Ved å pumpe hydrogen på tanken med 700 bars trykk, vil det lagres som et slags tørrstoff, og problemet med at hydrogenet fordunster vil elimineres, sier Lars Peter Thiesen, leder for Opels utvikling av hydrogen- og brenselcelleteknologi i Rüsselsheim i Tyskland.
Ved å pumpe hydrogen på tanken med 700 bars trykk, vil det lagres som et slags tørrstoff, og problemet med at hydrogenet fordunster vil elimineres, sier Lars Peter Thiesen, leder for Opels utvikling av hydrogen- og brenselcelleteknologi i Rüsselsheim i Tyskland.

Opel satser på hydrogen-elbiler

Med 700 bars trykk i tankepistolen, pumpes hydrogen inn i tanken som et tørrstoff. Opel satser betydelig på utvikling av hydrogenelektrisk mobilitet, og starter med nyttekjøretøy.