Operakontrakt til Scandiaconsult

Scandiaconsult har av Statsbygg fått et omfattende oppdrag med det planlagte operahuset i Oslo.

Scandiaconsults oppdrag innebærer at i samarbeid med NovoScen AB i Göteborg utarbeide tekniske forutsetninger for raske og tyste scene- og dekorbytter gjennom avanserte løsninger i det underliggende scenemaskineriet. Via en 50 meter høy scenesjakt skal omfattende sceneendringer kunne gjennomføres uten at publikum rekker å merke scenebyttene. Teknikken gjør at Oslo-operaen ved innvielsen i 2008 kommer til å ha verdens mest moderne scenemaskineri. I oppdraget medvirker rådgivere fra Scandiaconsults kontor i Oslo og Göteborg. I juni 1999 besluttet Stortinget å bygge et operahus til en investering på cirka 2,8 milliarder kroner. Det norske arkitektkontoret Snøhetta hvant den internasjonale arkitektkonkurransen. Byggestart for operahuset vil bli i løpet av høsten 2002. Innvielsen er planlagt til september 2008. Scandiaconsults prosjektorganisasjon har tidligere gjort scenemaskinerier til blant annet operaen i Stockholm, Göteborg og Hannover. - Det er stimulerende at Scandiaconsult får bidra med kompetanse i denne typen avanserte oppdrag der nye tekniske løsninger skal implementeres. Oppdraget er et godt eksempel på hvordan vi jobber. Når det finnes muligheter utnytter vi gjerne de erfaringer og ressurser som finnes i hele vår nordiske organisasjon. På den måten kan vi sette sammen prosjektgrupper som blir skreddersydde for kundens behov, sier Jan Ove Holmen, adm.dir. for Scandiaconsult i Norge.