver fjerde uke. Da skal de være tilgjengelig på telefon til enhver tid. Kravet er at beredskaps-styrken skal være på brannstasjonen innen fem minutter etter at alarmen har gått, uansett tidspunkt på døgnet. Det overordnede kravet er at brannvesenet skal være på plass ved sykehjemmet, med brannslanger koblet, innen ti min-utter etter alarmen.

Logistikk var nøkkelen

Kristian Stålskjær Erlandsen i On arkitekter og ingeniører har vært arkitekt for brannstasjonen. Han forteller at logistikken var førende for utformingen av planløsningene.

– Rene og urene soner skal ikke krysse hverandre, og effektiv utrykning er helt sentral. Gjennomlys og kontakt mellom administrasjonen og den operative delen har også vært viktig, sier Erlandsen.

Stor hyttebefolkning

Brannvesenet handler om mer enn å slokke branner. I tillegg til forebyggende arbeid og feiervirksomheten, har brannvesenet redningstjeneste. Oppdal har omkring 5.000 hytter og mange overnattingsplasser. I påsken er befolk-ningen på 7.300 tre-fire doblet. Det betyr flere bygg som kan brenne, men også flere andre uønskede hendelser. Brannvesenet er ikke sjelden ute i forbindelse med medisinske oppdrag, for eks-empel der noen har fått slag og befinner seg i terrenget.


Flere prosjekter